Cmentarz bezwyznaniowy - Jedwabno

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

jedwabne.jpg

Opis cmentarza

polny.png
Położenie

Cmentarz położony był ok. 230 m. na wschód od centrum wsi, przy drodze na Młyniec. Od północy graniczył ze wspomnianą drogą, z pozostałych stron otoczony był przez pole uprawne. Obecnie, na wschód od niego znajduje się gospodarstwo nr 34, a po drugiej stronie ulicy mamy furtkę do parku podworskiego.

Podstawowe informacje
Data założenia k. XIX w./pocz. XX w.
Wyznanie bezwyznaniowy
Ówczesna parafia -
Status nieistniejący
Powierzchnia ?
Nr działki na terenie 94/5
Kształt ?
Najstarszy zachowany nagrobek brak
Istniejąca dokumentacja ?
Zagrożenia -
Stan zachowania NIE ISTNIEJE, typ I
Data zamknięcia, likwidacji ?, ?

Jedyny ze znalezionych, który posiada na mapie oznaczenie Gräberfeld. Nie wiadomo nic o charakterze wyznaniowym cmentarza. W opisach figuruje jako bezwyznaniowy.

Roślinność
Drzewa -
Krzewy -
Inne pole uprawne

Układ cmentarza nieznany ze względu na jego likwidację. Brak alei lub zatarta. Brak zarejestrowanych pomników przyrody.

Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce NIE - - - -
Krzyże NIE - - - -
Mogiły obmurowane NIE - - -
Mogiły ziemne NIE - - - -
Obejścia NIE - - - -
Obeliski NIE - - - -
Płyty poziome NIE - - - -
Płyty pionowe NIE - - - -
Postumenty NIE - - - -
Przyścienne NIE - - - -
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy NIE - - - -
Brama NIE - - - -
Kościół NIE - - - -
Kaplica NIE - - - -
Inne NIE - - - -

Brak informacji na temat grobów o znaczeniu historycznym oraz osób szczególnie zasłużonych.

Inskrypcje

Brak ze względu na likwidację cmentarza.


Galeria zdjęć - fot. Michał P. Wiśniewski, 2014

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3

Renowacja

Niemożliwa ze względu na likwidację cmentarza.


Osadnictwo w Jedwabnie

Historia
Ludzie

Bibliografia:

  1. 1511 Gramtschen, Topographische Karte (Meßtischblatt) 1:25000, Preuss. Landesaufnahme, 1910. comp.jpg
  2. H. Maercker, Geschichte der ländlichen Ortschaften und der drei kleineren Städte des Kreises Thorn in seiner früheren Ausdehnung vor der Abzweigung des Kreises Briesen i. J. 1888. Danzig, 1900, s. 511-514. comp.jpg
  3. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych T. 11, Województwo Pomorskie. Warszawa: GUS, 1926, s. 59. comp.jpg
  4. Steinmann Otto, Der Kreis Thorn. Statistische Beschreibung. Thorn 1866. comp.jpg
  5. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz. Część A. Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego, Warszawa, 2011, s. 64. comp.jpg [dostęp: 11.01.2014]
  6. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski i in., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa, 1880-1902, t. XIV, s. 880. comp.jpg

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License