Cmentarz ewangelicki - Adamowo (Grabina)

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

adamowo.jpg

Opis cmentarza

polny.png mennonici.png
Położenie

Cmentarz położony w polu, pośrodku terenu sołectwa, na niewielkim wzniesieniu, około 25 metrów od drogi nieutwardzonej prowadzącej w kierunku części wsi Adamowo zwanej Grabiną. Należy kierować się w stronę gospodarstwa nr 27, za nim znajduje się cmentarz. Od strony południowo wschodniej graniczy z lasem prywatnym. Z pozostałych stron zaś graniczy z łąkami.

Podstawowe informacje
Data założenia II ćw. XIX w.
Wyznanie ewangelicko-augsburski
Ówczesna parafia Łąkie (od 1937), Lipno (1799-1937)
Status nieczynny
Powierzchnia ~0,07 ha
Nr działki nr 125, obręb nr 1 Adamowo
Kształt zbliżony do prostokąta
Najstarszy zachowany nagrobek z inskrypcja 1937
Istniejąca dokumentacja Adamowo. Cmentarz ewangelicko-augsburski, oprac. M. Wiśniewski, 2019
Zagrożenia śmieci, splantowanie terenu, zbycie działki na inny cel
Stan zachowania ZŁY, typ III
Data ostatniego pochówku, zamknięcia, likwidacji ?, -, -
Ewidencja zabytków brak cmentarza w GEZ i WEZ
Stan prawny najprawdopodobniej własność prywatna, Bz

Najprawdopodobniej cmentarz został splantowany od strony północno-zachodniej. Równolegle do drogi przechodzi wodociąg. Najprawdopodobniej również cmentarz został splantowany od strony północno-wschodniej. Według porównania z mapą z 1944 sięgał drogi i mógł sięgać dzisiejszej działki 117/6. Łącznie zajmował powierzchnię ok. 0,25 ha.

Roślinność
Drzewa dąb, sosna, brzoza, topola
Krzewy lilak, podrost dębu
Inne trawa, mech, pokrzywa

Układ zewnętrzny czytelny, układ wewnętrzny zatarty. Brak pomników przyrody. Od strony południowo-wschodniej ewentualne drzewa zostały wycięte z powodu linii średniego napięcia. Na geoportalu widnieje działka nr 116 będąca zaoraną drogą do cmentarza, a w przeszłości główną aleją cmentarną.

Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mogiły obmurowane TAK 1 I poł XX w. beton -
Mogiły obmurowane z postumentem TAK 3 I poł. XX w. beton -
Mogiły ziemne TAK 3 ? ziemia -
Pola grobowe NIE - - - -
Postumenty NIE - - - -
Krzyże TAK 1 I ćw. XX w. metal tabliczka nieczytelna
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce NIE - - - -
Płyty poziome NIE - - - -
Przyścienne NIE - - - -
Inne NIE - - - -
RAZEM 8 stanowisk
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy NIE - - - -
Brama NIE - - - -
Krzyż TAK 1 dwudziestolecie międzywojenne drewno stan agonalny
Budynek sakralny NIE - - - -

Inskrypcje

fot. Tymoteusz Słowikowski, 2016; fot. Michał P. Wiśniewski, 2019;Galeria zdjęć

fot. Michał P. Wiśniewski, 2019

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8
{$caption}
fot. 9
{$caption}
fot. 10
{$caption}
fot. 11
{$caption}
fot. 12
{$caption}
fot. 13
{$caption}
fot. 14
{$caption}
fot. 15

Działania porządkowo-remontowe, upamiętnienia

Brak danych.


Osadnictwo w Adamowie

Historia

Zgodnie z mapą Perthèesa z 1784 roku, rumunki Adamowo oraz sąsiednie Maramy, Grabina i Łosiaki jeszcze nie istniały. Z kolei mapa Gilly’ego z 1803 roku potwierdza już istnienie Adamowa (jako Jadamowo) oraz Marmanów (jako Marmano). Wymienione osady założył najprawdopodobniej Norbert Zieliński, od 1796 roku właściciel majątku Chrostkowo i Januszewo. W spisie posiadłości z 1825 roku Adamowo i pozostałe rumunki wchodzą w skład majątku Zielińskich. Według opublikowanego w 1837 roku spisu płatników składek na rzecz parafii ewangelickiej w Lipnie, w Adamowie mieszkało 18 ewangelików (10 płatników), w Grabinie 14 ewangelików (8 płatników), w Łosiakach 9 ewangelików (3 płatników), w Marmanach 4 ewangelików (1 płatnik).
Według Romana Galla, z chwilą powołania samodzielnej parafii w Osówce w 1838 roku, w obrębie parafii ewangelickiej w Lipnie pozostało 15 kantoratów, w tym w Adamowie. Z drugiej strony autor powoławszy się na badania Breyera, podaje iż Adamowo zostało założone w 1850 roku. Niestety nie precyzuje, czy chodzi o założenie kantoratu, czy o założenie całej kolonii. Dokumenty AGAD, spisy miejscowości oraz mapy wyraźnie wskazują, że Adamowo istniało już na początku XIX w. Spis statystyczny z 1867 roku podaje, że w Adamowie funkcjonowała ewangelicka szkoła należąca do parafii w Lipnie i prowadzona przez miejscowego kantora. Spis płatników składek z 1910 roku podaje następujące dane: Adamowo – 6 płatników, Grabiny – 9 płatników, Łosiaki – 2 płatników, Mormany – 4 płatników. Łącznie 21 płatników. Oznacza to, że w przeciągu ponad 70 lat populacja ewangelików mogła być niemal identyczna. Precyzyjniejsze dane z pierwszego polskiego spisu powszechnego z 1921 roku wykazują następujące dane o liczbie ewangelików: Adamowo – 35 (26%), Grabina – 38 (37%), Łosiaki – 35 (49%), Marmany – 25 (38%). Łącznie daje to 133 ewangelików, co stanowiło około 36% mieszkańców tych rumunków. Informacje z Kalendarza Ewangelickiego z 1925 roku nie potwierdzają, aby wówczas istniała szkoła w Adamowie. Według opracowań niemieckich zarówno nauka, jak i nabożeństwa odbywały się nieoficjalnie w mieszkaniu jednego gospodarzy, wyznaczonego do bycia kantorem. W 1937 roku członkowie kantoratu Adamowo przyłączyli się do nowo powstałej parafii ewangelickiej w Łąkiem. W okresie okupacji Adamowo nosiło nazwę Horst-Räumung, Grabina Buckolt, Łosiaki Elchen, a Marmany Marmen.

Ludzie

Płatnicy składki ze wsi Adamowo na rzecz parafii ewangelickiej w Lipnie w 1837: patrz AGAD, CWW, sygn. 1197, p. 386 i 387.

O pobycie gdańskiej rodziny Blunk przesiedlonej do Adamowa opowiada książka Marion Ehresmann, Wojna zaczęła się za naszym płotem 1927-1990, tłum. N. Szuflik, 2013.


Bibliografia:

 1. 3081 Horstfeld, 1:25 000, Reichsamt für Landesaufnahme, 1944. comp.jpg
 2. A. Breyer, Deutsche Gaue in Mittelpolen, "Deutsche Monatshefte in Polen", Heft 10, 1935. Wersja elektroniczna 2006, s. 22.
 3. AGAD, CWW, sygn. 1197, p. 386 i 387.
 4. E. Busch, Beiträge zur Geschichte und Statistik des Kirchen- und Schulwesens der Ev.-Augsburg. Gemeinden im Königreich Polen, Leipzig 1867, s. 186.
 5. E. Eichelkraut, Deutsche Dörfer im Kreis Lipno, Dobriner Land, Teil III, Wuppertal 2010, s. 34, 59.
 6. P. Gałkowski, Genealogia ziemiaństwa ziemi dobrzyńskiej XIX – XX wieku, Rypin 1997, s. 220, 225.
 7. W. Gawarecki, Opis topograficzno - historyczny Ziemi Dobrzyńskiéy, Płock 1825, tabelka na końcu.
 8. R. Gilly, Specialkarte von Suedpreussen, 1803 (arkusz C I)
 9. K. Kłodawski, Z dziejów parafii ewangelicko-augsburskiego wyznania w Lipnie (od końca XVIII wieku do roku 1914), „Notatki Płockie”, z. 3 (216), 2008, s. 5, 6, 8.
 10. M. Krajewski, A. Mietz, Zabytki Ziemi Dobrzyńskiej, Włocławek 1996, s. 3.
 11. K. Perthèes, Mappa szczegulna Woiewodztwa Płockiego i Ziemi Dobrzynskiey, Paris 1784.
 12. „Rocznik Ewangelicki 1925”, Warszawa 1925, s. 143.
 13. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych T. 1, Miasto Stołeczne Warszawa, Województwo Warszawskie, Warszawa 1925, s. 157.
 14. D. Staszewski, Zarys historyczny Ziemi Dobrzyńskiej, Płock 1908, tabelka na końcu, nr 99–102.
 15. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chrostkowo, Chrostkowo 2011.
 16. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski i in., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Warszawa 1880, t. I, s. 22.
 17. Ł. Szewczyk, Dobrzyńskie nazwy części wsi z członem Rumunek/Rumunki, "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki humanistyczno-społeczne. Filologia polska", Toruń 1981, z. 18 (118), s. 91, 92.
 18. M. Wiśniewski, Adamowo. Cmentarz ewangelicko-augsburski, 2019.
 19. Zdjęcia cmentarza ewangelickiego w Adamowie na forum Tradytor, http://forum.tradytor.pl/viewtopic.php?t=5372 [dostęp: 09.10.2019]

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License