Cmentarz ewangelicki - Białe Błota (Czajki)

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

czajki.PNG

Opis cmentarza

las.png chronione.png mennonici.png
Położenie

Cmentarz położony w lesie. Najlepiej zjechać z drogi krajowej nr 223, jadąc w kierunku węzła drogowego, w ulicę Bartniczą i jechać prosto aż pod blok. Następnie skręcić w lewo i dalej wjechać w las w ścieżkę. Po niecałych 120 m. mamy cmentarz. Ze wszystkich stron sąsiaduje z lasem.

Podstawowe informacje
Data założenia poł. XIX w.
Wyznanie ewangelicki
Ówczesna parafia Ciele (od 1866), Bydgoszcz (1772-1866)
Status nieczynny
Powierzchnia ~0,15ha
Nr działki nie wyodrębniono, na terenie działki nr 110/5LP
Kształt czworokąt nieforemny
Najstarszy zachowany nagrobek I poł. XX w.
Istniejąca dokumentacja ?
Zagrożenia likwidacja
Stan zachowania BARDZO ZŁY, typ III
Data zamknięcia, likwidacji 1945?, ?
Roślinność
Drzewa dąb, …
Krzewy lilak, …
Inne trawa, …
Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce NIE - - - -
Krzyże NIE - - - -
Obeliski NIE - - - -
Mogiły obmurowane TAK 5 I poł. XX w. lastryko, beton -
Mogiły ziemne NIE - - - -
Płyty poziome NIE - - - -
Płyty pionowe NIE - - - -
Pola grobowe NIE - - - -
Postumenty NIE - - - -
Przyścienne NIE - - - -
ŁĄCZNIE 5 stanowisk
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy NIE - - - -
Brama NIE - - - -
Kościół NIE - - - -
Kaplica NIE - - - -
Inne TAK 4 ? beton słupki raczej nie mające związku z cm
Inskrypcje

Nie znaleziono.


Galeria zdjęć

fot. Michał P. Wiśniewski, 2016

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8
{$caption}
fot. 9
{$caption}
fot. 10
{$caption}
fot. 11
{$caption}
fot. 12

Renowacja

Nie przeprowadzono.


Osadnictwo w Czajkach

Historia

Tereny osady Czajki zwana dawniej Czaikeblotte, Czajcze Błota, Kiwitzblotta, Kiwitzblott, Kiewitzblott pierwotnie należały do miasta Bydgoszcz. W 1772 bydgoska rada miejska wydzierżawiła małżeństwu Freydrych teren w celu założenia folwarku Czajka. Między 1833, a 1860 zyskała status wsi. Po odzyskaniu niepodległości Czajka weszła w skład Białych Błót.
Ilość ewangelików w XIX w. oscylowała wokół 80%. Należeli do parafii ewangelickiej w Bydgoszczy. Warto odnotować, że choć nazwa Kiwizblott występuje na mapach z 1893 i 1899 to w spisie z 1905 i 1910 brakuje takiej miejscowości albo wzmianki o niej jako części innej miejscowości. Być może stała się częścią Białych Błót prędzej niż w 1920.
Dawna osada Czajki rozciągała się naprzeciwko Prefabetu.

Ludzie

Lista strat z I wojny światowej: Marczyński


Bibliografia:

  1. 2873 Bromberg, Topographische Karte (Meßtischblatt) 1:25000, Reichsamt für Landesaufnahme, 1940. comp.jpg
  2. Z. Guldon, R. Kabaciński, Zarys dziejów osad miejskich oraz miejscowości przyłączonych do Bydgoszczy do 1939 roku, [w:] Historia Bydgoszczy. Tom II, cz. I 1920-1939, pod red. M. Biskupa, Bydgoszcz: BTN, 1999, s. 855.
  3. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych T. 10, Województwo Poznańskie, 1926, s. 3. comp.jpg
  4. Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego gminy Białe Błota, 2010. comp.jpg
  5. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski i in., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa, 1880-1902, t. IV, s. 53. comp.jpg
  6. Uebersicht der Bestandtheile und Verzeichniss aller Ortschadten des Bromberger Regierungsbezirks, 1818, s. 15. comp.jpg
  7. Verzeichniss aller Ortschaften des Bromberger Regierungs-Bezirks, Bromberg: Gruenauer, 1833, s. 3. comp.jpg
  8. Verzeichniss sämmtlicher Ortschaften des Regierungs-Bezirks Bromberg, Bromberg: M. Aronsohn, 1860, s. 4-5. comp.jpg
  9. A. Werner, Geschichte der evangelischen Parochieen in der Provinz Posen. Posen: W. Decker, 1898, s. 48-49. comp.jpg
  10. F. Żmudziński, Przemiany w gospodarce wiejskiej starostwa bydgoskiego w latach 1661-1772, BTN, Prace Wydziału Nauk Humanistycznych, Seria C, Nr 13, Prace Komisji Historii, t. 9, 1973, s. 91.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License