Cmentarz ewangelicki - Bielczyny

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

bielczyny.jpg

Opis cmentarza

polny.png chronione.png
Położenie

Cmentarz położony ok. 70 m. od drogi asfaltowej przebiegającej przez wieś, łączącej Chełmżę z drogą krajową nr 91, ok. 100 m. na północ od Jeziora Głuchowskiego i ok. 170 m. na zachód od linii kolejowej. Ze wszystkich stron otoczony przez łąki, a od strony północnej sąsiaduje (w odległości ok. 40 m.) z nowymi zabudowaniami mieszkalnymi.

Podstawowe informacje
Data założenia XIX w.
Wyznanie ewangelicki
Ówczesna parafia Chełmno, Chełmża (od 1803 r.)
Status nieczynny
Powierzchnia ~0,22 ha
Nr działki 123 i 125
Kształt zbliżony do trapezu
Najstarszy zachowany nagrobek pocz. XX w.
Istniejąca dokumentacja ?
Zagrożenia śmieci, odpady szklane
Stan zachowania ZŁY, Typ III

Układ cmentarza nie do końca zatarty na skutek zarośnięcia zielenią. Stan zachowania nekropolii zły z uwagi na dewastację nagrobków. Nie zachowały się żadne tablice inskrypcyjne. Część cmentarza bliżej jeziora położona jest znacznie niżej od tej bliższej drogi.

Roślinność
Drzewa robinia akacjowa
Krzewy lilak, …
Inne pokrzywy, barwinek, bluszcz, trawa, …

Brak alei. Brak zarejestrowanych pomników przyrody.

Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce NIE - - - -
Krzyże NIE - - - -
Obejścia NIE - - - -
Obeliski NIE - - - -
Mogiły obmurowane TAK 26 I poł. XX w. lastryko, sztuczny kamień 6 podstaw w kształcie ściętego pnia dębu z motywem floralnym
Płyty poziome NIE - - - -
Płyty pionowe NIE - - - -
Przyścienne NIE - - - -
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy NIE - - - -
Brama NIE - - - -
Kościół NIE - - - -
Kaplica NIE - - - -
Inne NIE - - - -

Brak informacji na temat grobów o znaczeniu historycznym oraz osób szczególnie zasłużonych.

Inskrypcje

Nie znaleziono.


Galeria zdjęć - fot. Michał P. Wiśniewski, 2012

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8

Renowacja

Nie przeprowadzono.


Osadnictwo w Bielczynach

Historia

Ludzie


Źródła:

  1. 2777 Papau, Topographische Karte (Meßtischblatt) 1:25000, Preuss. Landesaufnahme, 1905;
  2. Lattermann Alfred, Einfuehrung in die deutsche Sippenforschung in Polen und dem preussischen Osten. Poznań: Historische Geselschaft fuer Polen, 1938;
  3. Maercker Hans, Geschichte der ländlichen Ortschaften und der drei kleineren Städte des Kreises Thorn in seiner früheren Ausdehnung vor der Abzweigung des Kreises Briesen i. J. 1888. Danzig, 1900;
  4. Rozynkowski Waldemar, Zarys dziejów gminy Papowo Biskupie. Papowo Biskupie: Urząd Gminy Papowo Biskupie, 1996;
  5. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych T. 11, Województwo Pomorskie. Warszawa: GUS, 1926;
  6. Sulimierski Filip, Chlebowski Bronisław, Walewski Władysław i in., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa, 1880-1902;

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License