Cmentarz ewangelicki - Bruki Unisławskie I

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

bu.PNG

Opis cmentarza

polny.png mennonici.png
Położenie

Cmentarz położony ok. 30 m od głównej drogi przechodzącej przez wieś. Po zjeździe z Unisławia jedziemy drogą wojewódzką nr 550 ok. 3 km aż dojedziemy do skrzyżowania gdzie na drodze wprost będziemy mieli znak informacyjny o rozpoczęciu się terytorium wsi Błoto natomiast w prawo drogowskaz na Kokocko. Skręcamy w prawo, następnie po ok. 500 m. widzimy drogę włączającą się pod skosem oraz drogę w prawo, w którą skręcamy i zatrzymujemy się. Wchodzimy w las po lewej stronie, gdzie po ok. 40 m zaczynają się krzaki, czyli terytorium cmentarza. Od północy graniczy z lasem i drogą nr 550, od wschodu z lasem i polem uprawnym, od południa z lasem i terenem gospodarstwa domowego, a od zachodu z lasem i drogą, którą wjechaliśmy.

Podstawowe informacje
Data założenia co najmniej w 1847
Wyznanie ewangelicki
Ówczesna parafia Kokocko (od 1829), przedtem Chełmno
Status nieczynny
Powierzchnia ~0,60 ha
Nr działki 84, kawałek 81
Kształt prostokąt
Najstarszy zachowany nagrobek k. XIX w.
Istniejąca dokumentacja APE Malbork, sygn. 9/59/0/1717 Der Begräbnisplatz der evangelischen Gemeinde in Friedrichsbruch, 1847-1888
Zagrożenia śmieci, likwidacja cmentarza
Stan zachowania ZŁY, Typ III
Data zamknięcia, likwidacji 1945?, -

Wg informacji z planu rozwoju wsi Bruki Unisławskie cmentarz został zamknięty w dwudziestoleciu międzywojennym. Nie wiadomo, czy to prawda. Przeczy temu wygląd nagrobków pochodzących przeważnie z lat 20, 30 i 40 XX w.

Roślinność
Drzewa dąb, sosna, …
Krzewy lilak, bez
Inne barwinek

Brak informacji o istnieniu alei lub nie do wyodrębnienia na skutek zatarcia. Brak zarejestrowanych pomników przyrody.

Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce NIE - - - -
Krzyże NIE - - - -
Mogiły obmurowane TAK >50 k. XIX w. - I poł. XX w. lastryko, beton
Obeliski NIE - - - -
Pola grobowe TAK >1 I ćw. XX w. lastryko w polu dwie mogiły obmurowane
Płyty pionowe NIE - - - -
Płyty poziome NIE - - - -
Postumenty TAK >10 k. XIX w. - I poł. XX w. piaskowiec, lastryko, beton przy mogiłach i wolnostojące
Przyścienne NIE - - - -
Inne NIE - - - -
RAZEM >50 stanowisk
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy NIE - - - -
Brama NIE - - - -
Kościół NIE - - - -
Kaplica NIE - - - -
Inne NIE - - - -

Brak informacji na temat grobów o znaczeniu historycznym oraz osób szczególnie zasłużonych. Układ cmentarza częściowo czytelny.

Inskrypcje - fot. Kornel Pleskot, 2015; fot. Michał P. Wiśniewski, 2014


Galeria zdjęć

fot. Kornel Pleskot, 2016;

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8
{$caption}
fot. 9
{$caption}
fot. 10
{$caption}
fot. 11
{$caption}
fot. 12
{$caption}
fot. 13
{$caption}
fot. 14
{$caption}
fot. 15
{$caption}
fot. 16
{$caption}
fot. 17
{$caption}
fot. 18
{$caption}
fot. 19
{$caption}
fot. 20
{$caption}
fot. 21
{$caption}
fot. 22
{$caption}
fot. 23
{$caption}
fot. 24
{$caption}
fot. 25
{$caption}
fot. 26
{$caption}
fot. 27

fot. Kornel Pleskot, 2015;

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2

fot. Michał P. Wiśniewski, 2014

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8
{$caption}
fot. 9
{$caption}
fot. 10
{$caption}
fot. 11
{$caption}
fot. 12
{$caption}
fot. 13
{$caption}
fot. 14
{$caption}
fot. 15
{$caption}
fot. 16
{$caption}
fot. 17
{$caption}
fot. 18
{$caption}
fot. 19
{$caption}
fot. 20
{$caption}
fot. 21
{$caption}
fot. 22
{$caption}
fot. 19
{$caption}
fot. 20
{$caption}
fot. 21

Renowacja

Nie przeprowadzono. Plan rozwoju miejscowości nie przewiduje żadnych działań porządkowo-renowacyjnych na terenie cmentarza.


Osadnictwo w Brukach Unisławskich

[[==]]

Historia

W 1602 r. biskup chełmiński Wawrzyniec Gembicki osadził olędrów ( w tym mennonitów) na obszarze zwanym wówczas Białobłoty. Odpowiada to dzisiejszemu terytorium wsi Błoto oraz Bruki Kokocka (Bruki II). W późniejszym czasie zasiedlono także sąsiednie Bruki Unisławskie (Bruki I). Biskup pozwolił na posiadanie własnego cmentarza i szkoły (prawdopodobnie tyczyło się to wsi Błoto). Tuż po I rozbiorze ostatnie dwie wsie pod wpływem następnych akcji kolonizacyjnych nazwano odpowiednio Wilhelmsbruch (Bruki Kokocka) oraz Friedrichsbruch (Bruki Unisławskie).
Bruki Unisławskie to charakterystyczna dla osadnictwa olęderskiego rzędówka bagienna. Działała szkoła ewangelicka, której budynek istnieje do dziś. Na początku XX w. postawiono mleczarnię. W latach 80. XIX w. ewangelicy stanowili 92% mieszkańców wsi, w 1921 było ich 60% i ta ilość pomału zaczęła spadać. Zanim aktywowano parafię ewangelicką w Kokocku, w 1829 r. luteranie należeli do parafii w Chełmnie.

Ludzie

Lista strat z I wojny światowej zawiera następujące nazwiska: Angerhöfer, Barczewski, Bartz, Becker, Bennesmann, Bey, Blaurock, Bromund, Ciesiński, Dirks, Domke, Duwe, Eggert, Feldt, Fengler, Fisch, Guse, Gortz, Harke, Hartung, Hebbe, Jakubowski, Jahnke, Jarząbkowski, Krieger, Kurkowski, Kuhn, Lentz, Muller, Nell, Netzelmann, Otto, Palaschewski, Pansegram, Petelkau, Putschbach, Raabe, Reiß, Rick, Rubach, Saponski, Schmidt, Schulz, Schonfeld, Siliwinski, Soponski, Starczewski, Steinkraus, Sanger, Taflinski, Trikowski, Unger, Urbanowski, Waschke, Wenzke, Wilde, Wittkowski, Wunsch, Zabel, Zahnke, Zander, Zatuczewski, Zießmer, Zimmermann

Księga adresowa z 1928 r. zawiera następujące nazwiska: Śliwiński (handel bydłem), Wydrzyński (kołodziej), Myszkowski (kowal), Janus (krawiec), Rubach (krawiec), Krzywdzińśki (murarz), Bottcher (piekarz, zajazd), Wandel (rzeźnik), Grabowska (sklep), Cebulak (wiatrak), Konig (karczma), Lewandowski (karczma), Ławasiński (karczma), Teszke (karczma)

Księga adresowa z 1941 r. zawiera następujące nazwiska: Schmidt (rzeźnik), Zudee (karczma), Kaniewski (sklep), Thober (młyn/wiatrak), Gietz (kowal)

Inne (z 1922): Walentowicz (sołtys), Stasiewski (wójt, właściciel mleczarni, taksator bydła i koni, rzeczoznawca), Henning (nauczyciel), Koźlikowska (akuszerka), Turzyńska (rolnik, rzeczoznawca), Boticher (karczmarz), Cebulak (właściciel wiatraka), Schlaak (właściciel wiatraka)

Inne (z Westpreussen.de): Fiedler, Mows, Trojahn, Zemke, Treichel, Schoetzau, Geschke


Bibliografia:

 1. 2776 Unislaw, Topographische Karte (Meßtischblatt) 1:25000, Preuss. Landesaufnahme, 1906. comp.jpg
 2. M. Biskup (red.), Dzieje Chełmna i jego regionu. Toruń: TNT, 1968, s. 77, . comp.jpg
 3. Deutsches Reichs-Adressbuch. Berlin: Buch- und Tiefdruck Gesellschaft, 1941, s. 77. comp.jpg
 4. J. T. Dziedzic, P. Ossowski, Powiat i miasto Chełmno. Monografja krajoznawcza, Chełmno, 1923, s. 18, 25, 32, 36, 38, 41, 109, 172 . comp.jpg
 5. A. Harnoch, Chronik und Statistik der evangelischen Kirchen in den Provinzen Ost- und Westpreussen. Neidenburg, 1890, s. 479-480. comp.jpg
 6. Księga adresowa Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa, Warszawa: Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej, 1928, s. 1136. comp.jpg
 7. A. Mańkowski, Dwa przywileje emfiteutyczne biskupa Gembickiego dla Holendrów z r. 1602, [w: ] "Zapiski TNT", 1937, t. X, nr 11-12, s. 410-418. comp.jpg
 8. A. Mietz, Wiejskie cmentarze protestanckie w dolinie Wisły pod Chełmnem w XVII - XVIII w. Katalog cmentarzy, [w:] Rocznik Grudziądzki, 1994, t. XI, s. 175-205.
 9. Plan Rozwoju Miejscowości Bruki Kokocka, 2007. comp.jpg [dostęp: 05.02.2015]
 10. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych T. 11, Województwo Pomorskie. Warszawa: GUS, 1926, s. 7. comp.jpg
 11. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski, Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa, 1880-1902, t. II, s. 420-421. comp.jpg

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License