Cmentarz ewangelicki - Brzeczka

Są błędy? Niejasności? Brakuje czegoś? A może chcesz użyć poniższych informacji? - pisz: lp.pw|adytnalta.akcilegnawe#lp.pw|adytnalta.akcilegnawe

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

brzeczka.JPG

Opis cmentarza

las.png mennonici.png szkolny.png
Położenie

Cmentarz położony w lesie na terenie o niewielkiej pochyłości w stronę rzeki. Ze wszystkich stron graniczy z lasem, w tym od wschodu z leśnym traktem. Ok. 60 m na południe znajduje się rzeka Tążyna. Przed 1945 r. przy północno-zachodnim rogu cmentarza funkcjonowała szkoła ewangelicka - obecnie nie istnieje. Od strony zachodniej i południowej krawędzi cmentarza wyraźnie widoczne wyniesienie terenu - prawdopodobnie stanowiące zabezpieczenie przed ewentualnym podtopieniem ze strony rzeki.

Podstawowe informacje
Data założenia II ćw. XIX w.
Wyznanie ewangelicki
Ówczesna parafia Otłoczyn (od 1897), przedtem Toruń (parafia nowomiejska)
Status nieczynny, brak dokumentów potwierdzających urzędowe zamknięcie cmentarza
Powierzchnia ~0,33 ha (wg Karty cmentarza)
Nr działki niewydzialona katastralnie, obręb Popioły na terenie działki nr 3481/1
Kształt zbliżony do prostokąta
Najstarszy zachowany nagrobek z inskrypcją P. A. Richard Just (1887) - patrz INS. 1 (postument nie znajduje się na cmentarzu)
Istniejąca dokumentacja Karta cmentarza, oprac. H. Grecki, WUOZ Toruń, 1994
Zagrożenia śmieci, likwidacja nagrobków, powtórne zalesienie
Stan zachowania BARDZO ZŁY, Typ III
Data ostatniego pochówku, zamknięcia, likwidacji ?, -, -
Ewidencja zabytków WEZ, WUOZ Toruń
Stan prawny własność Skarbu Państwa w trwałym Zarządzie Lasów Państwowych - Nadleśnictwa Gniewkowo, Ls
Roślinność
Drzewa dąb, …
Krzewy lilak, śnieguliczka, robinia, …
Inne trawa, pokrzywy, bluszcz, glistnik jaskółcze ziele

Brak zarejestrowanych pomników przyrody. Starodrzew stanowią dęby ustawione w narożach cmentarza

Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mogiły obmurowane TAK - - - -
Mogiły obmurowane z postumentem TAK - - - -
Mogiły ziemne TAK - - - -
Pola grobowe TAK - - - -
Postumenty TAK - - - -
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce NIE - - - -
Płyty poziome NIE - - - -
Przyścienne NIE - - - -
Inne NIE - - - -
RAZEM co najmniej 30 nagrobków
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy NIE - - - -
Brama NIE - - - -
Krzyż NIE - - - -
Budynek sakralny NIE - - - przed 1945 rokiem bezpośrednio przy cmentarzu stała szkoła pełniąca funkcję domu modlitwy

Układ zewnętrzny cmentarza czytelny.
Układ wewnętrzny w większości zatarty. Nagrobki zwrócone w kierunku południowym.

Inskrypcje


Galeria zdjęć

fot. Michał P. Wiśniewski, 2020

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8
{$caption}
fot. 9
{$caption}
fot. 10
{$caption}
fot. 11
{$caption}
fot. 12
{$caption}
fot. 13
{$caption}
fot. 14
{$caption}
fot. 15
{$caption}
fot. 16
{$caption}
fot. 17
{$caption}
fot. 18
{$caption}
fot. 19
{$caption}
fot. 20
{$caption}
fot. 21
{$caption}
fot. 22
{$caption}
fot. 23
{$caption}
fot. 24
{$caption}
fot. 25
{$caption}
fot. 26
{$caption}
fot. 27
{$caption}
fot. 28
{$caption}
fot. 29
{$caption}
fot. 30
{$caption}
fot. 31

fot. Michał P. Wiśniewski, 2014

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8
{$caption}
fot. 9
{$caption}
fot. 10
{$caption}
fot. 11
{$caption}
fot. 12
{$caption}
fot. 13
{$caption}
fot. 14
{$caption}
fot. 15
{$caption}
fot. 16
{$caption}
fot. 17

fot. Tymoteusz Słowikowski, 2014

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7

fot. WUOZ Toruń, oprac. H. Grecki, 1994

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3

Renowacja

Prace porządkowe rozpoczęły się w marcu 2021 roku. Wykonawcami prac są mieszkańcy sołectwa Podgaj (gm. Aleksandrów Kujawski), radni Pani Bożena Świątkowska i Pan Rafał Preczak - inicjator przedsięwzięcia oraz Nadleśnictwo Gniewkowo.

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3

Osadnictwo w Brzeczce

Historia

UWAGA - TEKST DO POPRAWIENIA I ROZWINIĘCIA
Pierwsze wzmianki o Brzeczce znajdujemy w przywileju z 1782 r. wydanym dla olędrów osiedlonych na ziemiach należących do dworu w Grabiach. Autorem przywileju był hrabia Stanisław Dąbski z Lubrańca, który wydzierżawił siedmiu Olędrom teren leśny zwany Grabia Holenderskie (lub Grabia Holendry). W dokumencie mowa także o smolarzu z Brzeczki. W 1815 r. osada zostaje wydzielona z rozparcelowanego dworu i objęta ponowną kolonizacją. W 1909 r władze pruskie połączyły Kolonię Brzeczka, Grabia Olędry i osadę młyńską Maciejewo w jedną całość pod nazwą Herzogsfelde. We wsi istniała szkoła ewangelicka, stojąca bezpośrednio przy cmentarzu. Zapewne była wykorzystywana także jako dom modlitwy ze względu na nawet sporą odległość od parafii ewangelickiej mieszczącej się w Otłoczynie, a przed 1897 r. w Toruniu (parafia nowomiejska).
Spis powszechny z 1921 r. wykazał, że miejscowość zamieszkiwana była przez 492 osoby z czego 200 zadeklarowało wiarę ewangelicką. Był to efekt kolonizacji niemieckiej, nieco ponad 100 lat wcześniej 73% stanowili katolicy. W okresie dwudziestolecia międzywojennego spora ilość Niemców, czyli w ogromnej większości ewangelików wyjechała, a na ich miejsce osiedlali się Polacy. Wówczas dawną nazwę Herzogsfelde zmieniono na Brzeczka. Po wybuchu II Wojny Światowej władze okupacyjne powiększyły sąsiadujący poligon artyleryjski w stronę południową o tereny dotychczas zamieszkałe, m. in. o osadę Brzeczka. Mieszkańców wysiedlono, z tym że część Polaków z Brzeczki straciło życie na toruńskiej Barbarce, Niemcom dano gospodarstwa w innych okolicznych wsiach wysiedlając z nich uprzednio Polaków. Bezpośrednia bliskość czynnego poligonu wymusiła zakaz ponownego zamieszkania terenu również po wojnie. Tereny gospodarstw i pola poddane zostały zalesieniu. Dziś w osadzie stoją dwa zamieszkałe gospodarstwa domowe.

Ludzie

Cmentarz służył ewangelickim mieszkańcom wsi Grabia-Holendry, a także protestantom z majątku Grabia, folwarków Brzeczka i Popioły, a także osad Maciejewo, Kuchnia, Pieczenia i Zakręt.


Bibliografia:

  1. 3177 Neugrabia, Topographische Karte (Meßtischblatt) 1:25000, Preuss. Landesaufnahme, 1909. comp.jpg
  2. Diecezja toruńska. Historia i teraźniejszość, t. 15/16/17 pod red. ks. S. Kardasza, Toruń: Wydawnictwo Diecezjalne, 1995, s. 271.
  3. H. Maercker, Geschichte der ländlichen Ortschaften und der drei kleineren Städte des Kreises Thorn in seiner früheren Ausdehnung vor der Abzweigung des Kreises Briesen i. J. 1888. Danzig, 1900, s. 208 comp.jpg
  4. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych T. 11, Województwo Pomorskie. Warszawa: GUS, 1926, s. 57 comp.jpg
  5. O. Steinmann, Der Kreis Thorn. Statistische Beschreibung, Thorn 1866. comp.jpg
  6. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski i in., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa, 1880-1902, t. I, s. 396. comp.jpg

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License