Cmentarz ewangelicki - Brzezinko

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

brzezinko.jpg

Opis cmentarza

polny.png chronione.png
Położenie

Cmentarz polny położony na ok. 1,2km na północ od centrum wsi, przy drodze asfaltowej prowadzącej z Gronowa do centrum Brzezinka. Od północy, wschodu i południa graniczy z polami uprawnymi, a od zachodu ze wspomnianą drogą.

Podstawowe informacje
Data założenia ~ II poł. XIX w.
Wyznanie ewangelicki
Ówczesna parafia Grębocin-Rogowo-Lubicz
Status nieczynny
Powierzchnia ~0,12 ha
Nr działki 12
Kształt wielobok zbliżony do pięciokąta nieforemnego
Najstarszy zachowany nagrobek brak
Istniejąca dokumentacja ?
Zagrożenia śmieci
Stan zachowania BARDZO ZŁY, Typ III
Data zamknięcia, likwidacji 1945, -

Na stronie gminy Lubicz napisano, że cmentarz pochodzi z poczatku XX w., co jest nieprawdą, gdyż został zaznaczony już na mapie pochodzącej z 1878 r.

Roślinność
Drzewa -
Krzewy lilak, robinia akacjowa
Inne trawa, barwinek, pokrzywa

Brak alei. Brak pomników przyrody z uwagi na brak zadrzewienia.

Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce NIE - - - -
Krzyże NIE - - - -
Mogiły obmurowane NIE - - - -
Obejścia NIE - - - -
Obeliski NIE - - - -
Płyty poziome NIE - - - -
Płyty pionowe NIE - - - -
Przyścienne NIE - - - -
Inne NIE - - - -
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy NIE - - - -
Brama NIE - - - -
Kościół NIE - - - -
Kaplica NIE - - - -
Inne NIE - - - -

Brak informacji na temat grobów o znaczeniu historycznym oraz osób szczególnie zasłużonych z uwagi na nieodnalezienie nagrobków.

Inskrypcje

Nie znaleziono z powodu braku nagrobków.


Galeria zdjęć - fot. Michał P. Wiśniewski, 2013

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2

Renowacja

Nie przeprowadzono z powodu braku nagrobków.


Osadnictwo w Brzezinku.

Historia
Ludzie

Bibliografia:

  1. 1511 Gramtschen, Topographische Karte (Meßtischblatt) 1:25000, Preuss. Landesaufnahme, 1910. comp.jpg
  2. 2978 Gramtschen, Topographische Karte (Meßtischblatt) 1:25000, Preuss. Landesaufnahme, 1878. comp.jpg
  3. Maercker Hans, Geschichte der ländlichen Ortschaften und der drei kleineren Städte des Kreises Thorn in seiner früheren Ausdehnung vor der Abzweigung des Kreises Briesen i. J. 1888. Danzig, 1900. comp.jpg
  4. Gmina Lubicz - historia gminy [w:] http://www.lubicz.pl/redir,1093?wiecej=2720 [dostęp: 08.03.2013].
  5. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych T. 11, Województwo Pomorskie. Warszawa: GUS, 1926. comp.jpg
  6. Steinmann Otto, Der Kreis Thorn. Statistische Beschreibung. Thorn 1866. comp.jpg
  7. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz. Część A: Uwarunowania zagospodarowania przestrzenego, Warszawa, 2011 [dostęp: 10.03.2013] comp.jpg
  8. Sulimierski Filip, Chlebowski Bronisław, Walewski Władysław i in., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa, 1880-1902, t. I, s. 413comp.jpg

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License