Cmentarz ewangelicki - Brzoza (Stryszek)

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

rsEvIuU722oghx7iUUw7kgxGXP-bzd8JJ27ylbSLgPCNg3dXSLpDyCCosAvsnIBhCWtBb45V5RuWvdDGu3Q=w320

Opis cmentarza

las.png mennonici.png
Położenie

Cmentarz położony w lesie przy drodze prowadzącej do Leśnictwa Zielonka. Jadąc drogą krajową nr 25 z Bydgoszczy w kierunku Inowrocławia mijamy węzeł Stryszek. Ok. 300 metrów dalej mamy skrzyżowanie ze światłami, na którym skręcamy w lewo w las w drogę pożarową nr 19. Po dalszych 150 metrach prosto jesteśmy przy cmentarzy, który znajduje się po prawej stronie drogi. Od zachodu sąsiaduje z drogą, którą dojechaliśmy, z pozostałych stron z lasem.

Podstawowe informacje
Data założenia I poł. XIX w.
Wyznanie ewangelicki
Ówczesna parafia Brzoza (od 1907), Bydgoszcz (1773-1907)
Status nieczynny
Powierzchnia ~0,07ha
Nr działki na terenie 231/12LPB
Kształt zbliżony do prostokąta
Najstarszy zachowany nagrobek I poł. XX w.
Istniejąca dokumentacja ?
Zagrożenia dewastacja, splantowanie
Stan zachowania ZŁY, Typ III
Data zamknięcia, likwidacji 1945, -

Cmentarz należy na terenie Nadleśnictwa Bydgoszcz. Możliwe, że od strony południowo zachodniej został częściowo zalesiony.

Roślinność
Drzewa sosna, lipa, …
Krzewy lilak, jałowiec, …
Inne trawa, …

Brak informacji o istnieniu alei. Brak pomników przyrody. Układ wewnętrzny cmentarza nieczytelny.

Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce NIE - - - -
Krzyże NIE - - - -
Mogiły obmurowane TAK 5 I poł. XX w. lastryko, beton w tym 1 destrukt
Mogiły ziemne NIE - - - -
Obeliski NIE - - - -
Pola grobowe NIE - - - -
Postumenty TAK 2 I poł. XX w. beton osobno powalone
Płyty poziome NIE - - - -
Płyty pionowe NIE - - - -
Przyścienne NIE - - - -
Inne TAK 1 ? - kamień polny
RAZEM 6 stanowisk
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy NIE - - - -
Brama NIE - - - -
Kościół NIE - - - -
Kaplica NIE - - - -
Inne NIE - - - -

Brak danych o pochówkach osób znanych i szczególnie zasłużonych.

Inskrypcje


Galeria zdjęć

fot. Michał P. Wiśniewski, 2015

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8
{$caption}
fot. 9
{$caption}
fot. 10
{$caption}
fot. 11

Renowacja

Nie przeprowadzono. Na cmentarzu nie ma śmieci.


Osadnictwo w Stryszku

Historia

Najwcześniejsze informacje na temat Stryszka pochodzą z samego końca XVII wieku. Około 1700 roku miała powstać karczma przy trakcie wiodącym z Bydgoszczy do Nowej Wsi Wielkiej. Gościniec był królewszczyzną. Zniszczenia spowodowane wojną północną spowodowały, że w lustracjach starostwa bydgoskiego (1712, 1713, 1714, 1717) wspominany jest jako spalony i pusty. Już w drugiej połowie XVIII wieku, według inwentarza z 1753, karczma zamkowa Stryszek już działała. Jej dzierżawcą był Antoni Głowczewski. Obok karczmy stały 2 gospodarstwa, których właściciele (Brzuszkiewicz, Sczesny) zawarli kontrakt czynszowy typu emfiteutycznego z wójtem bydgoskim. Po zaborze osada została podporządkowana urzędowi domenalnemu w Bydgoszczy. Pod koniec XVIII wieku osada nazywana była z niemiecka Striske. Spis statystyczny z 1818 mówi o 28 mieszkańcach. W annałach parafii rzymskokatolickiej w Bydgoszczy miejscowość pojawia się (dopiero?) w 1829 roku. Kolejne spisy statystyczne dostarczają informacji o wyznaniu mieszkańców. W 1833 roku 66% była ewangelikami. Niewiele mniej, bo 62% ewangelików żyło tu według spisu z 1860. Szkoła znajdowała się w Przyłękach, a parafia ewangelicka w Bydgoszczy. Warto dodać, że od przynajmniej 1848 roku istniała w Stryszku także leśniczówka. Nie udało się ustalić, w którym roku powstała osada wiejska Wilden, która wraz z leśniczówką i karczmą stanowiła jeden organizm administracyjny Stryszek. W świetle spisów do takiego podziału musiało dojść w latach 1871-1885. Jednak w 1905 brak wzmianki o istnieniu osady o takiej nazwie. Od 1907 ewangelicy ze Stryszka podlegali pod nową parafię ewangelicką w Brzozie. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę Stryszek notowany jest jako leśniczówka wchodząca w skład obszarów dworskich miasta Bydgoszcz. Od 1945 administracyjnie i funkcjonalnie Stryszek jest powiązany z sołectwem Brzoza.

Ludzie

Księga adresowa z 1928 r. zawiera następujące nazwiska: F. Bitzer (zajazd)


Bibliografia:

 1. 1507 Hopfengarten, Messtischblatt, 1:25 000, 1878. comp.jpg
 2. J. N. Bobrowicz, Opisanie historyczno-statystyczne Wielkiego Księstwa Poznańskiego, 1846, s. 428. comp.jpg
 3. Z. Górski, R. Kabaciński, A. Mietz, Lustracja województw wielkopolskich i kujawskich 1765. Województwo inowrocławskie, Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW, 2011, s. 57.
 4. Z. Guldon, Opisy starostwa bydgoskiego z lat 1661-1765, "Bydgoskie Towarzystwo Naukowe. Źródła do dziejów Bydgoszczy", nr 2, 1966, s. 31, 36, 48.
 5. W. Hubatsch, Die evangelischen General-Kirchenvisitationen in den von Ost- und Westpreußen sowie Posen 1920 abgetrennten Kirchenkreisen, 1971, s. 366-367.
 6. R. Kabaciński, Inwentarze starostwa i wójtostwa bydgoskiego z lat 1753-1766, "Bydgoskie Towarzystwo Naukowe. Źródła do dziejów Bydgoszczy", nr 9, 1977, s. 21, 65.
 7. S. Kozierowski, Badania nazw topograficznych na obszarze dawnej zachodniej i środkowej Wielkopolski, t. II M-Z, Poznań, 1922, s. 358. comp.jpg
 8. G. Meinhardt, Aus Brombergs Vergangenheit. Ein Heimatbuch für den Stadt- und Landkreis,Wilhelmshaven : Bidegast-Vereinigung e. V., 1973, s. 47.
 9. Księga adresowa Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa, Warszawa: Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej, 1928, s. 1280. comp.jpg
 10. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych T. 10, Województwo Poznańskie. Warszawa: GUS, 1926, s. 6. comp.jpg
 11. A. Saran, Die parochiale Entwicklung der ev. Dioceze Bromberg wahrend der letzte 25 Jahre, "Aus dem Posener Lande" 1912, Jg. 7, H. 11. comp.jpg
 12. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski i in., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa, 1880-1902, t. XI, s. 489. comp.jpg
 13. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Wieś Wielka, Nowa Wieś Wielka, 2014, s. 21, comp.jpg
 14. Uebersicht der Bestandtheile und Verzeichniss aller Ortschadten des Bromberger Regierungsbezirks, 1818, s. 17. comp.jpg
 15. Verzeichniss aller Ortschaften des Bromberger Regierungs-Bezirks : mit einer geographisch-statistischen Übersicht derselben, Bromberg: Gruenauer, 1833, s. 12. comp.jpg
 16. Verzeichniss sämmtlicher Ortschaften des Regierungs-Bezirks Bromberg, Bromberg: M. Aronsohn, 1860, s. 4-5. comp.jpg
 17. A. Werner, Geschichte der evangelischen Parochieen in der Provinz Posen. Posen: W. Decker, 1898, s. 112-113. comp.jpg
 18. F. Żmidziński, Przemiany w gospodarce wiejskiej starostwa bydgoskiego, BTN, prace Wydziału Nauk Humanistycznych, Seria C, nr 13, Prace Komisji Historii, 9, 1973, s. 104.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License