Cmentarz ewangelicki - Buśnia

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

buschin.jpg

Opis cmentarza

zabudowany.png
Położenie

Cmentarz położony przy głównej drodze prowadzącej przez wieś (DW nr 391 Warlubie - Grupa) na terenie zabudowanym. Od północy sąsiaduje z terenem gospodarstwa domowego, od wschodu z polami uprawnymi, od południa i zachodu z drogą wychodzącą od wspomnianej DW 391 ucinającej obszar od południowego zachodu, co nadaje mu kształt trapezoidu. Teren cmentarza wznosi się ku wschodowi. Znajduje się ok. 200 m. na południe od kapliczki na skrzyżowaniu w centrum wsi.

Podstawowe informacje
Data założenia II poł. XIX w. W 1887 r. na pewno już istniał
Wyznanie ewangelicki lub o charakterze komunalnym
Ówczesna parafia Warlubie
Status nieczynny
Powierzchnia ~0,15 ha
Nr działki 38
Kształt trapezoid
Najstarszy zachowany nagrobek I ćw. XX w.
Istniejąca dokumentacja ?
Zagrożenia śmieci, dewastacja
Stan zachowania PRZECIĘTNY, Typ VI
Data zamknięcia, likwidacji 1945, -

Cmentarz mógł mieć charakter komunalny, o czym świadczy tytuł teczki archiwalnej z 1877 r.

Roślinność
Drzewa dąb, klon, …
Krzewy lilak, …
Inne trawa

Brak zarejestrowanych pomników przyrody. Brak informacji co do istnienia alei. Układ cmentarza czytelny.

Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce NIE - - - -
Krzyże NIE - - - -
Obejścia TAK 1 k. XIX w. - pocz. XX w. żeliwo niekompletne, w środku 3 mogiły obmurowane
Obeliski NIE - - - -
Mogiły obmurowane TAK ? I poł. XX w. lastryko, beton -
Mogiły ziemne NIE - - - -
Płyty poziome NIE - - - -
Płyty pionowe NIE - - - -
Postumenty TAK ? I poł. XX w. lastryko, beton przy mogiłach obmurowanych
Przyścienne NIE - - - -
ŁĄCZNIE ok. 16
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy NIE - - - -
Brama NIE - - - -
Kościół NIE - - - -
Kaplica NIE - - - -
Inne NIE - - - -
Inskrypcje - fot. Damian Drzymalski, 2014


Galeria zdjęć

fot. Damian Drzymalski, 2014

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8
{$caption}
fot. 9
{$caption}
fot. 10

Renowacja

Choć nagrobki nie są w dobrym stanie to teren zielony jest zadbany. Drzewa wyglądają na posadzone celowo lub samosiejki. Niemal brak bzów. Na ogromnej większości terenu rośnie trawa. Cmentarzem najprawdopodobniej opiekują się mieszkańcy wsi.


Osadnictwo w Buśni.

Historia

W II poł. XVI w. Buśnia była własnością szlachecką należącą do rodu Kopyckich. Wg pierwszego spisu powszechnego z 1921 we wsi zamieszkiwało nie więcej jak 23% ewangelików. W dwudziestoleciu międzywojennym działała dwuklasowa szkoła katolicka, do której uczęszczały także dzieci ewangelickie. W 1928 r. założono bibliotekę w ramach Towarzystwa Czytelni Ludowych.

Ludzie

Carl Kolander (INS. 1) - właściciel młyna na Mątawie.
Wilhelm Wünsch - właściciel gospody i sklepu w czasie II wojny światowej.


Bibliografia:

  1. 2477 Warlubien, Topographische Karte (Meßtischblatt) 1:25000, Reichsamt für Landesaufnahme, 1914. comp.jpg
  2. APE Malbork, sygn. 9/59/0/1802. Der Begräbnisplatz in Buschin, 1887.
  3. M. Biskup, A. Tomczak, Mapy województwa pomorskiego w II poł. XVI w., Warszawa-Toruń: PWN, 1955, s. 98. comp.jpg
  4. Deutsches Reichs-Adressbuch. Berlin: Buch- und Tiefdruck Gesellschaft, 1941, s. 16. comp.jpg
  5. Diecezja Chełmińska. Zarys statystyczno-historyczny, Pelplin, 1928, s. 591. comp.jpg
  6. Księga adresowa Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa, Warszawa: Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej, 1928, s. 1138. comp.jpg
  7. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych T. 11, Województwo Pomorskie. Warszawa: GUS, 1926, s. 48. comp.jpg
  8. Sprawozdanie Towarzystwa Czytelni Ludowych w Poznaniu za czas od 1 lipca 1928 do 30 czerwca 1929 r., Poznań: Towarzystwo Czytelni Ludowych, 1929, s. 30 comp.jpg
  9. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski i in., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa, 1880-1902, t. I, s. 483. comp.jpg

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License