Cmentarz ewangelicki - Bydgoszcz (Śródmieście)

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

b.jpg

Opis cmentarza

zabudowany.png
Położenie

Cmentarz położony był na wschodniej stronie obecnego bydgoskiego Śródmieścia, przy ul. Jagiellońskiej. Obecnie jako park miejski im. W.Witosa sąsiaduje od północny z ul. Markwarta, od wschodu z ul. M. Piotrowskiego, od południa z ul. Jagiellońską i Pałacem Młodzieży, a od zachodu z blokami i Centrum Rehabilitacji.

Podstawowe informacje
Data założenia 1778
Wyznanie ewangelicki
Ówczesna parafia Bydgoszcz (od 1772)
Status nieczynny, nie przeprowadzono ekshumacji
Powierzchnia ~6,40 ha
Nr działki 19/10, w czasie istnienia także: 18/3, 18/4, 18/6, 19/9, 19/5, 19/6
Kształt wielokąt
Najstarszy zachowany nagrobek brak
Istniejąca dokumentacja ?
Zagrożenia -
Stan zachowania nagrobków ZLIKWIDOWANY, Typ II (kamień upamiętniający)
Data zamknięcia, likwidacji 1945, 1945-1953
Roślinność
Drzewa dąb, klon, grab, lipa, kasztanowiec, surmia, sosna, świerk, topola, glediczja, buk, brzoza
Krzewy magnolia, grochodrzew, …
Inne trawa, …

Układ cmentarza zatarty na skutek likwidacji. Tylko niektóre z alejek odpowiadają dawnym cmentarnym. Występuje aż 5 pomników przyrody.

Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce NIE - - - -
Krzyże NIE - - - -
Obejścia NIE - - - -
Obeliski NIE - - - -
Mogiły obmurowane NIE - - - -
Mogiły ziemne NIE - - - -
Płyty poziome NIE - - - -
Płyty pionowe NIE - - - -
Postumenty NIE - - - -
Przyścienne NIE - - - -
ŁĄCZNIE ?
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy NIE - - - od 1898 r. istniał murowany parkan, przedtem drewniany płot
Brama NIE - - - istniały 4 bramy: 2 od ul. Jagiellońskiej i 2 od ul. Markwarta
Kościół NIE - - - -
Kaplica NIE - - - istniała kaplica cmentarna
Inne NIE - - - istniał dom zarządcy cmentarza będącego jednocześnie ogrodnikiem; kostnica mieściła się w domu zarządcy; studnie
Inskrypcje - fot. Michał P. Wiśniewski, 2014;


Galeria zdjęć

fot. Michał P. Wiśniewski, 2014

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8
{$caption}
fot. 9
{$caption}
fot. 10
{$caption}
fot. 11
{$caption}
fot. 12
{$caption}
fot. 13
{$caption}
fot. 14
{$caption}
fot. 15
{$caption}
fot. 16
{$caption}
fot. 17
{$caption}
fot. 18
{$caption}
fot. 19
{$caption}
fot. 20
{$caption}
fot. 21
{$caption}
fot. 22
{$caption}
fot. 23
{$caption}
fot. 24
{$caption}
fot. 25
{$caption}
fot. 26
{$caption}
fot. 27
{$caption}
fot. 28
{$caption}
fot. 29
{$caption}
fot. 30
{$caption}
fot. 31

Renowacja

Niemożliwa do przeprowadzenia z powodu likwidacji cmentarza. Kilka pomników przeniesiono na cmentarz ewangelicko-augsburski przy ul. Zaświat. Dnia 24 kwietnia 2007 r. odbyła się uroczystość odsłonięcia kamienia upamiętniającego.


Historia cmentarza ewangelicko-unijnego w Bydgoszczy

Historia

Najstarszy bydgoski cmentarz ewangelicki (będący jednocześnie najstarszym cmentarzem Bydgoszczy leżącym poza terenem przykościelnym) otwarto w 1778 r. Rok wcześniej wybrano miejsce, a była to łąka za ogrodami klasztornymi zakonu Klarysek. Pierwotnie był to kwadrat o bokach o długości ok. 50 m. Obszar musiał starczyć bydgoskim protestantom na 20 lat albowiem pierwszego poszerzenia terenu dokonano w 1798 r. Już wtedy ogrodzony był drewnianym płotem, który został zarządzeniem regencyjnym zastąpiony żywopłotem. Kolejne poszerzenia terenu odbyły się w 1832, 1836, 1844, 1852 r. Docelowo cmentarz miał graniczyć z rzeźnią, co w późniejszym czasie okazało się nie do zrealizowania. Ostatecznie nekropolia liczyła 6,5 ha powierzchni.
Dom grabarza, w skład którego wchodziła kostnica wybudowano w 1836 r. Pierwszego stałego grabarza mianowano już w 1802 r. Był nim niejaki Grunwaldt, a po nim jego syn. Kaplicę cmentarną stworzono w 1884 r. Była ona niezbędna z powodu coraz większej ilości pochówków, w tym żołnierzy bydgoskiego garnizonu. Masywny parkan widoczny od strony ulicy powstał w 1898 r. Zastąpił poprzedni żywopłot, który władze policyjne nakazały rozebrać z powodu uszkodzenia.
Po odzyskaniu niepodległości większość bydgoskich ewangelików wyjechała do Niemiec. Gwałtowny ubytek protestantów, chęć przebudowy ulic w okolicy cmentarza, a także względy sanitarne każące powątpiewać w sens istnienia cmentarza w centrum miasta stanowił dla polskich władz argument za zlikwidowaniem cmentarza i zamiany go w park. Z taką inicjatywą wystąpiono w 1927. Władze gminy ewangelicko-unijnej z superintendentem na czele słały wówczas listy protestacyjne uzasadniając, że wiele miejsc jest opłaconych z góry na szereg lat. Ponadto nie powinno usuwać się ewangelickiej przeszłości miasta (cmentarz był w istocie ewangelickim panteonem Bydgoszczy). Dopiero zaskarżenie decyzji magistratu o likwidacji w najwyższym trybunale administracyjnym i orzeczenie z 1934 r. tegoż uchyliło groźbę splantowania cmentarza. Wygrana w kilkuletniej batalii o cmentarz przedłużyło jego istnienie o 11 lat. Na początku wojny doszło tu do przykrych incydentów, mianowicie również zza parkanu cmentarnego strzelano do Polaków podczas krwawej niedzieli.
Wraz z końcem wojny przystąpiono do nieodwołalnej likwidacji cmentarza. Początkowe działania dzikie zostały usankcjonowane prawnie. Działo się to w latach 1945-1953. Oficjalna likwidacja odbyła się pomiędzy 1951, a 1953 r. Nigdy nie dokonano całkowitej ekshumacji wszystkich prochów, a ostatnia z nich odbyła się w 1956 r. gdy budowano muszlę koncertową. Szczątki przeniesiono na cmentarz ewangelicki nowy, będący dziś czynnym cmentarzem ewangelicko-augsburskim. Z relacji mieszkańców pamiętających działania niwelacyjne wynika, że w ogóle nie zważano na godne traktowanie kości. Podczas likwidacji zniszczono wiele cennych z punktu widzenia wartości architektonicznych i historycznych nagrobków. Cząstkę ocalonych przeniesiono podobno na wspomniany cmentarz ewangelicko-augsburski. Oszczędzono bardzo cenną kopię rzeźby Chrystusa Zbawiciela autorstwa Berthela Thorwaldsena, która stała przy grobowcu rodziny fabrykantów Blumwe. Pomnik stoi na terenie kościoła ewangelicko-augsburskiego. Mnóstwo nagrobków stało się obiektem handlu. Cmentarz przemieniono na Park Ludowy, natomiast na części jego dawnego południowo-zachodniego skraju postawiono w 1974 Pałac Młodzieży. W 1984 r. parkowi nadano patrona Wincentego Witosa i odsłonięto jego popiersie oraz zamontowano fontannę.

Ludzie

Omawiany cmentarz był swoistym panteonem bydgoskich protestantów, miejscem wiecznego spoczynku wielu osób zasłużonych dla miasta i jego mieszkańców. Za najstarszy, istniejący na pewno jeszcze w 1938 r. uchodził gładki kamień z napisem - nagrobek chirurga wojskowego Carla Bounescha (1769-1803). Mnóstwo krzyży żeliwnych: rodziny wojskowej Corsep, chirurga powiatowego Johanna Gottfrieda Knopffa (1762-1832), krzyż z orłem burmistrza Carla Bothke (1797-1840). Cztery krzyże w rzędzie stanowiły nagrobek rodziny doktora filozofii Heinricha Romberga pochowanego w 1866 r. Z kolei jedną z najbardziej znanych postacią pochowaną na cmentarzu był Theodor Hippel (1775-1843), pruski polityk skrzydła liberalnego, prezydent regencji kwidzyńskiej oraz opolskiej, urzędnik, pisarz, który na starość osiadł w Bydgoszczy. Nowy pomnik wystawiono w 1900 r. Obok niego spoczywała małżonka Joanna von Rosenberg-Gruszczyńska (1783-1840), córka polskiego generała. Prócz polityków i wojskowych znalazła się cała plejada kupców i przemysłowców bydgoskich, rodziny: Gamm, Peterson, Blumwe, Kolwitz i in. Nie można wspomnieć o założycielu towarzystwa upiększania miasta, założycielu parku gen. Dąbrowskiego i prezydencie regencji bydgoskiej Carlu von Wissmanie (1787-1841). Wśród wielu napisów znalazłoby się także dużo nazwisk francuskojęzycznych, to potomkowie hugenotów, którzy osiedlali się w Prusach, choćby rodzice pisarza i poety Otto Roquette. Niech ostatnim przykładem z osób świata kultury i sztuki będzie pedagog muzyczny, dyrygent Samuel Traugott Steinbrunn (1806-1870).
Spośród form architektonicznych wrażenie robiły grobowce w kształcie piramid oraz jeden z nagrobków, który transportowano w 1916 r. do Bydgoszczy aż z Chin. Jego dekoracje stanowiły węże. Naprzeciwko kaplicy stał cały wykonany z żelaza i posiadający liczne neogotyckie zdobienia nagrobek aptekarza Menzela.


Bibliografia:

  1. E. Alabrudzińska, Mniejszości wyznaniowe w Bydgoszczy w latach 1920-1939, Toruń: Wydawnictwo UMK, 1995, s. 33.
  2. Bromergs älteste Friedhof, "Bromberg. Zeitschrift der Bidegast-Verein", 1990, nr 93, s. 11-13.
  3. E. Gliwiński, Kontrowersje wokół nazwy parku im. W. Witosa, "Kalendarz Bydgoski na rok 1996", Bydgoszcz: TMMB, 1995, s. 303-304. comp.jpg
  4. V. Kauder, Das Deutschtum in Polen. Ein Bildband, T. 3. Das Deutschtum in Posen und Pommerllen, Plauen im Vogtland: W. Guenter, 1937, s. 64. comp.jpg
  5. Pamięć o ewangelikach, "Gazeta Pomorska" z 25.04.2007 r., nr 97, s. 15.
  6. Plan der Stadt Bromberg mit Vororten, Bromberg: A. Dittmann, 1914 comp.jpg
  7. M. Sitarek, Będą leczyć, ale nie na cmentarzu, "Express Bydgoski" z 08.06.2014 r., http://express.bydgoski.pl/33706,Beda-leczyc-ale-nie-na-cmentarzu.html [dostęp: 27.12.2014]
  8. M. Sitarek, Będzie chociaż miejsce na świeczki, "Express Bydgoski" z 25.04.2007 r., nr 97, s. 10.
  9. A. Sułkowski, Plan miasta Bydgoszczy, 1:25 000, Bydgoszcz: Zakłady Graficzne "Biblioteka Polska", 1939. comp.jpg
  10. Zdjęcie satelitarne cmentarza z 1944 r., http://staremapy.bydgoszcz.pl/mapy/zdjecie_lotnicze_bydgoszcz_1944/ [dostęp: 27.12.2014]

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License