Cmentarz ewangelicki - Cegielnik

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

hUJRwSRv3TOX03-NA571NRhu7PHh1j7FpxHu2i06lemHNoAYsyMMhm5IayIOX_42Rksh9N5u_XDsv3M=w320

Opis cmentarza

las.png chronione.png smieci.png
Położenie

Cmentarz położony w lesie niemal po środku wsi. Dojechać do niego najłatwiej można przedłużeniem ulicy Leśnej z Rozgart w stronę Czarnego Błota. Od przystanku autobusowego przy ul. Leśnej w Rozgartach jedziemy 3,25 km prosto po czym skręcamy w prawo. Niecałe 350 metrów dalej, tuż za ostatnim gospodarstwem, lecz po przeciwległej stronie mamy cmentarz. Od północy i zachodu ograniczony przez leśne trakty, a od południa i wschodu przez las.

Podstawowe informacje
Data założenia 1873
Wyznanie ewangelicki
Ówczesna parafia Górsk
Status nieczynny
Powierzchnia ~ 0,22 ha
Nr działki 146
Kształt zbliżony do prostokąta
Najstarszy zachowany nagrobek k XIX / p. XX w.
Istniejąca dokumentacja AP Toruń, WPT [1837] 1872-1920, sygn. 572, Der Begrabnissplatz in Ziegelwiese, 1873-1912.
Zagrożenia śmieci, odpady budowlane, splantowanie
Stan zachowania ZŁY, Typ III
Roślinność
Drzewa grochodrzew, dąb, klon, sosna
Krzewy lilak, żywotnik, …
Inne konwalia, barwinek, …

Nie dostrzeżono alei. Brak zarejestrowanych pomników przyrody. Drzewostan za wyjątkiem dębów odbiega od pierwotnego.

Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce NIE - - - -
Krzyże NIE - - - -
Mogiły obmurowane TAK 73 k. XIX / p. XX w. lastryko, piaskowiec, beton w tym 21 dziecięcych, 3 postumenty w kształcie drzewa dębu
Mogiły ziemne TAK - - - -
Obejścia NIE - - - -
Obeliski NIE - - - -
Płyty poziome NIE - - - -
Pola grobowe NIE - - - -
Postumenty TAK ??? k. XIX/p. XX w lastryko, piaskowiec, beton -
Przyścienne NIE - - - -
RAZEM 73 stanowiska
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy NIE - - - -
Brama TAK 1 I poł. XX w. cegła patrz fot. 9
Kościół NIE - - - -
Kaplica NIE - - - -
Inne NIE - - - -

Brak informacji na temat grobów o znaczeniu historycznym oraz osób szczególnie zasłużonych.

Inskrypcje - fot. Michał P. Wiśniewski, 2012 (ins. 1-7), 2016 (ins. 13), 2017 (ins. 11), 2019 (ins. 12, 14-18); fot. Tymoteusz Słowikowski, 2013 (ins. 8), fot. Kornel Pleskot, 2017 (ins. 10, 12)


Galeria zdjęć

fot. Michał P. Wiśniewski, 2019

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8
{$caption}
fot. 9
{$caption}
fot. 10

fot. Kornel Pleskot, 2017

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6

fot. Michał P. Wiśniewski, 2017

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8
{$caption}
fot. 9
{$caption}
fot. 10

fot. Tymoteusz Słowikowski, 2013

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3

fot. Michał P. Wiśniewski, 2012

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8
{$caption}
fot. 9

Renowacja

Porządkowaniem cmentarza zajmuje się stowarzyszenie Lapidaria. Zapomniane cmentarze Pomorza i Kujaw. Pierwsze prace przeprowadzono w 2016. Jednorazowe akcje odbyły się w 2017 i 2019 roku. Niemal cały cmentarz został odkrzaczony. Niektóre tablice zostały sklejone i pomalowane.


Osadnictwo w Cegielniku

Historia

Ludzie

Najstarsza wzmianka o osobie zmarłej w Cegielniku: Dorothea Ruthard (1738)

Nazwiska z katastru kontrybucyjnego z 1772/73: Behnke, Finger, Fritz, Krampitz, Kruger, Leichnitz, Muller, Schutz, Seefeld, Ventzke, Zanders

Księga adresowa z 1897: Boldt, Kruger, Haupt, Jabs, Mielke, Vogelsang, Telke, Tews, Schwartz, Dobslaff, Dreyer, Heise, Hubner, Kosch, Krampitz, Lange, Lentz, Muller, Wunsch, Pankratz, Reichel, Schinkler, , Barke, Suchot, Becker, Wiese, Zielinski, Zimmermann, Dey, Heinrich

Księga adresowa z 1912: Dreger, Haupt (sołtys), Hinkel, Hirschfeldt (właściciel młyna), Jabs, Krampitz, Rose (karczma), Schwarz, Telke, Unger, Volske (nauczyciel), Wunsch, Zabel

Księga adresowa z 1919: Ambrożkiewicz, Barke, Bartz, Becker, Dreger, Haupt, Heise, Hinkel, Hubner, Huse, Jabs, Kosch, Krahn, Krampitz, Krokowski, Kruger, Krukowski, Lenz, Lewandowski, Minkoley, Muller, Rahn, Rienas, Roch, Rose (karczma), Schilinski, Schulmann, Schwarz, SiegSliwinski, Streich, Suchot, Telke, Unger, Volske (nauczyciel), Wiese, Wunsch, Zabel, Zimmermann, Zuhlke,

Lista strat z I wojny światowej: Barke, Behnke, Boldt, Dopslaff, Haupt, Heinrich, Heise, Hubner, Kosch, Krampitz, Lange, Muller, Otto, Pritzlaff, Rahn, Reichel, Schilinski, Schinkler, Schwartz, Seiffert, Suchot, Vogelsang, Wiese, Wunsch, Zimmermann

Księga adresowa z 1928: Hett? (handel bydłem), Jenta (zajazd), Siliński (wiatrak), Tomczyk (kowal)


Bibliografia:

 1. 2976 Pensau, Topographische Karte (Meßtischblatt) 1:25000, Preuss. Landesaufnahme, 1944. comp.jpg
 2. Adressbuch für Thorn : Stadt und Land 1912, 1912. comp.jpg
 3. AP Toruń, WPT [1837] 1872-1920, sygn. 572, Der Begrabnissplatz in Ziegelwiese, 1873-1912.
 4. Cegielnik [dostęp: 17.06.2013] comp.jpg
 5. Einwohnerbuch von Thorn und Umgebung 1919, 1919. comp.jpg
 6. Info o Dorothei Ruthard, http://thorn-wpr.de/Genea/ged4web/ThornerN/gf_45.htm#3
 7. Księga adresowa Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa, Warszawa: Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej, 1928, s. 1135. comp.jpg
 8. H, Maercker, Geschichte der ländlichen Ortschaften und der drei kleineren Städte des Kreises Thorn in seiner früheren Ausdehnung vor der Abzweigung des Kreises Briesen i. J. 1888. Danzig, 1900. comp.jpg
 9. Nazwiska z katastru kontrybucyjnego 1772/73, http://thorn-wpr.de/fq1772Zw.htm
 10. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych T. 11, Województwo Pomorskie. Warszawa: GUS, 1926. comp.jpg
 11. O. Steinmann, Der Kreis Thorn. Statistische Beschreibung. Thorn 1866. comp.jpg
 12. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski i in., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa, 1880-1902.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License