Cmentarz ewangelicki - Chełmonie

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

dddddd.PNG

Opis cmentarza

polny.png chronione.png smieci.png
Położenie

Cmentarz położony w polu przy cmentarzu rzymskokatolickim w Chełmioniu. Będąc przy kościele kierujemy się w stronę Kowalewa Pomorskiego ok. 300 metrów, a następnie skręcamy w lewo przy dawnej szkole w drogę na Lipienicę. Po 500 m. docieramy do cmentarza katolickiego po prawej stronie. Obok bramy cmentarnej mamy lipę i ścieżkę, która prowadzi na cmentarz ewangelicki. Od północy, południa i zachodu otoczony przez pole, od wschodu sąsiaduje z zakrzaczonymi nieużytkami i cmentarzem katolickim.

Podstawowe informacje
Data założenia 1861
Wyznanie ewangelicki
Ówczesna parafia Kowalewo Pomorskie (od 1853), przedtem Golub (od 1785)
Status nieczynny
Powierzchnia ~0,33 ha (część powierzchni cmentarnej została zaorana)
Nr działki 111
Kształt trapez
Najstarszy zachowany nagrobek k. XIX w.
Istniejąca dokumentacja APE Malbork, sygn. 9/59/0/1546, Der evangelische Begräbnisplatz in Colmansfeld, 1861-1899
Zagrożenia śmieci, dewastacja
Stan zachowania ZŁY, Typ III
Data zamknięcia 1945?, -

Część powierzchni cmentarnej (od południa) została zaorana. Przed 1945 r. działka cmentarna liczyła 0,50 ha. Jednak nie oznacza to, że była zajęta przez nagrobki gdyż znajdziemy tam fundamenty ogrodzenia i resztki po słupkach od płotów. Wschodnia i południowo-wschodnia część również wydaje się nie być zajętą przez groby przed 1945 r.

Roślinność
Drzewa klon, dąb, lipa, …
Krzewy lilak, grochodrzew, …
Inne trawa, pokrzywy, bluszcz, barwinek, …

Brak zarejestrowanych pomników przyrody. Układ cmentarza czytelny. Od południowego wschodu na cmentarz wprowadza aleja.

Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce NIE - - - -
Krzyże NIE - - - -
Obeliski NIE - - - -
Mogiły obmurowane TAK ok. 25 k. XIX w. - I poł. XX w. lastryko, beton
Mogiły ziemne NIE - - - -
Płyty poziome NIE - - - -
Płyty pionowe NIE - - - -
Pola grobowe TAK 2 I poł. XX w. lastryko -
Postumenty TAK ok. 10 k. XIX w. - I poł. XX w. lastryko, beton przy mogiłach obmurowanych i nie tylko
Przyścienne NIE - - - -
ŁĄCZNIE > 25 stanowisk
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy NIE - - - -
Brama NIE - - - -
Kościół NIE - - - -
Kaplica NIE - - - -
Inne NIE - - - -

Brak informacji na temat osób szczególnie zasłużonych.

Inskrypcje

Nie znaleziono.


Galeria zdjęć

fot. Michał P. Wiśniewski, 2015

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8
{$caption}
fot. 9
{$caption}
fot. 10
{$caption}
fot. 11
{$caption}
fot. 12
{$caption}
fot. 13
{$caption}
fot. 14
{$caption}
fot. 15
{$caption}
fot. 16
{$caption}
fot. 17
{$caption}
fot. 18
{$caption}
fot. 19
{$caption}
fot. 20
{$caption}
fot. 21
{$caption}
fot. 22
{$caption}
fot. 23
{$caption}
fot. 24
{$caption}
fot. 25
{$caption}
fot. 26
{$caption}
fot. 27
{$caption}
fot. 28
{$caption}
fot. 29
{$caption}
fot. 30

fot. Bartosz Potęga, 2015

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8
{$caption}
fot. 9
{$caption}
fot. 10
{$caption}
fot. 11
{$caption}
fot. 12
{$caption}
fot. 13
{$caption}
fot. 14
{$caption}
fot. 15
{$caption}
fot. 16
{$caption}
fot. 17
{$caption}
fot. 18

Renowacja

Nie przeprowadzono.


Osadnictwo w Chełmoniu.

Historia

Najstarsze informacje o wsi pochodzą z 1222 roku, lecz początki osadnictwa są starsze, gdyż niegdyś leżało tu grodzisko. W czasach krzyżackich wieś należała do komturii kowalewskiej i po krótkim okresie własności kościelnej stała się własnością zakonu krzyżackiego, który nadawał w jej obrębie ziemię rycerzom. W okresie staropolskim była własnością szlachecką. Od 1570 podzielona na dwie, a od 1682 r. na trzy części należące do różnych właścicieli. Około 1765 r. wieś została scalona przez Jana Białobłockiego. Potem właścicielami byli Lipińscy i Paliszewscy. W 1839 r. Chełmonie objął Theodor Rumker, a po nim (w 1894) córka Ida Hempel. W 1898 bank ziemski z Berlina kupił od niej Chełmonie w celu zasiedlenia go niemieckimi kolonistami. W 1903 r. zmieniono status administracyjny wsi z majątku na wieś gminną. Od początku XX w. właścicielem majątku został Paul Troitsch, który zapisał je córkom Idzie i Jadwidze. Jadwiga w 1936 r. stała się jedynym właścicielem. W czasie okupacji, w 1941 r. majątek zakupił Guido von Kriess. Po II wojnie światowej został znacjonalizowany.
Prawdopodobnie ewangelicy pojawili się we wsi wraz z I zaborem. Można przypuszczać, że większa grupa pojawiła się w 1839 r. wraz z objęciem majątku przez Rumkera (majątek stał się domeną). Kolejna grupa kolonistów przybyła w 1898 r. po wykupieniu ziemi przez berliński bank ziemski. Protestanci nie stanowili większości. W latach 80. XIX w. było ich ok. 30%, w 1921 r. 19%. Dzieci do czasu wybudowania szkoły ewangelickiej w 1899 r. uczęszczały do placówki w Bielsku.
Kościół rzymskokatolicki parafialny pw. Św. Bartłomieja założono w w początku XIV w. W skład majątku kościelnego wchodził także niewielki folwark.

Ludzie

W księgach strat z I wojny światowej figurują nazwiska: Bonk, Friese, Jankowski, Karaczkiewicz, Kittkiewicz, Kołodziński, Kowalski, Kubiak, Malinowski, Monk, Rutkowski, Scheffs, Wiśniewski, Wierzbicki, Wolski, Wróblewski, Żółtowski

Inne: Heimann, Johann, Treichel

Mieszkańcy w okresie międzywojennym: Beyger, Puk, Trowski, Witkowski


Bibliografia:

 1. 2879 Schönsee, Topographische Karte (Meßtischblatt) 1:25000, Reichsamt für Landesaufnahme, 1911. comp.jpg
 2. "Gazeta Toruńska" z 02.10.1903 r., nr 226, s. 2. comp.jpg
 3. Gminny program opieki nad zabytkami dla Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2013-2017, Kowalewo Pomorskie, 2014, s. 42-44. comp.jpg [dostęp: 24.09.2014]
 4. Handbuch des Grundbesitzers im Deutschen Reiche. Provinz Westpreussen, Berlin, 1909, s. 130-131. comp.jpg
 5. A. Harnoch, Chronik und Statistik der evangelischen Kirchen in den Provinzen Ost- und Westpreussen. Neidenburg, 1890, s. 552. comp.jpg
 6. B. Heym, Geschichte des Kreises Briesen und seiner Ortschaften, Briesen am Wpr: Otto Weise, 1902, s. 228-230. comp.jpg
 7. H. Maercker, Geschichte der ländlichen Ortschaften und der drei kleineren Städte des Kreises Thorn in seiner früheren Ausdehnung vor der Abzweigung des Kreises Briesen i. J. 1888. Danzig, 1900, s. 212-215. comp.jpg
 8. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych T. 11, Województwo Poznańskie. Warszawa: GUS, 1926, s. 63 comp.jpg
 9. O. Steinmann, Der Kreis Thorn. Statistische Beschreibung. Thorn 1866, s. 283. comp.jpg
 10. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski i in., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa, 1880-1902, t. I, s. 568. comp.jpg
 11. Westpreussisches Güter-Adressbuch, Stettin: P. Niekammer, 1903, s. 72-73. comp.jpg

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License