Cmentarz ewangelicki - Chojno

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

ch.png

Opis cmentarza

polny.png renowacja.png
Położenie

Cmentarz położony w polu, na zachód od głównej drogi przechodzącej przez wieś. Przejeżdżając przez wieś Niewierz w kierunku Brodnicy skręcamy tuż za jeziorem Niewierz w lewo (droga między sklepem a jeziorem). Tym traktem docieramy do torów kolejowych i przejeżdżamy je. Następnie po 300 metrach mamy skrzyżowanie z kapliczką gdzie skręcamy w prawo. Po dalszych 300 metrach jesteśmy na miejscu. Cmentarz sąsiaduje od północy z terenem zalesionym, od wschodu i zachodu z polami uprawnymi, a od południa z drogą, którą dojechaliśmy.

Podstawowe informacje
Data założenia 1832
Wyznanie ewangelicki
Ówczesna parafia Grzybno (od 1898), przedtem Brodnica (świątynia wybudowana w 1830, protestantyzm w Brodnicy sięga 1553 roku)
Status nieczynny
Powierzchnia ~0,22 ha
Nr działki 16
Kształt prostokąt
Najstarszy zachowany nagrobek ?
Istniejąca dokumentacja APE Malbork, sygn. 9/59/0/1878, Der evangelische Begräbnisplatz in Choyno 1832-1907
Zagrożenia śmieci, dewastacja
Stan zachowania UPAMIĘTNIONY, Typ VIa
Data zamknięcia, likwidacji 1945?, -
Roślinność
Drzewa dąb,…
Krzewy lilak…
Inne trawa, …

Układ cmentarza czytelny. Na jego terenie występuje pomnik przyrody - dąb o obwodzie 370 cm uznany w 1978 roku.

Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce NIE - - - -
Krzyże NIE - - - -
Obeliski NIE - - - -
Mogiły obmurowane TAK 25 I poł. XX w. piaskowiec, lastryko, beton
Mogiły ziemne NIE - - - -
Płyty poziome NIE - - - -
Płyty pionowe NIE - - - -
Pola grobowe NIE - - - -
Postumenty TAK 1 I poł. XX w. ? postument w kształcie uciętego pnia dębu
Przyścienne NIE - - - -
ŁĄCZNIE 25 stanowisk
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy NIE - - - -
Brama NIE - - - -
Kościół NIE - - - -
Kaplica NIE - - - -
Inne TAK 1 2013 kamień polny kamień z tablicą pamiątkową

Brak danych o osobach znanych i zasłużonych pochowanych na cmentarzu.

Inskrypcje - fot. Mariusz Kaniecki, 2015;


Galeria zdjęć

fot. Mariusz Kaniecki, 2015

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8
{$caption}
fot. 9
{$caption}
fot. 10
{$caption}
fot. 11
{$caption}
fot. 12
{$caption}
fot. 13
{$caption}
fot. 14
{$caption}
fot. 15
{$caption}
fot. 16

Renowacja

W 2013 roku przeprowadzono prace porządkowe polegające na wycince krzaków, wywozie śmieci i zgrabieniu liści. Nie zajmowano się nagrobkami. Uroczystość została zwieńczona nabożeństwem ekumenicznym po przewodnictwem ks. proboszcza Michała Walukiewicza z parafii ewangelicko-augsburskiej z Rypina oraz ks. proboszcza Sławomira Witkowskiego z parafii rzymskokatolickiej z Mszana. Odsłonięto wtedy kamień z tablicą pamiątkową sfinansowany przez dr Rudolfa Birkholza.


Osadnictwo w Chojnie

Historia

Dawny majątek szlachecki wspomniany po raz pierwszy w 1340 roku. W latach 1731-1786 właścicielami byli Adam Łyskowski i Karol Betlewski, potem kolejno: Karl Ludwig von Brauchitsch, Chlebowski, Bonkowski, Schluffelgeld, starosta Jan Wybicki. Od 1837 do 1888 Chojno było w rękach rodziny Freudenfeld. Następnie nabył je Franciszek Sowiński. Parcelacja nastąpiła w 1909 r.
Protestancki w Chojnie byli obecni od czasów pierwszego zaboru pruskiego. Według akt cmentarz ewangelicki założono w 1832, a rok później szkołę ewangelicką. Mimo to w XIX w. nie stanowili większości populacji wsi. Statystyki z lat 80. XIX w. stwierdzają, że było ich 36%. Proporcje zmieniły się wraz z parcelacją majątku w 1909 r. i zmianą statusu miejscowości z obszaru dworskiego na wieś gminną w 1910 r. Wtedy zniemczono nazwę na Fichtenwalde. Spis powszechny z 1921 stwierdził 79% protestanckich mieszkańców Chojna. Od 1898 uczęszczali do parafii ewangelickiej w Grzybnie, przedtem do Brodnicy.

Ludzie

Lista strat z I wojny światowej: Birkner, Brettschneider, Budzinski, Foedke, Gabriel. Gutowski, Klonowski, Przyjewski, Słupski, Speynowski, Suszinski, Szimanski, Zielinski

Kalendarz Nauczycielski na rok 1925 - Walentyna Wiśniewska (nauczycielka)


Bibliografia:

 1. 2781 Wrotzk, Topographische Karte (Meßtischblatt) 1:25000, Reichsamt für Landesaufnahme, 1911. comp.jpg
 2. AP Gdańsk, sygn. 10/10/0/5615, Schule in Choyno, Kreis Strasburg Vol. 1. 1833-1868
 3. APE Malbork, sygn. 9/59/0/1878, Der evangelische Begräbnisplatz in Choyno 1832-1907.
 4. Handbuch des Grundbesitzes im Deutschen Reiche, Berlin, 1880, s. 94-95. comp.jpg
 5. A. Harnoch, Chronik und Statistik der evangelischen Kirchen in den Provinzen Ost- und Westpreussen, Neidenburg, 1890, s. 546-548. comp.jpg
 6. Kalendarz nauczycielski na rok 1925, Tuchola, 1924, s. 25. comp.jpg
 7. Obelisk na cmentarzu ewangelickim, "Czas Brodnicy", http://www.czasbrodnicy.pl/czasbrodnicy/1,93191,14365329,Obelisk_na_cmentarzu_ewangelickim.html [dostęp: 09.10.2015]
 8. Odsłonięcie tablicy - cmentarz ewangelicki Chojno, comp.jpg [dostęp: 09.10.2015]
 9. H, Plehn, Geschichte des Kreises Strasburg in Westpreussen, Leipzig, 1900, s. 54, 82, 210, 211, 251, 328, 343. comp.jpg
 10. H. Plehn, Ortsgeschischte des Kreises Strasburg in Westpreussen, Königsberg, 1900, s. 12. comp.jpg
 11. Provinz Westpreussen. Im Auftrag der Landwirtschaftskammer unter Mitwirkung der Königlichen Behörden der Provinz, Berlin, 1909, s. 292-293. comp.jpg
 12. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych T. 11, Województwo Poznańskie. Warszawa: GUS, 1926, s. 3 comp.jpg
 13. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bobrowo. Część A. Uwarunkowania i diagnoza stanu zagospodarowania przestrzennego, Bobrowo 2010, s. 17, 37, http://www.bobrowo.bip.net.pl/?a=1399 [dostęp: 05.10.2015]
 14. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski i in., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa, 1880-1902, t. I, s. 622. comp.jpg
 15. Westpreussisches Güter-Adressbuch, Stettin: P. Niekammer, 1903, s. 158-159. comp.jpg
 16. J. Wultański, Historia ewangelicyzmu brodnickiego, Brodnica 1998

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License