Cmentarz ewangelicki - Cieplinki

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

c.png

Opis cmentarza

las.png mennonici.png
Położenie

Cmentarz położony na południowo-zachodnim skraju wsi Cieplinki, 200 m. dalej znajduje się granica pomiędzy woj. wielkopolskim, a woj. kujawsko-pomorskim. Jadąc z Izbicy Kujawskiej w stronę Przedcza drogą wojewódzką nr 269, w miejscowości Błenna tuż za kościołem jest skrzyżowanie, na którym skręcamy w prawo. Przejeżdżamy kolejno wsie: Wystrzelice i Zdzisławin, Ciepliny. Dojeżdzamy do skrzyżowania gdzie mamy na wprost gospodarstwo, a obok stary drogowskaz na Nową Wieś. Tu skręcamy w lewo. Na następnym skrzyżowaniu gdzie stoi krzyż i przystanek autobusowy prosto. Wjeżdżamy w obszar zabudowany - to Cieplinki. Cały czas jedziemy prosto. W pewnym momencie kończy się droga asfaltowa, a zaczyna żwirowa natomiast po lewej stronie mamy starą drewnianą chałupę. Stąd prosto, ok. 300 m. aż po prawej stronie będziemy mieli gospodarstwo. naprzeciwko niego jest cmentarz. Od północy graniczy z drogą, którą przyjechaliśmy, od wschodu i południa z nieużytkami i terenami podmokłymi (skarpa), a od zachodu z nieużytkami i polem uprawnym.

Podstawowe informacje
Data założenia poł. XIX w.
Wyznanie ewangelicki
Ówczesna parafia Przedecz (od 1826), kantorat w Mieczysławowie (od co najmniej 1861)
Status nieczynny
Powierzchnia ~0,11 ha
Nr działki 72
Kształt zbliżony do kwadratu
Najstarszy zachowany nagrobek ?
Istniejąca dokumentacja ?
Zagrożenia całkowita likwidacja
Stan zachowania FATALNY, Typ III
Data zamknięcia, likwidacji ?, -
Roślinność
Drzewa klon, …
Krzewy grochodrzew, lilak, …
Inne

Układ cmentarza nieznany. Brak informacji o alei.

Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce NIE - - - -
Krzyże TAK 1 I poł. XX w. beton fragment krzyża
Obeliski NIE - - - -
Mogiły obmurowane NIE - - - -
Mogiły ziemne NIE - - - -
Płyty poziome NIE - - - -
Płyty pionowe NIE - - - -
Pola grobowe NIE - - - -
Postumenty TAK 1 I poł. XX w. beton, żeliwo postument z fragmentem żeliwa, być może krzyż
Przyścienne NIE - - - -
ŁĄCZNIE 2 stanowiska
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy NIE - - - -
Brama NIE - - - -
Kościół NIE - - - -
Kaplica NIE - - - -
Inne NIE - - - -
Inskrypcje

Nie znaleziono z powodu niezachowanych nagrobków.


Galeria zdjęć

fot. Tymoteusz Słowikowski, 2014

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4

Renowacja

Nie przeprowadzono


Osadnictwo w Cieplinkach.

Historia

Teren dzisiejszych wsi Ciepliny i Cieplinki skłądały się w przeszłości z folwarku Ciepliny, wsi Ciepliny, kolonii Budy Cieplińskie i wsi Cieplinki. Według "Słownika Geograficznego…" Ciepliny były własnością Józefa Świerczyńskiego. Z kolei Pawiński podaje Ciepliny jako wieś należącą do Cieplińskich. Ciepliny to miejscowość, w której stacjonowali powstańcy styczniowi zaś 10 lutego 1863 r. między Cieplinkami, a Łucynowem odbyła się bitwa powstańców z Rosjanami. W Cieplinkach wg "Słownika…" zaś mieszkali tylko katolicy. Pierwszy spis powszechny zanotował w Cieplinach 28%, a w Cieplinkach 19% ewangelików, którzy podlegali parafii ewangelickiej w Przedczu. Szkoła znajdowała się w Mieczysławowie gdzie funkcjonował kantorat.

Ludzie

Bibliografia:

  1. P39S28 Kłodawa, 1:100 000, WIG, 1930. comp.jpg
  2. M. Borucki, Ziemia kujawska pod względem historycznym, jeograficznym, archeologicznym, ekonomicznym i statystycznym, Włocławek, 1882, s. 371. comp.jpg
  3. S. Kalembka, Dwa epizody z walk partii Mielęckiego w 1863 r. Ciepliny i Dobrosołowo, "Acta Universitatis Nicoli Copernici. Historia" 1986, z. 21 (167), s. 33-55. comp.jpg
  4. J. Kłaczkow, Rozwój organizacyjny parafii ewangelickich na Kujawach Wschodnich w pierwszej połowie XIX wieku ze szczególnym uwzględnieniem Chdcza i Przedcza, "Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie", 2000, z. 14, s. 69-87.
  5. E. Kneifel, Die evangelisch-augsburgischen Gemeinden der Kalischer Diözese, 1937, s. 183-197. comp.jpg
  6. E. Kneifel, Die evangelisch-augsburgischen Gemeinden in Polen 1555-1939. Eine Parochialgeschichte in Einzeldarstellungen, Vierkirchen über München : Selbstverlag des Verfassers, 1971, s. 66-67.
  7. A. Pawiński, Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym. Wielkopolska, t. II, Warszawa, 1883, s. 21. comp.jpg
  8. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych T. 2, województwo łódzkie. Warszawa: GUS, 1925, s. 25. comp.jpg
  9. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski i in., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa, 1880-1902, t. I, s. 690. comp.jpg

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License