Cmentarz ewangelicki - Czemlewo

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

czemlewo.PNG

Opis cmentarza

las.png
Położenie

Cmentarz położony na terenie zalesionym w bliskiej odległości od dawnej szkoły katolickiej. Jedziemy drogą wojewódzką nr 551 z Dąbrowy Chełmińskiej w kierunku Bydgoszczy. Ok. 750 m. za przejazdem kolejowym mamy skrzyżowanie gdzie zgodnie z drogowskazami skręcamy na Czarże i Chełmno. Po ok. 2 km docieramy do skrzyżowania gdzie skręcamy w lewo. Tuż przed nim po lewej stronie mijamy leśniczówkę. Następnie 200 m drogą i po lewej stronie mamy cmentarz. Miejsce pochówku od północy sąsiaduje z drogą i nieużytkami, od wschodu z nieużytkami i terenem dawnej szkoły ewangelickiej, zaś od południa i zachodu z lasem.

Podstawowe informacje
Data założenia 1903
Wyznanie ewangelicki
Ówczesna parafia Ostromecko (od 1855), przedtem Chełmno, od 1862 Ostromecko samodzielną parafią)
Status nieczynny
Powierzchnia ~0,24 ha
Nr działki 54
Kształt pięciobok nieforemny
Najstarszy zachowany nagrobek I poł. XX w.
Istniejąca dokumentacja APE Malbork, sygn. 9/59/0/1735, Der Begräbnisplatz in Schemlau, 1903.
Zagrożenia śmieci, zniesienie cmentarza
Stan zachowania FATALNY, Typ III
Data zamknięcia, likwidacji 1945?, -
Roślinność
Drzewa brzoza, dąb
Krzewy lilak, ?
Inne trawa, bluszcz, …

Brak zarejestrowanych pomników przyrody. Układ cmentarza zatarty. Brak informacji o istnieniu alei.

Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce NIE - - - -
Krzyże NIE - - - -
Obeliski NIE - - - -
Mogiły obmurowane TAK 4 I poł. XX w. lastryko, sztuczne odlewy, beton
Mogiły ziemne NIE - - - -
Płyty poziome NIE - - - -
Płyty pionowe NIE - - - -
Pola grobowe NIE - - - -
Postumenty NIE - - - -
Przyścienne NIE - - - -
ŁĄCZNIE 4 stanowiska
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy NIE - - - -
Brama NIE - - - -
Kościół NIE - - - -
Kaplica NIE - - - -
Inne NIE - - - -

Brak informacji na temat grobów o znaczeniu historycznym oraz osób szczególnie zasłużonych.

Inskrypcje

Nie znaleziono.


Galeria zdjęć

fot. Marek Lewandowski, 2015

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8
{$caption}
fot. 9
{$caption}
fot. 10
{$caption}
fot. 11
{$caption}
fot. 12
{$caption}
fot. 13

Renowacja

Nie przeprowadzono.


Osadnictwo w Czemlewie.

Historia

Czemlewo wymieniono po raz pierwszy w 1285 r. Od co najmniej XVI w.,a być może już od czasów drugiego pokoju toruńskiego wieś była dobrem zakonu Benedyktynek z Chełmna. Już w 1609 r. istniała tu karczma, gościniec i folwark. Z chwilą sekularyzacji dóbr kościelnych miejscowość stała się wsią włościańską. W 1877 r. powstało leśnictwo. Ewangelicy zawsze stanowili mniejszość. Nie doszukano się żadnej informacji odnośnie planowej kolonizacji. W związku ze zmianami administracyjnymi polegającymi na przyłączeniu Jarzębińca z Czemlewem doszło do parcelacji dawnego majątku. W latach 80. XIX w. stanowili 28% mieszkańców Czemlewa, a w 1921 12 %. Do 1939 r. było ich coraz mnie. Na miejsce niemieckich gospodarzy wyjeżdżających do Niemiec wprowadzali się Polacy, głównie z Galicji. Zanim wybudowano szkołę (koniec XIX w.), chodzono najprawdopodobniej do Dąbrowy Chełmińskiej lub szkoły dworskiej w Gzinie. Ze względu na przeważający katolicyzm szkoła również była katolicka. Uczęszczało do niej także kilka dzieci ewangelickich. W okresie międzywojennym dwuklasowa.

Ludzie

Lista strat z I wojny światowej zawiera następujące nazwiska: Bartlewski, Behrendt, Brzyski, Chojnacki, Jankowski, Jaruszewski, Jaworski, Kaminski, Kanietzki, Kokoszinski, Montewski, Pantlinowski, Piotrowski, Rehdun, Rosenke, Skowronski, Syrocki, Zawatzki, Ziolkowski

1922: Paweł Lipski - właściciel wiatraka, Franciszek Górny - sołtys


Bibliografia:

 1. 2875 Fordon, Topographische Karte (Meßtischblatt) 1:25000, Preuss. Landesaufnahme, 1909. comp.jpg
 2. APE Malbork, sygn. 9/59/0/1735, Der Begräbnisplatz in Schemlau, 1903.
 3. Czemlewo na stronie Polskiezabytki.pl, http://www.polskiezabytki.pl/m/obiekt/957/Czemlewo/ [dostęp: 17.03.2015]
 4. Diecezja chełmińska. Zarys historyczno-statystyczny, Pelplin, 1928, s. 647. comp.jpg
 5. J. T. Dziedzic, P. Ossowski, Powiat i miasto Chełmno. Monografia krajoznawcza. Chełmno: F. Tyszkiewicz, 1923, s. 104, 110, 122, 172, comp.jpg
 6. Gemeindelexikon. Auf Grund der Ergebnisse der Volkszahlung vom 1 December 1910 und anderer amtlischer Quellen, H. 3. Regierungsbezirk Marienwerder, Berlin: Verlag des Koniglichen Stastitsischen Landesamts, 1912, s. 7-8. comp.jpg
 7. A. Harnoch, Chronik und Statistik der evangelischen Kirchen in den Provinzen Ost- und Westpreussen. Neidenburg, 1890, s. 483-484. comp.jpg
 8. A. Karbowiak, Materyały do dziejów wychowania i szkół w ziemi Chełmińskiej 1808-1814, Toruń, 1900, s. 42. comp.jpg
 9. Z. Raszeja, Ostromecko i okolice, Bydgoszcz:margrafsen, 2002, s. 353-355.
 10. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych T. 11, Województwo Pomorskie. Warszawa: GUS, 1926, s. 7 comp.jpg
 11. Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego, Dąbrowa Chełmińska, 2005, http://www.bip.dabrowachelminska.lo.pl/?cid=151&bip_id=587 [dostęp: 17.03.2015]
 12. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski i in., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa, 1880-1902, t. I, s. 777. comp.jpg
 13. W. Szołdrski, Kronika Benedyktynek Chełmińskich, Pelplin, 1937, s. 110. comp.jpg

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License