Cmentarz ewangelicki - Dąbrowa Biskupia

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

llllll.PNG

Opis cmentarza

polny.png chronione.png
Położenie

Cmentarz polny położony ok. 120 m. na południe od głównej drogi przechodzącej przez wieś - drogi wojewódzkiej nr 252. Jadąc od strony Inowrocławia mijamy skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 246. Stąd od cmentarza dzieli nas ok. 1,7 km. Pomiędzy gospodarstwami pod adresami Długa 17, a Długa 15 znajduje się polna ścieżka prowadząca na cmentarz. Ze wszystkich stron sąsiaduje z terenami uprawnymi. Przez przekątną przechodzi ścieżka.

Podstawowe informacje
Data założenia XIX w. (możliwe, że już w 1804, prawie na pewno od 1857)
Wyznanie ewangelicki
Ówczesna parafia Dąbrowa Biskupia (od 1857), (1845-1857) jako filiał Murzynka, przedtem Inowrocław (od 1804 r. we wsi szkoła pełniąca funkcję domu modlitwy)
Status nieczynny
Powierzchnia ~0,55 ha
Nr działki 232/1
Kształt prostokąt
Najstarszy zachowany nagrobek I poł. XX w.
Istniejąca dokumentacja Karta cmentarna, oprac. W. Popek, 1988.
Zagrożenia śmieci, zniesienie cmentarza, składowanie odpadów
Stan zachowania BARDZO ZŁY, Typ III
Data zamknięcia, likwidacji 1964, -
Roślinność
Drzewa dąb, lipa, akacja, …
Krzewy lilak, grochodrzew, głóg, …
Inne bluszcz, trawa, pokrzywy, …

Brak zarejestrowanych pomników przyrody. Starodrzew w większości niezachowany. Brak informacji co do istnienia alei. Układ cmentarza częściowo czytelny.

Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce NIE - - - -
Krzyże NIE - - - -
Obeliski NIE - - - -
Mogiły obmurowane TAK >38 k. XIX - I poł. XX w. piaskowiec, lastryko, beton
Mogiły ziemne NIE - - - -
Płyty poziome NIE - - - -
Płyty pionowe NIE - - - -
Pola grobowe NIE - - - -
Postumenty TAK >19 k. XIX w - I poł. XX w. lastryko, piaskowiec, beton przy mogiłach i wolnostojące (7), najczęściej same cokoły, na jednym kawałek żelaznego krzyża
Przyścienne NIE - - - -
ŁĄCZNIE >40 stanowisk
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy NIE - - - -
Brama NIE - - - -
Kościół NIE - - - -
Kaplica NIE - - - -
Inne NIE - - - -
Inskrypcje


Brak informacji o pochówkach osób znanych i zasłużonych.

Galeria zdjęć

fot. Michał P. Wiśniewski, 2016

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8
{$caption}
fot. 9
{$caption}
fot. 10
{$caption}
fot. 11
{$caption}
fot. 12
{$caption}
fot. 13
{$caption}
fot. 14
{$caption}
fot. 15
{$caption}
fot. 16
{$caption}
fot. 17
{$caption}
fot. 18
{$caption}
fot. 19
{$caption}
fot. 20
{$caption}
fot. 21
{$caption}
fot. 22
{$caption}
fot. 23
{$caption}
fot. 24
{$caption}
fot. 25
{$caption}
fot. 26
{$caption}
fot. 27
{$caption}
fot. 28
{$caption}
fot. 29
{$caption}
fot. 30
{$caption}
fot. 31
{$caption}
fot. 32
{$caption}
fot. 33
{$caption}
fot. 34
{$caption}
fot. 35
{$caption}
fot. 36
{$caption}
fot. 37
{$caption}
fot. 38
{$caption}
fot. 39
{$caption}
fot. 40

fot. Michał P. Wiśniewski, 2015

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8
{$caption}
fot. 9
{$caption}
fot. 10
{$caption}
fot. 11
{$caption}
fot. 12
{$caption}
fot. 13
{$caption}
fot. 14
{$caption}
fot. 15
{$caption}
fot. 16
{$caption}
fot. 17
{$caption}
fot. 18
{$caption}
fot. 19
{$caption}
fot. 20
{$caption}
fot. 21
{$caption}
fot. 22
{$caption}
fot. 23
{$caption}
fot. 24
{$caption}
fot. 25
{$caption}
fot. 26
{$caption}
fot. 27

fot. Karolina Falleńczyk, 2014

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8
{$caption}
fot. 9
{$caption}
fot. 10
{$caption}
fot. 11
{$caption}
fot. 12
{$caption}
fot. 13
{$caption}
fot. 14
{$caption}
fot. 15
{$caption}
fot. 16

fot. Wojciech Popek, 1988

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6

Renowacja

Z inicjatywy gminy wycięto roślinność w 2014 i w dniach 21-23 kwietnia 2015 r. Nie dokonywano żadnych działań na nagrobkach.


Osadnictwo w Dąbrowie Biskupiej

Historia

Ziemie dzisiejszej wsi Dąbrowa Biskupia w przeszłości pokrywały lasy należące do biskupstwa włocławskiego. W XVIII w. właścicielem był proboszcz z Chlewisk. Po sekularyzacji dóbr kościelnych w 1796 r. las stał się własnością pruskiego rządu. Na mapie Schroettera sporządzonej na podstawie danych zbieranych w latach 1796-1802, zaznaczono w dzisiejszym Nowym Dworze osadę olęderską. Dąbrowa Biskupia powstała chwilę później gdy w 1804 r. osadnicy przybyli podobno z Torunia i Królestwa Polskiego założyli osadę olęderską Louisenfelde. Nazwa nawiązywała do Luizy Pruskiej, żony króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III. W tym samym roku wybudowali szkołę i dom modlitwy, który według przekazów stał po wschodniej stronie wsi. To ważne gdyż najprawdopodobniej znajdował się w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarza. W owym czasie nabożeństwo odprawiał pastor przybyły z Królestwa Polskiego. Dom modlitwy włączono w struktury parafialne superintendentury inowrocławskiej. Od 1845 r. był to filiał parafii w Murzynku, a od 1857 r. stał się odrębną parafią. Na wybudowanie kościoła przyszło czekać do 1872 r. gdy nastąpiła konsekracja świątyni ufundowanej przez stowarzyszenie Gustawa Adolfa. Ewangelicy przyjęli nazywać go kościołem pokoju.
We wsi działała m. in.: cegielnia, poczta, urząd stanu cywilnego, a także siedziba żandarmerii z aresztem. To z uwagi na bliskość granicy prusko-rosyjskiej. Oprócz szkoły ewangelickiej funkcjonowała także szkoła katolicka.
W czasie powstania wielkopolskiego w Dąbrowie doszło do potyczki miejscowego Grenzschutzu z powstańcami, w wyniku której pokonano Niemców.
W latach 80. XIX w. ewangelicy stanowili 78% mieszkańców. W 1921 r. było ich 66%. Odtąd nastąpił ich odpływ. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę wielu ewangelików wyjechało. Ci, którzy pozostali działali w w kilku stowarzyszeniach niemieckich. Niestety im bliżej II wojny światowej tym bardziej dała się odczuć wroga atmosfera w stosunkach polsko-niemieckich. Funkcjonujący we wsi oddział JdP nie ukrywał orientacji prohitlerowskiej, co zaowocowało sporym oddziałem Selbschutzu działającym w rejonie Dąbrowy Biskupiej. W areszcie, do którego przedtem trafiały osoby nielegalnie przekraczające granicę przetrzymywano Polaków.
Stojący do dziś kościół ewangelicki jest teraz parafią rzymskokatolicką pw. NMP.

Ludzie

W księdze adresowej z 1903 r. wymieniono nazwiska: Behrendt (właściciel gospodarstwa), Below (żandarm), Conrad (sołtys/wójt), Frey (gościniec), Gellert (pastor), Hass (nauczyciel), Hoffmann (komisarz okręgowy), Klinger (piekarz, gościniec), Kwiatkowski (rzeźnik), Lietz (cegielnia), Mauch (właściciel gospodarstwa), Mir (lekarz), Pavel (nauczyciel), Peppel (właściciel gospodarstwa), Schweigert (karczma), Seiffert (naczelnik poczty i urzędnik stanu cywilnego), Streich (właściciel gospodarstwa), Vogel (właściciel gospodarstwa)

Lista strat z I wojny światowej zawiera nazwiska: Arndt, Baumert, Behrendt, Below, Blasak, Boede, Brandschedel, Duwe, Glaser, Golz, Grossmann, Harke (Herke), Heindrich, Jakubowski, Janke, Kahrau, Klump, Kmiecziak, Kropp, Krolak, Kubczak, Kwiatkowski, Lange, Liedtke, Makowski, Mauch, Meyer, Mielcarek, Mikołajczak, Minkley, Nierling, Nitzkowski, Nuss, Papke, Peppel, Potz, Rahn, Ratajczak, Rosin, Schallert, Schmoll, Schubert, Schulz, Seifert, Stark, Szczerkowski, Wesolowski, Wiedemeyer, Wilke, Zaparucha, Zielinski

W księdze adresowej Polski z 1928 r. wymieniono nazwiska: Goede (lekarz), Damer (akuszerka), Popławski (artykuły kolonialne), Kędzierski (kowal), Rosin (krawiec), Wodniak (krawiec), Kunkel (melioracja, przedsiębiorstwo samochodowe), Ramm (młyn), Manthey (murarz), Ciencielewski (handle nierogacizną), Pawlaczyk (piekarz), Kwaiatkowski (rzeźnik), Meyer (rzeźnik), Rydzykowski (przedsiębiorstwo samochodowe, wyszynk), Szydłowski (stolarz), Blode (szewc), Streich (szewc), Witzke (szewc), Gerth (ślusarz), Kuhn (tapicer), Peppel (wiatrak), Friedrich (wyszynk), Tag (wyszynk), Foltynowicz (zboże)

W księdze adresowej z 1941 r. wymieniono następujące nazwiska: Friedrich (piekarz), Pawlacik (piekarz), Meier (rzeźnik, gościniec, sklep), Mruss (fryzjer), Fullrig (gościniec, sklep), Lussa (gościniec), Busse (sklep), Scheuer (młyn), Kendziorski (kowal), Stange (kowal), Riemer (stelmach), Wilke (stelmach)


Bibliografia:

 1. 3277 Luisenfelde, Topographische Karte (Meßtischblatt) 1:25000, Preuss. Landesaufnahme, 1940. comp.jpg
 2. Adressbuch für die Stadt Inowrazlaw und die Kreise Inowrazlaw und Strelno, Inowrazlaw: Kujawischer Bote, 1903, s. 168. comp.jpg
 3. Deutsches Reichs Adressbuch. Die Ostgebiete, Berlin: Buch- und Tiefdruck Gesellschaft, 1941, s. 276. comp.jpg
 4. Die Geschichte, die wirtschaftliche und die kulturelle Entwickelung des Kreises Hohensalza bis zum Jahre 1911, Hohensalza: Lehmann, 1911, s. 737. comp.jpg
 5. Historia Dąbrowy Biskupiej na stronie Urzędu Gminy Dąbrowa Biskupia, http://dabrowabiskupia.pl/contents/content/84/3197
 6. Karta cmentarna, oprac. W. Popek, 1988.
 7. Księga adresowa Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa, Warszawa: Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej, 1928, s. 1290. comp.jpg
 8. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych T. 10, Województwo Poznańskie. Warszawa: GUS, 1926, s. 21. comp.jpg
 9. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski i in., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa, 1880-1902, t. I, s. 928. comp.jpg
 10. Uebersicht der Bestandtheile und Verzeichniss aller Ortschadten des Bromberger Regierungsbezirks, 1818, s. 89. comp.jpg
 11. Verzeichniss aller Ortschaften des Bromberger Regierungs-Bezirks : mit einer geographisch-statistischen Übersicht derselben, Bromberg: Gruenauer, 1833, s. 76. comp.jpg
 12. Verzeichniss sämmtlicher Ortschaften des Regierungs-Bezirks Bromberg, Bromberg: M. Aronsohn, 1860, s. 98-99. comp.jpg
 13. A. Werner, Geschichte der evangelischen Parochieen in der Provinz Posen. Posen: W. Decker, 1898, s. 206-207. comp.jpg

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License