Cmentarz ewangelicki - Dębowa Łąka

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

Przechwytywanie.jpg

Opis cmentarza

polny.png chronione.png
Położenie

Cmentarz polny położony na niewielkim wzniesieniu na północny wschód od centrum wsi, w odległości ok. 860 m. od niej. Jadąc drogą wojewódzką nr 548 w stronę drogi krajowej nr 15 (na Pląchoty), mijamy po lewej przystanek autobusowy i charakterystyczny dom fachwerkowy. Skręcamy tuż za tym domem w lewo i po 860 m. skręcamy w lewo w aleję świerkową prowadzącą na cmentarz.

Podstawowe informacje
Data założenia I poł. XIX w. (ok. 1840)
Wyznanie ewangelicki
Ówczesna parafia Dębowa Łąka (od 1893 r.), przedtem Wąbrzeźno
Status nieczynny
Powierzchnia ~0,74ha
Nr działki 317, prawie cała działka to cmentarz
Kształt wielokąt zbliżony do prostokąta
Najstarszy zachowany nagrobek 1863
Istniejąca dokumentacja ?
Zagrożenia śmieci, odpady budowlane
Stan zachowania PONIŻEJ PRZECIĘTNEJ, Typ III
Data zamknięcia, likwidacji 1945, -
Roślinność
Drzewa klon, kasztanowiec, dąb, lipa
Krzewy grochodrzew, lilak
Inne barwinek, bluszcz, fiołek, konwalia, …

Występuje aleja świerkowa prowadząca na cmentarz. Brak zarejestrowanych pomników przyrody. Część drzewostanu wycięta. Układ cmentarza czytelny, o układzie alejowo-kwaterowym.

Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce TAK >1 ? ? rozkopany
Krzyże NIE - - - -
Mogiły obmurowane TAK >100 IV ćw. XIX w. - I poł. XX w. lastryko, beton, piaskowiec
Mogiły ziemne TAK ? ? - -
Obeliski NIE - - - -
Płyty poziome NIE - - - -
Płyty pionowe NIE - - - -
Postumenty TAK >50 IV ćw. XIX w. - I poł. XX w. lastryko, beton, piaskowiec przy mogiłach, osobno, wiele zakrytych ziemią i liśćmi
Pola grobowe TAK >2 I poł. XX w. lastryko, beton -
Przyścienne NIE - - - -
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy NIE - - - -
Brama NIE - - - -
Kościół NIE - - - -
Kaplica NIE - - - -
Inne NIE - - - -

Brak informacji na temat grobów o znaczeniu historycznym oraz osób szczególnie zasłużonych.

Inskrypcje - fot. Anna Rydlewska-Chabros, 2013


Galeria zdjęć

fot. Anna Rydlewska-Chabros, 2013

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8
{$caption}
fot. 9
{$caption}
fot. 10
{$caption}
fot. 11
{$caption}
fot. 12
{$caption}
fot. 13
{$caption}
fot. 14
{$caption}
fot. 15
{$caption}
fot. 16
{$caption}
fot. 17
{$caption}
fot. 18
{$caption}
fot. 19
{$caption}
fot. 20
{$caption}
fot. 21
{$caption}
fot. 22
{$caption}
fot. 23
{$caption}
fot. 24
{$caption}
fot. 25
{$caption}
fot. 26
{$caption}
fot. 27

Renowacja

Nie przeprowadzono. Bardzo często leżące płyty zakrywają dziury pozostałe po działalności hien cmentarnych, które nie oszczędziły nawet cynkowych trumien.


Osadnictwo w Dębowej Łące.

Historia

Przypuszcza się, że wieś powstała ok. roku 1300 r. wraz z założeniem parafii rzymskokatolickiej. Dzisiejszy kościół pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła zbudowany został na przełomie XIII i XIV w. Pierwszą wzmiankę pisemną o miejscowości znajdujemy w akcie lokacyjnym wystawionym w 1319 r. przez komtura kowalewskiego Heinricha Thuvela, dotyczącym nadania lasu wsi Kurkocin pomiędzy Dębową Łąką, a Kurkocinem. W przytoczonym dokumencie Dębowa Łąka zwana jest Mockenwald. Nazwa Dębowa Łąka pojawia się w dokumentach od XVI w. i pochodzi od właścicieli majątku Dębołęckich gdyż osada była własnością rycerską, potem szlachecką. Dębołęccy władali majątkiem w końcu XVI w, potem przejęli go Działyńscy, następnie Sikorscy. Po I zaborze, od 1776 r. kupił go Ludwik von Goddentow. Z czasem Dębową Łąkę odziedziczyła jego córka zamężna z Ernestem Friese. W latach 1811-1892 r. był własnością rodziny Henning, której zawdzięczamy wybudowanie pałacu w 1849 r. i rozległego parku.
W 1892 r. Dębowa Łąka zostaje kupiona przez Pruską Komisję Osadniczą, która sprowadza z Saksonii-Anhalt kolonistów niemieckich, w olbrzymiej większości ewangelików. Z myślą o nich na terenie parku wybudowano w 1901 r. kościół ewangelicki (obecnie rzymskokatolicki filialny pw Matki Bożej Bolesnej), a nieco wcześniej (1899) w pałacu utworzono ewangelickie seminarium duchowne. Mieściła się w nim również siedziba zakonu.
Oprócz dworu i parku zespół folwarczny składał się z owczarni (dziś budynek mieszkalny), mleczarni i gorzelni (dziś siedziba Urzędu Gminy), rządcówki i oficyny dworskiej. Oczywiście istniała także szkoła ewangelicka z pocz. XX w., fachwerkowy zajazd, kuźnia. Wieś posiadała własną cegielnie oraz leśniczówkę. Nazwę na Wittenburg in Westpreussen zmieniono w 1907 r. Nazwiązuje ona do Wittenburga z Saksonii.
Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę pałac nadal służył celom duchowo-edukacyjnym. Siostry zakonne prowadziły zakład wychowawczy dla panien, zakonnicy szkołę dla chłopców, a w latach 1925-1930 była tutaj średnia szkoła rolnicza. W czasie okupacji hitlerowcy urządzili w nim obóz dla księży z regionu wąbrzeskiego.
Społeczność ewangelicka w Dębowej Łące w 1921 r. stanowiła 76% mieszkańców wsi.

Ludzie

Lista strat z 1914 r.: Baumgart, Bergmann, Blaumann, Bluhm, Dulaschinski, Foth, Jankowski, Kaminski, Karczewski, Kasanetzki, Klose, Koslowski, Kruger, Lutowski, Maletzki, Malkowski, Mallon, Michalski, Olszewski, Ribitzki, Richert, Schuchowski, Schulz, Sochatzki, Wieczorkowski, Wallon, Wilschewski,

W księdze adresowej z 1928 r. figurują nazwiska: Seifert (akuszerka), Róg (artykuły kolonialne), Dierenberg (kołodziej, stolarz), Sauer (kowal), Heck (krawiec), Paczkowski (krawiec), Leib (piekarz), Dąbrowski (rzeźnik), Preuss (szewc), Pruszkowski (szewc), Różański (ślusarz), Sauer (ślusarz), Stachowski (zajazd)

W księdze telefonicznej z 1939 r. figurują nazwiska: Czarnecki (restauracja), Engel (pastor)

W księdze adresowej z 1941 r. figurują nazwiska: Leib (piekarz), Kliegiewicz (rzeźnik), Jahnke (gościniec), Klebs (akuszerka), Lubomski (malarz), Wehrmann (siodlarz), Fischer (ślusarz), Preuss (szewc), Diesenberg (stelmach)


Bibliografia:

  1. 2780 Wittenburg, Topographische Karte (Meßtischblatt) 1:25000, Preuss. Landesaufnahme, 1911. comp.jpg
  2. B. Borysowski, Dokumentacja cmentarzy poewangelickich w powiecie wąbrzeskim. Wąbrzeźno, 2003.
  3. Deutsches Reichs Adressbuch. Die Ostgebiete, Berlin: Buch- und Tiefdruck Gesellschaft, 1941, s. 161. comp.jpg
  4. B. Heym, Geschichte des Kreises Briesen und seiner Ortschaften, Briesen am Wpr: Otto Weise, 1902, s. 235-239. comp.jpg
  5. Księga adresowa Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa, Warszawa: Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej, 1928, s. 1146. comp.jpg
  6. H. Plehn, Ortsgeschichte des Kreises Strasburg in Westpreussen, Königsberg: Ostpreußische Zeitungs- und Verlags-Druckerei, s. 16-17. comp.jpg
  7. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych T. 11, Województwo Pomorskie. Warszawa: GUS, 1926, s. 63 comp.jpg
  8. Spis abonentów sieci telefonicznych Dyrekcji Okręgu Poczt i Telegrafów w Bydgoszczy i Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej w mieście Bydgoszczy na 1939 r., Warszawa: Wydawnictwo Państwowego Przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon", 1939, s. 42. comp.jpg
  9. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski i in., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa, 1880-1902, t. II., s. 25. comp.jpg
  10. Studium uwarukowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębowa Łąka. Uwarunkowania rozwoju. Dębowa Łąka, 2009, s. 44-45, 52. comp.jpg [dostęp: 01.11.2014]

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License