Cmentarz ewangelicki - Gogolin (gm. Koronowo)

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

gogolin.png

Opis cmentarza

polny.png
Położenie

Cmentarz polny położony ok 120 m. na północny zachód od centrum wsi, przy rozstaju dróg na Gogoliński Młyn oraz Byszewo. Od północnego zachodu graniczny z trawiastym boiskiem sportowym, od północnego wschodu z polem, od południowego wschodu z drogą do Byszewa, a od południowego zachodu z drogą do Gogolińskiego Młyna.

Podstawowe informacje
Data założenia 1752 r.
Wyznanie ewangelicki
Ówczesna parafia Gogolin-Lucim-Sitowiec (od 1872, w Gogolinie dom modlitwy od 1752), Koronowo (1772-1872)
Status nieczynny
Powierzchnia ~0,37ha
Nr działki 42/2, 42/1
Kształt czworokąt zbliżony do równoległoboku
Najstarszy zachowany nagrobek XIX w.
Istniejąca dokumentacja ?
Zagrożenia śmieci, odpady budowlane
Stan zachowania ZŁY, Typ III
Data zamknięcia, likwidacji 1945, -
Roślinność
Drzewa lipa, klon, ?
Krzewy ?
Inne trawa, bluszcz, …

Rozplanowanie cmentarza czytelne. Brak informacji o alei lub niemożliwa do wyodrębnienia. Drzewostan ogranicza kształt cmentarza, brak informacji o pomnikach przyrody.

Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce NIE - - - -
Krzyże NIE - - - -
Mogiły obmurowane TAK > 3 I poł. XX w. lastryko, beton ?
Obejścia NIE - - - -
Obeliski NIE - - - -
Płyty poziome TAK 1 II poł. XIX w. granit INS. 3
Płyty pionowe NIE - - - -
Przyścienne NIE - - - -
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy NIE - - - -
Brama NIE - - - -
Kościół NIE - - - -
Kaplica NIE - - - -
Krzyż TAK 1 XX w. drewno INS. 2
Inne TAK 1 XX w. lastryko kamień upamiętniający, INS. 1

Brak informacji na temat grobów o znaczeniu historycznym oraz osób szczególnie zasłużonych

Inskrypcje - fot. Damian Wełnowski, 2012


Galeria zdjęć - fot. Damian Wełnowski, 2012

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2

Renowacja

Nie przeprowadzono. Cmentarz został upamiętniony za pomocą krzyża w 1996.


Osadnictwo w Gogolinie

Historia
Ludzie

Źródła:

  1. 2772 Hohenwalde, Topographische Karte (Meßtischblatt) 1: 25 000, Reichsamt für Landes Aufnahme, 1940 comp.jpg
  2. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych T. 10, Województwo Poznańskie, Warszawa: GUS, 1926.
  3. Sulimierski Filip, Chlebowski Bronisław, Walewski Władysław i in., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa, 1880-1902, t. XV, cz. 1, s. 511. comp.jpg
  4. A. Werner, Geschichte der evangelischen Parochieen in der Provinz Posen, Posen: W. Decker, 1898, s . 92-93. comp.jpg

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License