Cmentarz ewangelicki - Gostkowo I

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

gostkowo2.jpg

Opis cmentarza

church.png
Położenie

Cmentarz położony był wokół nieistniejącego kościoła ewangelickiego, prawdopodobnie od strony północnej i wschodniej kościoła. Dziś na jego terenie znajduje się był plac szkolny użytkowany jako parking dla mieszkających w budynku byłej szkoły.

Podstawowe informacje
Data założenia 190? r.
Wyznanie ewangelicki
Ówczesna parafia Gostkowo, przed 1903 r. Grębocin
Status nieistniejący
Powierzchnia ? ha
Nr działki -
Kształt ?
Najstarszy zachowany nagrobek ?
Istniejąca dokumentacja ?
Zagrożenia -
Stan zachowania NIE ISTNIEJE, Typ I
Data zamknięcia / likwidacji po 1947 r. / -

Układ cmentarza nieznany

Roślinność
Drzewa ?
Krzewy ?
Inne ?

Brak zarejestrowanych pomników przyrody. Brak drzewostanu. Aleja nie zachowała się.

Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce NIE - - - -
Krzyże NIE - - - -
Obejścia NIE - - - -
Obeliski NIE - - - -
Mogiły obmurowane NIE - - -
Płyty poziome NIE - - - -
Płyty pionowe NIE - - - -
Przyścienne NIE - - - -
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy NIE - - - -
Brama NIE - - - -
Kościół NIE - - - rozebrany w 194? r.
Kaplica NIE - - - -
Inne NIE - - - -

Brak informacji na temat grobów o znaczeniu historycznym oraz osób szczególnie zasłużonych.

Inskrypcje

Brak inskrypcji


Galeria zdjęć - fot. Michał P. Wiśniewski, 2013

{$caption}
fot. 1

Renowacja

Niemożliwa ze względu na likwidację cmentarza.


Osadnictwo w Gostkowie

Historia

Ludzie


Źródła:

  1. 2878 Kielbasin, Topographische Karte (Meßtischblatt) 1:25000, Preuss. Landesaufnahme, 1910; comp.jpg
  2. Lattermann Alfred, Einfuehrung in die deutsche Sippenforschung in Polen und dem preussischen Osten. Poznań: Historische Geselschaft fuer Polen, 1938.
  3. Maercker Hans, Geschichte der ländlichen Ortschaften und der drei kleineren Städte des Kreises Thorn in seiner früheren Ausdehnung vor der Abzweigung des Kreises Briesen i. J. 1888. Danzig, 1900; comp.jpg
  4. Pawłowski Marek, Gmina Łysomice. Od pradziejów do współczesności. Łysomice: UG Łysomice, 2004;
  5. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych T. 11, Województwo Pomorskie. Warszawa: GUS, 1926; comp.jpg
  6. Steinmann Otto, Der Kreis Thorn. Statistische Beschreibung. Thorn 1866. comp.jpg
  7. Sulimierski Filip, Chlebowski Bronisław, Walewski Władysław i in., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa, 1880-1902, t. II, s. 745; comp.jpg

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License