Cmentarz ewangelicki - Gostkowo II

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

gostkowo1.jpg

Opis cmentarza

polny.png
Położenie

Cmentarz położony był po środku wsi u wylotu drogi prowadzącej w kierunku Lipniczek, ok. 80 m. na wschód od kościoła rzymskokatolickiego pw. WNMP. Od strony północnej i wschodniej ograniczony był przez drogę bitą, od południa przez łakę i pole , a od wschodu przez pole i teren należący do parafii rzymskokatolickiej.

Podstawowe informacje
Data założenia po 1903 r.
Wyznanie ewangelicki
Ówczesna parafia Gostkowo, przed 1903 Grębocin
Status nieistniejący
Powierzchnia ~0,32 ha - obecnie powiększona do 0,52ha
Nr działki ?
Kształt wielobok
Najstarszy zachowany nagrobek brak
Istniejąca dokumentacja ?
Zagrożenia -
Stan zachowania ZLIKWIDOWANY, Typ V
Data zamknięcia, likwidacji po 1947 r., 1978

Układ cmentarza nieznany. W 1978 r. cmentarz ewangelicki zlikwidowano, a teren zaczęto użytkować jako cmentarz rzymskokatolicki i powiększono go.

Roślinność
Drzewa ?
Krzewy -
Inne -

Brak zarejestrowanych pomników przyrody. Obecny układ czytelny, Występują aleje dzielące go na kwatery.

Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce NIE - - - -
Krzyże NIE - - - -
Obejścia NIE - - - -
Obeliski NIE - - - -
Mogiły obmurowane NIE - - - -
Płyty poziome NIE - - - -
Płyty pionowe NIE - - - -
Przyścienne NIE - - - -
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy NIE - - - -
Brama NIE - - - -
Kościół NIE - - - -
Kaplica NIE - - - -
Inne NIE - - - -

Brak informacji na temat grobów o znaczeniu historycznym oraz osób szczególnie zasłużonych ze względu na likwidacje nagrobków. Podobno zachował się jakiś postument po nagrobku ewangelickim, lecz ja go nie znalazłem.

Inskrypcje

Brak z uwagi na likwidację nagrobków.


Galeria zdjęć - fot. Michał P. Wiśniewski, 2013

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3

Renowacja

Nie przeprowadzono.


Osadnictwo w Gostkowie

Historia

Ludzie


Źródła:

  1. 2878 Kielbasin, Topographische Karte (Meßtischblatt) 1:25000, Preuss. Landesaufnahme, 1910;
  2. Lattermann Alfred, Einfuehrung in die deutsche Sippenforschung in Polen und dem preussischen Osten. Poznań: Historische Geselschaft fuer Polen, 1938.
  3. Maercker Hans, Geschichte der ländlichen Ortschaften und der drei kleineren Städte des Kreises Thorn in seiner früheren Ausdehnung vor der Abzweigung des Kreises Briesen i. J. 1888. Danzig, 1900; comp.jpg
  4. Pawłowski Marek, Gmina Łysomice. Od pradziejów do współczesności. Łysomice: UG Łysomice, 2004;
  5. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych T. 11, Województwo Pomorskie. Warszawa: GUS, 1926; comp.jpg
  6. Steinmann Otto, Der Kreis Thorn. Statistische Beschreibung. Thorn 1866. comp.jpg
  7. Sulimierski Filip, Chlebowski Bronisław, Walewski Władysław i in., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa, 1880-1902, t. II, s. 745; comp.jpg

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License