Cmentarz ewangelicki - Grabiny

Są błędy? Niejasności? Brakuje czegoś? A może chcesz użyć poniższych informacji? - pisz: lp.pw|adytnalta.akcilegnawe#lp.pw|adytnalta.akcilegnawe

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

Przechwytywanie.jpg?raw=1

Opis cmentarza

polny.png mennonici.png
Położenie

Cmentarz położony w środkowej części miejscowości. Jadąc DK 67 z Włocławka w kierunku Lipna w Popowie na głównym skrzyżowaniu zauważymy dom stojący pomiędzy szosą, a inną drogą nieasfaltową. Wjeżdżamy w nią i jedziemy ok. 2,3 km aż do skrzyżowania z kapliczką przydrożną. tam skręcamy w prawo i po niecałych 200 metrach jesteśmy przy cmentarzu. Od północy graniczy z nieużytkami, od wschodu z zalesionymi mokradłami, od południa z polem, a od zachodu z drogą.

Podstawowe informacje
Data założenia I poł. XIX w.
Wyznanie ewangelicki
Ówczesna parafia Lipno (od 1799), kantorat w Baranach
Status nieczynny
Powierzchnia ~0,21 ha
Nr działki 81
Kształt pięciobok nieforemny
Najstarszy zachowany nagrobek z inskrypcją 1901
Istniejąca dokumentacja Karta cmentarza Grabiny II, WUOZ Włocławek, oprac. H. Kosiniec, 2014
Zagrożenia śmieci, dewastacja
Stan zachowania FATALNY, Typ III
Data ostatniego pochówku, zamknięcia, likwidacji 1914, ?, ?
Forma ochrony wojewódzka ewidencja zabytków
Stan prawny nieustalony, Bz

Jest to tzw. cmentarz stary w odróżnieniu od cmentarza nowego w Grabinach (Rutkach).

Roślinność
Drzewa dąb, …
Krzewy lilak, grochodrzew, …
Inne

Układ cmentarza nieznany. Brak informacji o alei. Brak zarejestrowanych pomników przyrody. Starodrzew - dęby.

Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mogiły obmurowane TAK - - - -
Mogiły obmurowane z postumentem TAK 1 I ćw. XX w. beton przy nim fragment żeliwnego krzyża (INS. 1)
Mogiły ziemne TAK - - - -
Pola grobowe TAK - - - -
Krzyże TAK - - - -
Postumenty TAK 1 I ćw. XX w. beton przy drodze
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce NIE - - - -
Płyty poziome NIE - - - -
Przyścienne NIE - - - -
Inne NIE - - - -
RAZEM 2 stanowiska
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy NIE - - - -
Brama NIE - - - -
Kościół NIE - - - -
Kaplica NIE - - - -
Inne NIE - - - -

Brak informacji na temat grobów o znaczeniu historycznym oraz osób szczególnie zasłużonych.

Inskrypcje - fot. Michał P. Wiśniewski, 2018


Galeria zdjęć

fot. Michał P. Wiśniewski, 2018

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8

WUOZ Toruń, delegatura we Włocławku, oprac. H. Kosiniec, 2014

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 8

Renowacja

Nie przeprowadzono.


Osadnictwo w Grabinach

Historia

Założycielami rumunku Grabiny byli najprawdopodobniej właściciele majątku Ostrowite, Karwosieccy. Na mapie Perthesa z 1785 oznaczone jako nowa osada - to najwcześniejsza znaleziona wzmianka o tej miejscowości. Tutejsi protestanci należeli do parafii ewangelicko-augsburskiej w Lipnie, szkoła kantoralna znajdowała się w Baranach. Na liście płatników składki z 1910 na rzecz parafii wyszczególniono 27 osób z Grabin. Według pierwszego spisu powszechnego z 1921, ponad 60% mieszkańców było wyznania ewangelickiego.

Ludzie

Nazwiska gospodarzy przed 1945 (okres okupacji): Adams, Becker, Block, Bątkowski, Demant, Domagalski, Glahr, Gorke, Gutowski, Hein, Helbrecht, Huzewski, Janke, Kasprowicz, Klatt, Krotzki, Kruger, Ludtke, Mantei, Maretzki, Meier, Pansegrau, Patz, Politowski, Radtke, Richert, Schiemann, Schneider, Schwanke, Stoltzmann, Suski, Waszkiewicz, Wiese, Zielke, Zutke

Nauczyciele: Liedtke (lata 30. XX w.), Tomm (1944)


Bibliografia:

 1. 3280 Helmsee, Topographische Karte (Meßtischblatt) 1:25000, OKH/G StdH, 1944. comp.jpg
 2. Cmentarz ewangelicki w Grabinach na Upstreamvistula.org. comp.jpg
 3. W. Gawarecki, Opis topograficzno - historyczny Ziemi Dobrzyńskiéy, Płock, 1827, tabelka na końcu. comp.jpg
 4. E. Eichelkraut, Deutsche Dorfer im Kreis Lipno, Dobriner Land, Teil I, Wuppertal, 1996, s. 29-30 (Grabiny)
 5. E. Eichelkraut, Deutsche Dorfer im Kreis Lipno, Dobriner Land, Teil II, Wuppertal, 2000, s. 147 (Grabiny)
 6. E. Eichelkraut, Deutsche Dorfer im Kreis Lipno, Dobriner Land, Teil III, Wuppertal, 2000, s. 27-29. (Grabiny)
 7. Karta cmentarza Grabiny II, WUOZ Włocławek, oprac. H. Kosiniec, 2014;
 8. K. Kłodawski, Z dziejów parafii ewangelicko-augsburskiego wyznania w Lipnie (od końca XVIII wieku do roku 1914), "Notatki Płockie", 2008, nr 3, s. 6, 7, 9, 12. comp.jpg
 9. K. Perthees, Mappa szczegulna Województw Brzeskiego Kujawskiego i Inowrocławskiego, 1785.
 10. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych T. 1, Miasto Stołeczne Warszawa, Województwo Warszawskie. Warszawa: GUS, 1925, s. 81. comp.jpg
 11. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski i in., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa, 1880-1902, t. II, s. 767. comp.jpg
 12. M. Wiśniewski, Grabiny. Tylko jeden nagrobek. Prezentacja cmentarza na profilu FB stowarzyszenia Lapidaria, 2018. comp.jpg

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License