Cmentarz ewangelicki - Gronowo

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

gronowoe.jpg

Opis cmentarza

zabudowany.png chronione.png smieci.png
Położenie

Cmentarz na terenie zabudowanym położony po zachodniej stronie wsi, ok. 550 m. od centrum. Od północy i wschodu sąsiaduje z ulicą, od południa z nieużytkami, a od zachodu z terenem szkoły.

Podstawowe informacje
Data założenia k. XIX w. (lata 90. XIX w.)
Wyznanie ewangelicki
Ówczesna parafia Grębocin-Rogowo-Lubicz (Grębocin)
Status nieczynny
Powierzchnia ~0,27 ha
Nr działki 153
Kształt prostokąt
Najstarszy zachowany nagrobek k. XIX / p. XX w
Istniejąca dokumentacja Karta cmentarza, oprac. H. Grecki, 1991.
Zagrożenia śmieci
Stan zachowania BARDZO ZŁY, Typ III
Data zamknięcia, likwidacji 1945, -

Nagrobki zachowały się jedynie w północnej i północno-wschodniej części cmentarza (bliżej ulic). Na całym jego terenie znajdują się śmieci i butelki. Widać wiele dziur po usuniętych nagrobkach.

Roślinność
Drzewa lipa, jesion, klon, grusza?
Krzewy lilak, robinia akacjowa, głóg
Inne trawa, barwinek, pokrzywa, bluszcz

Aleje wtórne. Brak pomników przyrody. Układ zewnętrzny czytelny, układ wewnętrzny zatarty.

Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce NIE - - - -
Krzyże NIE - - - -
Mogiły obmurowane TAK 7 k.XIX - I poł. XX w. beton, lastryko częściowo destrukty
Mogiły ziemne TAK ? ? - -
Obejścia NIE - - - -
Obeliski NIE - - - -
Płyty poziome NIE - - - -
Płyty pionowe NIE - - - -
Postumenty TAK 1 I poł. XIX w. beton destrukt
Przyścienne NIE - - - -
Inne NIE - - - -
RAZEM 8 stanowisk
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy NIE - - - -
Brama NIE - - - według karty cmentarza wejście znajdowało się od strony północnej
Kościół NIE - - - -
Kaplica NIE - - - -
Inne NIE - - - -

Brak informacji na temat grobów o znaczeniu historycznym oraz osób szczególnie zasłużonych z uwagi na nieodnalezienie nagrobków.

Inskrypcje

Nie znaleziono.


Galeria zdjęć

fot. Michał P. Wiśniewski, 2019

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8
{$caption}
fot. 9
{$caption}
fot. 10
{$caption}
fot. 11
{$caption}
fot. 12
{$caption}
fot. 13
{$caption}
fot. 14
{$caption}
fot. 15
{$caption}
fot. 16
{$caption}
fot. 17
{$caption}
fot. 18
{$caption}
fot. 19
{$caption}
fot. 20
{$caption}
fot. 21
{$caption}
fot. 22
{$caption}
fot. 23

fot. Michał P. Wiśniewski, 2013

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6

WUOZ Toruń, oprac. H. Grecki, 1991

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4

Renowacja

W 2019 roku strażacy z OSP Gronowo rozpoczęli prace porządkowe.


Osadnictwo w Gronowie

Historia

1871: 23%
1885: 10%
1895: 15%
1905: 13%
1910: 14%
1921: 4%

Ludzie

Księga adresowa 1908: Otto Blum (nauczyciel), Jakub Filczek (właściciel gospody), Theophil Schulz (administrator parafii), Arthur von Wolff (właściciel majątku)

Księga adresowa 1912: Hermann Dau (główny księgowy), Otto Hoffmann (leśniczy), Karl Joch (inspektor), Stanisław Leśniewski (nauczyciel), Fritz Schimmelpfenning (nauczyciel), Theophil Schulz (proboszcz), Ernst von Wolff (właściciel majątku i Gronówka), Piotr Wysocki (gospodarz), Józef Zachulski (właściciel karczmy)

Księga adresowa 1919: Helmut Buse (nauczyciel), Adolph Hahn (zarządca gorzelni), Bruno Jahrling (leśniczy), Franz Pingel (nauczyciel), Feliks Poddliński (kowal), Max Rozwadowski (organista), Franz Schulz (emeryt), Theophil Schulz (proboszcz), Józef Sokulski (karczma), Władysław Witkowski (murarz), Lucie von Wolff (wdowa po lekarzu sztabowym), Ernst von Wolff (właściciel majątku).

Księga adresowa 1928: Mówińska (akuszerka), Niedzielska (akuszerka), Sokulski (gospoda), Śliwiński (zajazd), Ernst Wolff (właściciel majątku, 1470 ha, właściciel gorzelni),


Bibliografia:

  1. 2878 Kielbasin, Topographische Karte (Meßtischblatt) 1:25000, Preuss. Landesaufnahme, 1910. comp.jpg
  2. S. Giziński, Wczoraj i dziś mojego Gronowa, Toruń-Gronowo, 2006.
  3. Gmina Lubicz - historia gminy [w:] http://www.lubicz.pl/redir,1093?wiecej=2938 [dostęp: 08.03.2013].
  4. H. Maercker, Geschichte der ländlichen Ortschaften und der drei kleineren Städte des Kreises Thorn in seiner früheren Ausdehnung vor der Abzweigung des Kreises Briesen i. J. 1888. Danzig, 1900. comp.jpg
  5. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych T. 11, Województwo Pomorskie. Warszawa, 1926, s. 59. comp.jpg
  6. O. Steinmann, Der Kreis Thorn. Statistische Beschreibung. Thorn 1866. comp.jpg
  7. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz. Część A: Uwarunowania zagospodarowania przestrzenego, Warszawa, 2011 [dostęp: 10.03.2013] comp.jpg
  8. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski i in., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa, 1880-1902, t. II, s. 852comp.jpg

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License