Cmentarz ewangelicki - Grzybno

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

grzybno.PNG

Opis cmentarza

polny.png
Położenie

Cmentarz położony przy drodze z centrum Grzybna do Bobrowa-Kolonii. Będąc przy kościele w Bobrowie kierujemy się w stronę Brodnicy kilkanaście metrów drogą wojewódzką nr 543 do pierwszej drogi w prawo i tam skręcamy. Po 700 metrach mamy po prawej stronie cmentarz rzymskokatolicki, który jest dawnym cmentarzem ewangelickim. Od południa sąsiaduje z drogą, a z pozostałych stron z polem uprawnym.

Podstawowe informacje
Data założenia 1893-1898
Wyznanie ewangelicki
Ówczesna parafia Grzybno (od 1892), przedtem Brodnica (świątynia wybudowana w 1830, protestantyzm w Brodnicy sięga 1553 roku)
Status nieczynny
Powierzchnia ~0,43 ha
Nr działki niecała działka nr 144 - pierwotny ewangelicki
Kształt prostokąt
Najstarszy zachowany nagrobek -
Istniejąca dokumentacja -
Zagrożenia śmieci, likwidacja
Stan zachowania BARDZO ZŁY, Typ IVb - częściowa adaptacja z wydzieleniem
Data zamknięcia, likwidacji 1945, po 1975?

Obecnie cmentarz styka się z drogą, a pierwotny ewangelicki zaczynał się tam gdzie na zdjęciu satelitarnym zaczyna się aleja iglaków.

Roślinność
Drzewa dąb, klon, lipa, iglaki
Krzewy lilak, grochodrzew, …
Inne trawa,…

Pierwotny układ cmentarza nieznany. Prawdopodobnie istniała aleja i podział na kwatery. Brak pomników przyrody.

Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce NIE - - - -
Krzyże NIE - - - -
Obeliski NIE - - - -
Mogiły obmurowane TAK 1 I poł. XX w beton -
Mogiły ziemne TAK - - - -
Płyty poziome NIE - - - -
Płyty pionowe NIE - - - -
Pola grobowe NIE - - - -
Postumenty TAK 3 I poł. XX w. beton -
Przyścienne NIE - - - -
ŁĄCZNIE 4 stanowiska
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy NIE - - - -
Brama NIE - - - -
Kościół NIE - - - -
Kaplica NIE - - - -
Inne NIE - - - -

Brak danych o osobach znanych i zasłużonych pochowanych na cmentarzu.

Inskrypcje

Nie znaleziono.


Galeria zdjęć

fot. Mariusz Kaniecki, 2016

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8
{$caption}
fot. 9
{$caption}
fot. 10
{$caption}
fot. 11
{$caption}
fot. 12
{$caption}
fot. 13
{$caption}
fot. 14
{$caption}
fot. 15
{$caption}
fot. 16
{$caption}
fot. 17

Renowacja

Nie przeprowadzono. Teren został zaadoptowany na cmentarz rzymskokatolicki - włączony w obręb cmentarza katolickiego powstałego po 1975 roku. nagrobki w znakomitej większości zostały zlikwidowane.


Osadnictwo w Grzybnie

Historia

Najstarsza wzmianka o Grzybnie pochodzi z krzyżackiej księgi strat z 1414. Było to dobro rycerskie podlegające komturstwu brodnickiemu. Pierwszym znanym właścicielem był Jan z Wichulca. W okresie I Rzeczpospolitej w 1570 roku właścicielami byli Konstancja Babalińska i Bartłomiej Wichulski. W 1672 Grzybnem, gdzie istniał folwark i wieś chłopska, władał Czelechowski, w 1697 Marcin Czapski. Następnie Jan Lehwald-Jezierski, a po jego śmierci w 1795 Grzybno przejął syn Florian Ignacy Jezierski. W 1840 zakupiła majątek Franciszka Łyskowska, od której przejął go Stanisław Łyskowski w 1862 i po 5 latach sprzedał Augustowi Kuhlow. Ten władał nim do 1890 kiedy sprzedał komisji kolonizacyjnej. Komisja kolonizacyjna rozparcelowała Grzybowo i utworzyła parafię ewangelicką. Kościół wybudowano w 1896, a od 1898 stał się samodzielną parafią. Zachowano jednak dwór z folwarkiem znanym nam właścicielem w 1903 był Karl Robe.
W 1921 zanotowano 54% mieszkańców wyznania ewangelickiego. W okresie międzywojennym właścicielem dworu był Karol Knorr (od przynajmniej 1923-co najmniej 1929), a pod koniec lat 30. Józef Kaczyński
Od 1948 kościół jest świątynią rzymskokatolicką pw. NSPJ. Pieczę nad nim trzymali franciszkanie z Brodnicy, potem był filiałem parafii w Bobrowie, a od 1975 stał się samodzielną parafią.

Ludzie

Spis strat z I wojny światowej zawiera następujące nazwiska: Cieszinski, Dembski, Dombrowski, Görke, Jankowski, Jaworski, Kaminski, Malkowski, Murawski, Wysocki

Nauczyciel w 1925: Franciszek Marszał

Księga adresowa z 1941: Hapke (gościniec, sklep)


Bibliografia:

 1. 2781 Wrotzk, Topographische Karte (Meßtischblatt) 1:25000, Reichsamt für Landesaufnahme, 1911. comp.jpg
 2. F. Calsow, General-Adressbuch der Ritterguts- und Gutsbesitzer in Norddeutschland, T. IV Westpreussen, Berlin, 1872, s. 54-55. comp.jpg
 3. Deutsches Reichs Adressbuch. Die Ostgebiete, Berlin: Buch- und Tiefdruck Gesellschaft, 1941, s. 89. comp.jpg
 4. Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Bobrowo na lata 2010-2014, s. 10, 12, 15, 16
 5. Grzybno w Słowniku historyczno-geograficznym ziem polskich w średniowieczu, http://www.slownik.ihpan.edu.pl/search.php?id=861&q=grzybno&d=0&t=0
 6. Handbuch des Grundbesitzes im Deutschen Reiche, Berlin, 1880, s. 96-97. comp.jpg
 7. A. Harnoch, Chronik und Statistik der evangelischen Kirchen in den Provinzen Ost- und Westpreussen, Neidenburg, 1890, s. 548. comp.jpg
 8. Kalendarz nauczycielski na rok 1925, Tuchola, 1924, s. 25. comp.jpg
 9. Książka adresowa gospodarstw rolnych ponad 50 hektarów wojew. pomorskiego, Toruń, 1923, s. 55 comp.jpg
 10. Księga adresowa gospodarstw rolnych ponad 50 hektarów województwa pomorskiego, Toruń, 1929, s. 76 comp.jpg
 11. H. Plehn, Ortsgeschischte des Kreises Strasburg in Westpreussen, Königsberg, 1900, s. 38-39. comp.jpg
 12. Provinz Westpreussen. Im Auftrag der Landwirtschaftskammer unter Mitwirkung der Königlichen Behörden der Provinz, Berlin, 1909, s. 284-285. comp.jpg
 13. K. Rauer, Hand-Matrikel der in sämmtlichen Kreisen des preussischen Staats auf Kreis- und Landtagen vertretenen Rittergüter, 1857, s. 49. comp.jpg
 14. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych T. 11, Województwo Poznańskie. Warszawa: GUS, 1926, s. 3. comp.jpg
 15. Spis abonentów sieci telefonicznych Dyrekcji Okręgu Poczt i Telegrafów w Bydgoszczy i Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej w mieście Bydgoszczy na 1939 r., Warszawa, 1939, s. 99. comp.jpg
 16. R. Stawski, Walka o polskie majątki, "Czas Brodnicy" wyd. internetowe, z 1710.2013, http://www.czasbrodnicy.pl/czasbrodnicy/1,93191,14794686,Walka_o_polskie_majatki.html
 17. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bobrowo. Część A. Uwarunkowania i diagnoza stanu zagospodarowania przestrzennego, Bobrowo 2010, s. 37, http://www.bobrowo.bip.net.pl/?a=1399
 18. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski i in., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa, 1880-1902, t. II, s. 901. comp.jpg
 19. Westpreussisches Güter-Adressbuch, Stettin: P. Niekammer, 1903, s. 160-161. comp.jpg
 20. J. Wultański, Grzybno, "Ziemia Michałowska. Gazeta Brodnicka" 1991, nr 11 (23), s. 8. comp.jpg

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License