Cmentarz ewangelicki - Huta-Chojno

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

BLoVG6R1zjPhn_g6IJt9dXnSYSI_R62GIgwDWUNiGa-Wz5WKa6DfAWL7s6GBkfa2xIqLAkbfikiwaOrmtjs=w320

Opis cmentarza

polny.png mennonici.png
Położenie

Cmentarz położony w polu, na terenie częściowo zalesionym w sąsiedztwie toru motocrossowego. Jedziemy DW557 łączącą Lipno z Rypinem w kierunku na Rypin. W miejscowości Stary Kobrzyniec docieramy do skrzyżowania z drogą łączącą Obory z Rogowem. Skręcamy w lewo na Obory. Po ok. 2,4 km wjeżdżamy na most na rzece Ruziec. Podróz kontynuujemy przez następne 1,8 km i dojeżdżamy do skrzyżowania z kierunkowskazem Brzuze 8. Skręcamy w prawo i po niecałych 400 metrach kończy się pole po prawej stronie. Należy teraz iść na pieszo wzdłuż krawędzi pola i dalej ok. 250 metrów. Ostatni odcinek do dawna aleja prowadząca na cmentarz. Od północy sąsiaduje z torem motocrossowym, a z pozostałych stron z nieużytkami.

Podstawowe informacje
Data założenia k. XVIII w. / p. XIX w.*
Wyznanie ewangelicko-augsburski
Ówczesna parafia Rypin (od 1938), Michałki-Rypin (1863-1938), Michałki (1784-1863)[**]
Status nieczynny
Powierzchnia ~0,34 ha
Nr działki 46 i troszkę 78/11
Kształt zbliżony do prostokąta
Najstarszy zachowany nagrobek pocz. XX w.
Istniejąca dokumentacja ?
Zagrożenia śmieci, dewastacja, splantowanie
Stan zachowania BARDZO ZŁY

[*] - data przypuszczalna
[**] - Kantorat znajdował się początkowo w Radzynku (od 1750), w 1869 przeniesiono go do Somsior gdzie funkcjonował do 1945.

Roślinność
Drzewa dąb, brzoza,
Krzewy lilak, , …
Inne barwinek, …

Układ zewnętrzny częściowo czytelny, układ wewnętrzny nieczytelny. Brak alei albo zatarta. Aleja prowadząca na cmentarz zatarta. Brak zarejestrowanych pomników przyrody.

Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mogiły obmurowane TAK 7 I poł. XX w. beton -
Mogiły obmurowane z postumentem TAK 3 I poł. XX w. beton jeden postument zwieńczony krzyżem (fot. 4)
Mogiły ziemne ? - - - -
Pola grobowe NIE - - - -
Krzyże NIE - - - -
Postumenty TAK 7 I poł. XX w. piaskowiec, lastryko, kamień polny w tym 3 destrukty, w tym (INS. 5) i (INS. 3), (INS. 1), (INS. 2)
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce NIE - - - -
Płyty poziome NIE - - - -
Przyścienne NIE - - - -
Inne NIE - - - -
RAZEM > 17 stanowisk
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy NIE - - - -
Brama NIE - - - -
Kościół NIE - - - -
Kaplica NIE - - - -
Inne NIE - - - krzyż drewniany widziany ostatnio w 2015

Brak danych o osobach zasłużonych spoczywających na cmentarzu

Inskrypcje - fot. Tymoteusz Słowikowski, 2017;


Galeria zdjęć

fot. Tymoteusz Słowikowski, 2017;

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8
{$caption}
fot. 9
{$caption}
fot. 10
{$caption}
fot. 11
{$caption}
fot. 12
{$caption}
fot. 13
{$caption}
fot. 14
{$caption}
fot. 15

Renowacja

Nie przeprowadzono. W Gminnym Programie Opieki nad Zabytkami napisano Brak jakichkolwiek danych o pozostałościach cmentarza ewangelickiego w Hucie-Chojno pozwala przypuszczać, iż nie zachowały się do dziś żadne jego pozostałości. Jak widzimy na zdjęciach jest to informacja nieprawdziwa.


Osadnictwo w Hucie-Chojno

Historia

Historia Chojna sięga przynajmniej XIV wieku. Istniała tu niegdyś (przed II poł. XVIII w.) parafia rzymskokatolicka. Właścicielami majątku byli Żawscy, Kosobudzcy, Sumińscy. W 1680 Rutkowscy herbu Pobóg nabyli Chojno. Tomasz Kazimierz Rutkowski zmarł w 1699, a po nim wszystko odziedziczył syn Wojciech (zm. 1760), który w 1730 sprzedał dobra Franciszkowi Pląskowskiemu. Po nim Chojno odziedziczyły córki Dioniza i Kandyda Pląskowskie. W Słowniku Geograficznym… czytamy, że po zaborze pruskim siostry osadziły kolonistów na terenie po wyciętym lesie. Musiały jednak uczynić to prędzej gdyż administracja pruska rozpoczęła się na ziemi dobrzyńskiej w 1793, podczas gdy siostry sprzedały majątek kuzynowi Ksaweremu Pląskowskiemu w 1789. Od niego przed 1807 majątek przejął właściciel Ugoszcza Ludwik Borzewski.
Wizytacja parafii rzymskokatolickiej w Różu, pod którą podlegało Chojno po utracie kościoła nie wspomina w wizytacji z 1782 o luteranach zamieszkujących tę miejscowość.
Pewne jest, że osadnicy niemieccy pojawili się w pobliskim Radzynku w 1750, gdy założono tam kantorat. Za ich sprowadzeniem najprawdopodobniej stali Przeciszewscy będący właścicielami majątku przed 1789. Wizytacja parafii rzymskokatolickiej Żałe z 1782 nie potwierdza obecności luteran wymieniając jedynie Kleszczyn oraz Hutę. Zapewne chodzi o Hutę wchodzącą w skład majątku Nadróż. Mapa Prus Południowych Gilly'ego pokazuje Hutę Chojeńską oraz Budy Radzyńskie, na gruncie których powstaną Somsiory. Do tej miejscowości przeniesiono kantorat, w którym zgodnie ze spisem z 1867 uczyło się 14 dzieci zaś za klasę służyła izba w domu prywatnym. Uroczyste otwarcie nowej szkoły nastąpiło 02.07.1869. W Hucie-Chojno kantorat nigdy nie istniał natomiast założono tu cmentarz ewangelicko-augsburski kantoratu Somsiory. Nieznane są nam okoliczności dlaczego tak postąpiono. Trudno jednoznacznie orzec kiedy powstał cmentarz. Opracowania są niezgodne. Według autorów Zabytków ziemi dobrzyńskiej powstał pod koniec XVIII wieku z inicjatywy kolonistów sprowadzonych do Radzynka i Somsior (Somsiory jako odrębna wieś wówczas nie istniała). Z kolei Gminny Program Opieki nad Zabytkami przytacza, że powstał pod koniec XIX w. (zapewne przepisując informację z karty cmentarza). Szkoła ewangelicka w Somsiorach przetrwała jako jedna z nielicznych, w których uczono po niemiecku aż do 1939 roku. Ostatnim kantorem był August Nikolai, czarna postać z historii okupacji ziemi dobrzyńskiej, dowódca rypińskiego Selbschutzu.
Według pierwszego spisu powszechnego z 1921 roku ewangelików w osadzie Huta Chojno nie było (sic!). Największe skupisko tworzyli w sąsiednich Ławkach (65%). W Somsiorach stanowili 72%, a w Radzynku 8%.

Ludzie

Kantorzy: David Gorning, Samuel Bindrin, Paul Treychel (zm. 13.01.1868), Johann Steinhagen, Johann Baar, Karl Friedrich Schlag, Stephan Schulz, August Nikolai


Bibliografia:

 1. 150 Jahre evangelisch-lutherische Gemeinde Michałki-Rypin, wersja elektroniczna, 2008, s. 9, 14, 15. comp.jpg
 2. 3728 C Chrostkau, 1:25 000, OKH/G StdH, 1941. comp.jpg
 3. E. H. Busch, Beitrage zur Geschichte und Statistik des Kirchen und Schulwesens der Ev.-Augsburg. Gemeinden im Konigreich Polen, Leipzig, 1867, s. 193.
 4. A. F. Busching, Verzeichniss aller adelichen, geistlichen und koniglischen Oerter in Polen nach den Woiewodschaften und Districten und mit Bemerkung der Anzahl der Rauchfange in jedem Orte, "Magazin für die neue Historie und Geographie", t. 22, 1788, s. 144. comp.jpg
 5. P. Gałkowski, Genealogia ziemiaństwa ziemi dobrzyńskiej XIX - XX wieku, Rypin, 1997, s. 136. comp.jpg
 6. P. Gałkowski, R. Piotrowski, Rogowo i okolice, 2000, s. 48, 230, 232, 295
 7. W. Gawarecki, Opis topograficzno - historyczny Ziemi Dobrzyńskiéy, Płock, 1825, tabelka na końcu. comp.jpg
 8. Gminny Program Opieki nad Zabytkami gminy Rogowo na lata 2013-2017, 2017, s. 21, 26, 29
 9. M. Grzybowski, Katolickie kaplice dworskie oraz miejsca kultu innowierców na Mazowszu w drugiej połowie XVIII w. [c. d.] Materiały źródłowe z wizytacji kościelnych, "Studia Płockie", 1986, t. 14, s. 274, 305. comp.jpg
 10. E. Kneifel, Die evangelisch-augsburgischen Gemeinden in Polen 1555-1939. Eine Parochialgeschichte in Einzeldarstellungen. Vierkirchen über München : Selbstverlag des Verfassers, 1971, s. 60.
 11. M. Krajewski, A. Mietz, Zabytki ziemi dobrzyńskiej, 1996, s. 47.
 12. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych T. 1, Miasto Stołeczne Warszawa, Województwo Warszawskie. Warszawa: GUS, 1925, s. 157, 166. comp.jpg
 13. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski i in., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa, 1880-1902, t. I, s. 621. comp.jpg
 14. A. Treichel, Geschichte des Deutschtums von Rippin und Umgegend, 1943, s. 28, 32, 38, 39, 40, 45, 49, 60, 61, 62, 63, 80.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License