Cmentarz ewangelicki - Jacewo (Dalkowo)

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

dalkowo.PNG

Opis cmentarza

polny.png chronione.png
Położenie

Opuszczamy Inowrocław jadąc ul. Jacewską w stronę Marcinkowa. Miasto kończy się tam gdzie skrzyżowanie z kapliczką po prawej stronie i znakiem informacyjnym po lewej. Stąd jedziemy prosto ok. 2 km aż do skrzyżowania przy Gościńcu. Tu skręcamy w prawo i widzimy po prawej stronie w odległości ok. 130 m. niewielki zagajnik - to cmentarz. Od północy, południa i zachodu sąsiaduje z polem, od wschodu z polną drogą.

Podstawowe informacje
Data założenia pocz. XX w.
Wyznanie ewangelicki
Ówczesna parafia Inowrocław (od 1772)
Status nieczynny
Powierzchnia ~0,15 ha
Nr działki 195
Kształt zbliżony do kwadratu
Najstarszy zachowany nagrobek pocz. XX w.
Istniejąca dokumentacja ?
Zagrożenia śmieci, zniesienie cmentarza
Stan zachowania ZŁY, Typ III
Data zamknięcia, likwidacji 1945, -

Jest to cmentarz dawnej wsi Dalkowo, obecnie części wsi Jacewo.

Roślinność
Drzewa dąb, …
Krzewy lilak, grochodrzew, …
Inne bluszcz

Starodrzew częściowo zachowany. Brak informacji co do istnienia alei. Układ cmentarza częściowo czytelny.

Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce NIE - - - -
Krzyże NIE - - - -
Obeliski NIE - - - -
Mogiły obmurowane TAK ok. 6 I poł. XX w. piaskowiec, lastryko
Mogiły ziemne NIE - - - -
Płyty poziome NIE - - - -
Płyty pionowe NIE - - - -
Pola grobowe NIE - - - -
Postumenty TAK 6 I poł. XX w. lastryko, piaskowiec przy mogiłach i osobno, w tym 1 "dąbek" i 1 podstawa pod krzyż
Przyścienne NIE - - - -
ŁĄCZNIE ok. 10 stanowisk
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy NIE - - - -
Brama NIE - - - -
Kościół NIE - - - -
Kaplica NIE - - - -
Inne NIE - - - -
Inskrypcje - fot. Karolina Falleńczyk, 2014


Brak informacji o pochówkach osób znanych i zasłużonych.

Galeria zdjęć

fot. Karolina Falleńczyk, 2014

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8
{$caption}
fot. 9
{$caption}
fot. 10
{$caption}
fot. 11
{$caption}
fot. 12
{$caption}
fot. 13
{$caption}
fot. 14
{$caption}
fot. 15

fot. Karolina Falleńczyk, 2014

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8
{$caption}
fot. 9
{$caption}
fot. 10
{$caption}
fot. 11
{$caption}
fot. 12

Renowacja

Nie przeprowadzono.


Osadnictwo w Dalkowie.

Historia

Pierwotnie folwark należący do kościoła Św. Ducha. Po kasacji majątków kościelnych przez władze pruskie stał się domeną rządową, z czasem folwarkiem miejskim. W 1860 r. właścicielem Dalkowa był Gottlieb Jahns. Gdzieś od lat 80. XIX w. majątki Jacewo i Dalkowo miały wspólnego właściciela. Ludności ewangelickiej było wówczas ok. 20%. Nieco ponad połowa wszystkich mieszkańców stanowili analfabeci. Od 1903 r. stało się własnością komisji kolonizacyjnej, która w latach 1904-1905 sprowadziła 34 osadników. Część Dalkowa była własnością komunalną miasta. Nazwę na Dahain zniemczono w 1907 r., w czasie gdy zarządcą majątków był Emil Wollman. Wskutek działania komisji kolonizacyjnej majątek zostaje rozparcelowany (w 1905 i 1908), a ilość niemieckojęzycznych mieszkańców w Dalkowie i Jacewie wzrasta. Działała szkoła katolicko-ewangelicka. W pierwszym spisie powszechnym zanotowano 50% ewangelików. Ilość ta zmniejsza się do 1939 r.
Obecnie Dalkowo stanowi część wsi Jacewo.

Ludzie

Lista strat z I wojny światowej zawiera nazwiska: Kolczyński, Matuszak, Michalski, Pawłowski, Roszack, Taube,


Bibliografia:

 1. Die Geschichte, die wirtschaftliche und die kulturelle Entwickelung des Kreises Hohensalza bis zum Jahre 1911, Hohensalza: Lehmann, 1911, s. 84-91, 712-713. comp.jpg
 2. Dzieje Inowrocławia, t. 1 (do 1919 r.) pod red. Mariana Biskupa, Poznań-Warszawa: PWN, 1978, s. 143, 269. comp.jpg
 3. "Gazeta Grudziądzka" z 05.11.1907 r., nr 133, s. 2. comp.jpg
 4. Gueter-Adressbuch der Provinz Posen, Stettin, 1907, s. 194-195. comp.jpg
 5. P37 S26 INOWROCŁAW, Mapa Szczegółowa Polski 1:25 000, WIG, 1934. comp.jpg
 6. K. Podczaska, Pałace i dwory gminy Inowrocław, Inowrocław, 2014, s. 96, 97.
 7. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych T. 10, Województwo Poznańskie. Warszawa: GUS, 1926, s. 23 comp.jpg
 8. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Inowrocław. Część pierwsza. Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego, Inowrocław, 2010, s. 49, http://www.bip.inowroclaw.ug.gov.pl/art/id/1562 [dostęp: 19.02.2015]
 9. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski i in., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa, 1880-1902, t. I, s. 896. comp.jpg
 10. Verzeichniss sämmtlicher Ortschaften des Regierungs-Bezirks Bromberg, Bromberg: M. Aronsohn, 1860, s. 84-85. comp.jpg
 11. A. Werner, Geschichte der evangelischen Parochieen in der Provinz Posen. Posen: W. Decker, 1898, s. 128-130. comp.jpg

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License