Cmentarz ewangelicki - Jamy

Są błędy? Niejasności? Brakuje czegoś? A może chcesz użyć poniższych informacji? - pisz: lp.pw|adytnalta.akcilegnawe#lp.pw|adytnalta.akcilegnawe

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

brak cm na starych mapach

Opis cmentarza

las.png renowacja.png
Położenie

Cmentarz położony w lesie na lekkim wywyższeniu, ok. 60 metrów na południe od Składu Materiałowego Gardeja 1 Regionelanej Bazy Logistycznej Wojska Polskiego. Brak bezpośredniej drogi dojazdowej. Jadąc drogą krajową nr 55 przez Zarośle skręcamy w prawo w las tuż za kierunkowskazem "Gubiny 4 km". Po ok. 2,3 km dojeżdżamy do skrzyżowania z drogą prowadzącą do centrum Jam i siedziby Nadleśnictwa. Jedziemy dalej ok. 400 m. aż dojedziemy do skrzyżowania z traktem leśnym. Tu skręcamy w lewo. Po ok. 400 metrach musimy się zatrzymać. Następnie niecałe 50 metrów w prawo (na wschód) nieco pod górę.

Uwaga: trakt leśny nie zawsze jest przejezdny.

Podstawowe informacje
Data założenia 1820
Wyznanie ewangelicki
Ówczesna parafia Gardeja (od 1546)
Status nieczynny, brak dokumentów potwierdzających urzędowe zamknięcie cmentarza
Powierzchnia ~0,04 ha (wg BDL i karty cmentarza) ~0,02 ha (wg Lapidariów)
Nr działki niewydzielona katastralnie, obręb Gubiny, na terenie działki nr 3070/7
Kształt zbliżony do prostokąta (wg Lapidariów) kwadrat (wg BDL i Karty cmentarza)
Najstarszy zachowany nagrobek z inskrypcja Erwin Schultz (+ 13.10.1886)
Istniejąca dokumentacja Karta cmentarza, oprac. H. Grecki, 1991
M. Wiśniewski, Cmentarz leśników w Jamach, 2020
Zagrożenia śmieci, splantowanie terenu, likwidacja nagrobków
Stan zachowania PO PRACACH PORZĄDKOWO-REMONTOWYCH, typ VIa
Data ostatniego pochówku, zamknięcia, likwidacji ?, -, -
Ewidencja zabytków WEZ, WUOZ Toruń
Stan prawny własność Skarbu Państwa w trwałym Zarządzie Lasów Państwowych - Nadleśnictwa Jamy, Ls

Karta cmentarza wytworzona w 1991 roku i Bank Danych o Lasach (wydzielenie o adresie leśnym 12-09-2-12-70-b) twierdzą, że cmentarz jest w kształcie kwadratu o powierzchni 4 arów. Prace porządkowo-remontowe wykazały, iż cmentarz ma kształt prostokąta o powierzchni nieco przekraczajacej 2 ary.

Ostatni pochówek - udowodniony za pomocą ksiąg metrykalnych Parafii Ewangelicko-Unijnej w Gardei wskazujących miejsce pochówku i istniejącego nagrobka - odbył się w 1900 roku. Późniejsze dane z ksiąg metrykalnych wymienionej parafii nie wskazywały miejsca pochówku jednak miejsce zamieszkania i zgonu, wyznanie oraz profesja nieboszczyków czynią wysoce prawdopodobnym pochówki w 1910 i 1911 roku. Nie można wykluczyć pochówków w okresie okupacji hitlerowskiej.

Roślinność
Drzewa buk, klon, lipa
Krzewy -
Inne bluszcz, paproć

Brak pomników przyrody. Brak starodrzewu.

Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mogiły obmurowane TAK 8 IV ćw. XIX w - p. XX w. lastryko, beton, kamień polny, sztuczny kamień 1 mogiła ze sztucznego kamienia, 5 mogił z lastryko czarnego, 2 mogiły z kamienia polnego
Mogiły obmurowane z postumentem TAK 1 IV ćw. XIX w. beton -
Mogiły ziemne NIE - - - -
Pola grobowe TAK 1 I poł XX w. lastryko, beton, kamień polny w środku 3 mogiły obmurowane
Postumenty NIE - - - -
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce NIE - - - -
Płyty poziome NIE - - - -
Przyścienne NIE - - - -
Inne NIE - - - -
RAZEM 10 stanowisk (12 nagrobków)
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy TAK 1 2020-2021 drewno -
Brama NIE - - - -
Krzyż NIE - - - -
Budynek sakralny NIE - - - -

Układ zewnętrzny cmentarza czytelny - uwidoczniony poprzez drewniane ogrodzenie.
Układ wewnętrzny czytelny. Nagrobki orientowane.

Inskrypcje - fot. Michał P. Wiśniewski, 2020; WUOZ Toruń, oprac. H. Grecki, 1991.


Galeria zdjęć

fot. Michał P. Wiśniewski, 2020

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8
{$caption}
fot. 9
{$caption}
fot. 9
{$caption}
fot. 10
{$caption}
fot. 11
{$caption}
fot. 12
{$caption}
fot. 13
{$caption}
fot. 14
{$caption}
fot. 15
{$caption}
fot. 16
{$caption}
fot. 17
{$caption}
fot. 18
{$caption}
fot. 19
{$caption}
fot. 20
{$caption}
fot. 21
{$caption}
fot. 22
{$caption}
fot. 23
{$caption}
fot. 24
{$caption}
fot. 25
{$caption}
fot. 26
{$caption}
fot. 27
{$caption}
fot. 28
{$caption}
fot. 29
{$caption}
fot. 30
{$caption}
fot. 31
{$caption}
fot. 32
{$caption}
fot. 33
{$caption}
fot. 34
{$caption}
fot. 35
{$caption}
fot. 36
{$caption}
fot. 37
{$caption}
fot. 38
{$caption}
fot. 39
{$caption}
fot. 40

fot. Michał P. Wiśniewski, 2020 (przed pracami)

{$caption}
fot. 41
{$caption}
fot. 42
{$caption}
fot. 43
{$caption}
fot. 44
{$caption}
fot. 45
{$caption}
fot. 46
{$caption}
fot. 47
{$caption}
fot. 48
{$caption}
fot. 49
{$caption}
fot. 50
{$caption}
fot. 51
{$caption}
fot. 52
{$caption}
fot. 53
{$caption}
fot. 54
{$caption}
fot. 55
{$caption}
fot. 56
{$caption}
fot. 57

WUOZ Toruń, oprac. H. Grecki, 1991

{$caption}
fot. 58
{$caption}
fot. 59

Działania porządkowo-remontowe, upamiętnienia

Cmentarz uporządkowany przez Stowarzyszenie Lapidaria. Zapomniane cmentarze Pomorza i Kujaw w okresie IX-X 2020 roku na zlecenie i przy współpracy Nadleśnictwa Jamy. Pierwotna lustracja terenu wykazała istnienie 8 nagrobków w tym pola grobowego i 2 destruktów. W wyniku przeprowadzonych prac okazało się, że na cmentarzu zachowało się 12 nagrobków (bez destruktów), w tym jedno pole grobowe. Wszystkie nagrobki zostały wyciągnięte z ziemi, wypoziomowane, ułożone na cegłach izolujących od podłoża, sklejone (jeśli teo wymagały), wyczyszczone, uzupełnione piachem. Uczytelniono równiez inskrypcje. Zapadnięte mogiły wykonane z kamienia polnego zostały ułożone ponownie.
Dokończenie ogrodzenia, montaż tablicy informacyjnej i ewentualne uroczyste nabożeństwo odbędzie się w 2021 roku.


Historia cmentarza

Historia

Pierwszego pochówku w lesie niedaleko siedziby Nadleśnictwa Jamy dokonano 5 czerwca 1820 roku za pozwoleniem Rejencji Kwidzyńskiej. Pochowanym został Hermann Friedrich Hirsch, pierwszy królewski nadleśniczy Nadleśnictwa Jamy. Najprawdopodobniej pochowano go tam na jego osobiste życzenie. Kolejnego pochówku dokonano 9 lat później, 15 października 1829 roku, gdy nadleśnczy Carl Friedrich Jurisch pochował tam nieochrzczoną córkę. Według zapisków ksiąg metrykalnych nadleśnczy Jurisch pochował tu łącznie 5 swoich dzieci, małżonkę w ciąży i prawdopodobnie swojego brata. Na cmentarzu pochowani zostali także członkowie rodzin późniejszych nadleśniczych o nazwiskach Busch i Schultz, członkowie rodzin leśniczych oraz 4 mieszkańców osady Jamy niezwiązanych z leśnictwem. Łącznie pochowano przynajmniej 25 osób. Data ostatniego pochówku pozostaje nieznana. Odbył się w 1900, 1910 lub 1911 roku. Nie można wykluczyć pochówków w okresie okupacji hitlerowskiej.
Cmentarz służył wiernym wyznania ewangelickiego należącym do parafii ewangelickiej w Gardei. Pierwsze wzmianki o Jamach związane są powstaniem tutejszej administracji leśniej. Najwcześniejsze informacje mówią o gajówce istniejącej w 1789 roku. Wcześniejsze źródła, m. in. wizytacje parafialne nie potwierdzają istnienia osady Jamy.

Ludzie

Kolejni nadleśniczy okresu pruskiego (w nawiasie lata służby):

  1. Hermann Friedrich Hirsch (1817-1820)
  2. ? Schroen (1820-1823)
  3. ? von Hippel (1823-1829)
  4. Carl Friedrich Wilhelm Jurisch (1829-1861)
  5. ? Gene (1861-1870)
  6. Ernst Carl Ludwig Busch (1870-1881)
  7. Wilhelm Schultz (1881-1906)
  8. ? Fink (1906-1912)
  9. ? Henschel (1912-1920?)

Bibliografia:

  1. M. Wiśniewski, Cmentarz leśników w Jamach, 2020 [dokument niepublikowany]

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License