Cmentarz ewangelicki - Jarantowice II

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

JHlviJHHtLNeThh6Oy_3U5PhIcPh5i_nwKrRBBsm6xWeTIxFaRb0MDyCJQSOMPgTigkYwnqrCZLN_5s=w320

Opis cmentarza

polny.png mennonici.png
Położenie

Cmentarz położony przy drodze wojewódzkiej nr 534 tuż za głównym skrzyżowaniem (drogi nr 534 z drogą prowadzącą w stronę Stanisławek i Sitna, prawie na wysokości przystanku PKS, po lewej stronie patrząc w stronę Radzynia Chełmińskiego. Od północy, południa i zachodu graniczy z polem uprawnym ,a od wschodu z drogą 534.

Podstawowe informacje
Data założenia połowa XIX w.
Wyznanie ewangelicki
Ówczesna parafia Radzyń Chełmiński (od 1796), Grudziądz (przed 1796), we wsi kościół filialny z 1785 (pierwsza szkoła w 1691)
Status nieczynny
Powierzchnia ~0,64 ha
Nr działki 46
Kształt zbliżony do równoległoboku
Najstarszy zachowany nagrobek 1854
Istniejąca dokumentacja
Zagrożenia śmieci, dewastacja, likwidacja
Stan zachowania ZŁY, Typ III
Data zamknięcia 1945?, -
Roślinność
Drzewa lipa, klon, kasztanowiec, jesion, grab, dąb
Krzewy lilak, głóg, śnieguliczka,…
Inne trawa, pokrzywy, fiołek, glistnik jaskółcze ziele, barwinek, bluszcz, przylaszczka polna, orlik ogrodowy, liliowiec …

Brak zarejestrowanych pomników przyrody. Układ cmentarza czytelny. Występuje aleja i podział na kwatery.

Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce NIE - - - -
Krzyże TAK 1 1854 żeliwo odcięty od podstawy
Obeliski NIE - - - -
Mogiły obmurowane TAK ? IV ćw. XIX w. - I poł. XX w. lastryko, beton w tym destrukty
Mogiły ziemne NIE - - - -
Płyty poziome NIE - - - -
Płyty pionowe NIE - - - -
Pola grobowe NIE - - - -
Postumenty TAK ? IV ćw. XIX w. - I poł. XX w. lastryko, beton, piaskowiec
Przyścienne NIE - - - -
ŁĄCZNIE > 120 stanowisk
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy NIE - - - -
Brama TAK 1 IV ćw. XIX w. ? żeliwo słupki od bramy
Kościół NIE - - - -
Kaplica NIE - - - -
Inne NIE - - - -
Inskrypcje


Brakuje inskrypcji:

 1. Eva Bock, geb. Radtke (1845-1913) - żeliwna tablica 1
 2. Anna Boed, geb. Diefan (1853-1898) - żeliwna tablica 2
 3. Hulda Ottilie Boed (1893-1893) - żeliwna tablica 2
 4. Gustaw Werner (1866-1939) - tablica betonowa
 5. Christian Korthals - na mogile

Galeria zdjęć

fot. Michał P. Wiśniewski, 2016

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8
{$caption}
fot. 9
{$caption}
fot. 10
{$caption}
fot. 11
{$caption}
fot. 12
{$caption}
fot. 13
{$caption}
fot. 14
{$caption}
fot. 15
{$caption}
fot. 16
{$caption}
fot. 17
{$caption}
fot. 18
{$caption}
fot. 19
{$caption}
fot. 20
{$caption}
fot. 21

fot. Grzegorz Becmer, 2016

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8
{$caption}
fot. 9
{$caption}
fot. 10
{$caption}
fot. 11
{$caption}
fot. 12
{$caption}
fot. 13
{$caption}
fot. 14
{$caption}
fot. 15
{$caption}
fot. 16
{$caption}
fot. 17
{$caption}
fot. 18
{$caption}
fot. 19
{$caption}
fot. 20
{$caption}
fot. 21
{$caption}
fot. 22
{$caption}
fot. 23
{$caption}
fot. 24
{$caption}
fot. 25
{$caption}
fot. 26
{$caption}
fot. 27
{$caption}
fot. 28
{$caption}
fot. 29
{$caption}
fot. 30
{$caption}
fot. 31
{$caption}
fot. 32
{$caption}
fot. 33
{$caption}
fot. 34
{$caption}
fot. 35
{$caption}
fot. 36
{$caption}
fot. 37
{$caption}
fot. 38
{$caption}
fot. 39
{$caption}
fot. 40
{$caption}
fot. 41
{$caption}
fot. 42
{$caption}
fot. 43
{$caption}
fot. 44
{$caption}
fot. 45
{$caption}
fot. 46
{$caption}
fot. 47
{$caption}
fot. 48
{$caption}
fot. 49
{$caption}
fot. 50
{$caption}
fot. 51
{$caption}
fot. 52
{$caption}
fot. 53
{$caption}
fot. 54
{$caption}
fot. 55
{$caption}
fot. 56
{$caption}
fot. 57
{$caption}
fot. 58
{$caption}
fot. 59
{$caption}
fot. 60
{$caption}
fot. 61
{$caption}
fot. 62
{$caption}
fot. 63
{$caption}
fot. 64

fot. Tymoteusz Słowikowski, 2015

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8
{$caption}
fot. 9
{$caption}
fot. 10
{$caption}
fot. 11
{$caption}
fot. 12
{$caption}
fot. 13
{$caption}
fot. 14
{$caption}
fot. 15
{$caption}
fot. 16
{$caption}
fot. 17
{$caption}
fot. 18
{$caption}
fot. 19
{$caption}
fot. 20
{$caption}
fot. 21
{$caption}
fot. 22
{$caption}
fot. 23
{$caption}
fot. 24
{$caption}
fot. 25
{$caption}
fot. 26
{$caption}
fot. 27
{$caption}
fot. 28
{$caption}
fot. 29
{$caption}
fot. 30
{$caption}
fot. 31
{$caption}
fot. 32
{$caption}
fot. 33
{$caption}
fot. 34
{$caption}
fot. 35
{$caption}
fot. 36
{$caption}
fot. 37
{$caption}
fot. 38
{$caption}
fot. 39
{$caption}
fot. 40
{$caption}
fot. 41
{$caption}
fot. 42
{$caption}
fot. 43
{$caption}
fot. 44
{$caption}
fot. 45
{$caption}
fot. 46
{$caption}
fot. 47
{$caption}
fot. 48
{$caption}
fot. 49
{$caption}
fot. 50
{$caption}
fot. 51

Renowacja

Nie przeprowadzono.


Osadnictwo w Jarantowicach

Historia

Najwcześniejsza wzmianka o Jarantowicach pojawia się w dokumencie z 1251 i potwierdza, że miejscowość jest własnością biskupstwa chełmińskiego. Równo 100 lat później wieś należała do Zakonu Krzyżackiego, leżała w komturstwie radzyńskim, a miejscowy sołtys otrzymał od wielkiego mistrza 4 łany. Za niemal następne 100 lat, w 1446 część Jarantowic stała się majątkiem rycerskim. Już wówczas funkcjonowała tu parafia rzymskokatolicka, lecz kościół został zniszczony wskutek wojny 13letniej. Struktury kościelne nigdy już nie zostały odbudowane. W czasach I Rzeczpospolitej Jarantowice są królewszczyzną administracyjnie podległą starostwu radzyńskiemu. Natomiast wspomniany wcześniej majątek był lemaństwem. W 1580 posiadał je Maciej Kretkowski. Dwa największe katastrofy w dziejach wsi to epidemia dżumy w 1568, gdy wymarła cała wieś oraz potop szwedzki, po którym lustracja z 1664 stwierdziła, że wieś była całkowicie spalona i wyludniona. Sposobem na wyjście z kryzysu okazali się być osadnicy olęderscy. Protestantów zaproszono pod koniec XVII wieku. W roku 1691 wybudowali swoją pierwszą szkołę pełniącą funkcję domu modlitwy. Najstarszy kontrakt z nimi podpisał Piotr Czapski w 1718. Powtórny zawarł Tomasz Czapski w 1750. Ewangelicy podlegali początkowo pod parafię ewangelicką w Grudziądzu, a od 1796 pod parafię ewangelicką w Radzyniu Chełmińskim. Nieco wcześniej, bo w 1785 wybudowali istniejący do dziś drewniany kościół będący potem filiałem gminy radzyńskiej. Kolejna szkoła w innym miejscu została wybudowana w 1829, a w 1898 w tym samym miejscu wybudowaną nowszą.
Majątek, czyli lemaństwo wraz z sołectwem miał dzierżawić w 1754 Józef Wielopolski jednak nie obyło się bez sprawy sądowej ze starostą Tomaszem Czapskim roszczącym sobie tytuł do dzierżawy. Ostatecznie sąd ukarał starostę. W momencie zaboru w 1772 majątek dzierżawiła pani Schmidt z domu Jurgielewicz. Przez pewien czas dobrami zarządza urząd domenalny w Radzyniu. Kolejnymi właścicielami są: Gnusske (1829), Florkowski (1830), Ruben (1832), Schmelzer (1839), Geisler (1844), Grundmann (1856), von Wege (1864), Schulz (1875). Ostatni właściciel Fritz Peitsch przejął go w 1898 i w 1908 sprzedał komisji kolonizacyjnej.
Przez cały wiek XIX ewangelicy stanowią zdecydowaną większość mieszkańców (90%). Pierwszy spis powszechny z 1921 wykazał, że stanowią 84% populacji. Dopiero w latach 30 ich ilość widocznie się zmniejszyła. W 1931 było ich 43%. Do powszechnej trzyklasowej szkoły w 1930 uczęszczali sami Niemcy. Podczas okupacji wszyscy Polacy zostali wywłaszczeni. Po wojnie kościół służył jako magazyn oraz jako sala sportowa. Obecnie jest to parafia filialna pw Św. Maksymiliana Kolbe.

Ludzie

Osadnicy z 1750: Lorenz Pik, Jakob Nikmann, Peter Hoffmann, Hermann Hauptmann, Martin Maron, Peter Krayna, Christian Korthals, Georg Nikmann, Martin Stock, Johann Pietzker, Georg Zeysmer, Jakob Neske, Johann Drawer, Georg Plitt, Georg Rochol, Peter Bucholz, Johann Grienke, Jakob Klizki, Martin Christian, Michael Keyna, Michael Stanke, Georg Drawer, Franz Pik, Jakob Keyna, Heinrich Keyna, Daniel Korzhals, Gehrmann Nipert, Christian Rochalt, Adam Drewer, karczmarz Keyna

Lista strat z I wojny światowej: Andersen, Baumann, Bollwahn, Brock, Buchholz, Burgalewski, Damerau, Dehlau, Diemke, Dombrowski, Drawert, Felske, Fiedler, Franz, Gahr, Gogolin, Gottlass, Hedrich, Hellmer, Herzberg, Heymann, Hollweg, Huse, Izaber, Jaeschke, Kabbe, Kasmierski, Kaufmann, Kirchhoff, Kissau, Koepke, Korthals, Kroll, Krysikowski, Kutkowski, Kuhn, Laabs, Leibrandt, Liebert, Malzahn, Metz, Mischikowski, Muller, Nass, Neumann, Nunrich, Pahnke, Petzke, Pommerenke, Rauch, Rechenberg, Reddmann, Rothacker, Rotzoll, Ross, Schielmann, Schlaak, Schulz, Schon, Sieg, Sonnenberg, Stahnke, Templin, Thoms, Volker, Wilschewski, Wittwer, Zilz

Nauczyciele w 1925: Franciszek Rehmann, Jan Klebs

Nauczyciele: Munchow(1776-1821), Fischer (1821-1827), Farchmin (1827-1842), Willschutz (1842-1857), Gall (1857-1885), Pahnke (1885-1901)

W księdze adresowej z 1928 r. figurują nazwiska: Bauman (kołodziej), Bazak (szewc), Bohme (krawiec), Damrau (krawiec), Gryza (wyszynk trunków), Korthals (wyszynk trunków), Myśliński (kowal), Reddmann (szewc), Rotzoll (wiatrak), Schlosser (cieśla), Steck (kowal), Więckowski (kołodziej), Zabel (kołodziej), Zilz (właściciel ziemski),


Bibliografia:

 1. 2679 Rehden, Topographische Karte (Meßtischblatt) 1:25000, Reichsamt für Landesaufnahme, 1909. comp.jpg
 2. B. Borysowski, Dokumentacja cmentarzy poewangelickich w powiecie wąbrzeskim, Wąbrzeźno, 2003.
 3. R. Czaja (red.), Historia gminy Wąbrzeźno t. 1, Wąbrzeźno: UG Wąbrzeźno, 2006, s. 291-296.
 4. X. Froelich, Geschichte des Graudenzer Kreises. Bd. 1, 1868, s. 168-170. comp.jpg
 5. "Gazeta Toruńska", 1909, nr 85, s. 2. comp.jpg
 6. A. Harnoch, Chronik und Statistik der evangelischen Kirchen in den Provinzen Ost- und Westpreussen. Neidenburg, 1890, s. 484-485. comp.jpg
 7. B. Heym, Geschichte des Kreises Briesen und seiner Ortschaften, Briesen am Wpr: Otto Weise, 1902, s. 116, 136, 197-200. comp.jpg
 8. E. Jacobson, Topographisch-statistisches Handbuch für den Regierungsbezirk Marienwerder, 1868, s. 20-21. comp.jpg
 9. Jarantowice w internetowym słowniku historyczno-geograficznym ziem polskich w średniowieczu, http://www.slownik.ihpan.edu.pl/search.php?id=916&q=jarantowice
 10. Kalendarz nauczycielski na rok 1925, 1924, s. 66. comp.jpg
 11. Księga adresowa Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa, Warszawa: Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej, 1928, s. 1166. comp.jpg
 12. Provinz Westpreussen im Auftrag der Landwirtschaftskammer unter Mitwirkung der Königlichen Behörden der Provinz ; bearb. und hrsg. von der Buchstelle der Landwirtschaftskammer für die Provinz Westpreussen, 1909, s. 136. comp.jpg
 13. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych T. 11, Województwo Poznańskie. Warszawa: GUS, 1926, s. 63. comp.jpg
 14. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski i in., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa, 1880-1902, t. III, s. 446. comp.jpg

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License