Cmentarz ewangelicki - Jarki

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

jarken.png

Opis cmentarza

las.png

Cmentarz położony na niewielkim wzniesieniu w południowo-zachodnim krańcu wsi. Ok. 350 m. na południowy zachód od leśniczówki Jarki, przy trakcie leśnym łączącym Jarki z wsią Magdaleniec. Od północy i zachodu ograniczony przez szkółkę leśną, od wschodu przezz wspomniany trakt, a od południa przez las.

Podstawowe informacje
Data założenia XIX w.
Wyznanie ewangelicki
Ówczesna parafia Rojewice (od 1856)
Status nieczynny
Powierzchnia ~0,30 ha
Nr działki 2189/3 (cmentarz nie wyodrębniony)
Kształt zbliżony do kwadratu
Najstarszy zachowany nagrobek przed 1920
Istniejąca dokumentacja ?
Zagrożenia -
Stan zachowania ZŁY, DZIAŁANIA UPAMIĘTNIAJĄCE, Typ VIb

Układ cmentarza zatarty. Stan zachowania nekropolii zły ze względu na widoczną dewastację i przemieszczenia nagrobków. Powierzchnia cmentarza zajęta przez nagrobki o wiele mniejsza aniżeli sugerują mapy i wynosi ok. 0,12 ha. Brak jakichkolwiek śmieci, na wielu mogiłach pozostawione znicze.

Roślinność
Drzewa Sosna, Świerk, Brzoza, Dąb, …
Krzewy Iglaki, …
Inne trawa, …

Brak alei cmentarnej. Brak zarejestrowanych pomników przyrody. Cmentarz jest użytkiem ekologicznym.

Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce NIE - - - -
Krzyże TAK 1 2015 drewno -
Obejścia NIE - - - -
Obeliski NIE - - - -
Mogiły obmurowane TAK ok. 20 I poł. XX w. lastryko, beton w tym >6 dziecięcych
Mogiły ziemne TAK > 5 ? - część z nich to obmurowane pod warstwą mchu
Płyty poziome NIE - - - -
Płyty pionowe NIE - - - -
Postumenty TAK 4 I poł. XX w. piaskowiec, lastryko, beton przy mogiłach i wolnostojące
Przyścienne NIE - - - -
RAZEM >25
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy NIE - - - -
Brama NIE - - - -
Kościół NIE - - - -
Kaplica NIE - - - -
Inne NIE - - - -

Brak informacji na temat grobów o znaczeniu historycznym oraz osób szczególnie zasłużonych.

Ostatni pogrzeb na cmentarzu w Jarkach odbył się w sierpniu 1952 r. Pogrzebano Otillie Becker geb. Müller. W lutym 1951 pogrzebano tam Gottfrieda Beckera. Najprawdopodobniej były to zwykłe mogiły ziemne toteż nie ustaliłem dokładnego miejsca pochówku.

Inskrypcje


Galeria zdjęć

fot. Michał P. Wiśniewski, 2016

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4

fot. Michał P. Wiśniewski, 2015

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8
{$caption}
fot. 9
{$caption}
fot. 10
{$caption}
fot. 11
{$caption}
fot. 12
{$caption}
fot. 13
{$caption}
fot. 14
{$caption}
fot. 15
{$caption}
fot. 16
{$caption}
fot. 17
{$caption}
fot. 18
{$caption}
fot. 19
{$caption}
fot. 20
{$caption}
fot. 21
{$caption}
fot. 22
{$caption}
fot. 23
{$caption}
fot. 24
{$caption}
fot. 25
{$caption}
fot. 26
{$caption}
fot. 27
{$caption}
fot. 28
{$caption}
fot. 29
{$caption}
fot. 30
{$caption}
fot. 31
{$caption}
fot. 32
{$caption}
fot. 33

fot. Michał P. Wiśniewski, 2013

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8
{$caption}
fot. 9

Renowacja

Według danych z nadleśnictwa Cierpiszewo cmentarz ma status użytku ekologicznego. Brak jakichkolwiek śmieci. Na przełomie października i listopada 2015 r. Nadleśnictwo Cierpiszewo umieściło na cmentarzu tablicę informacyjną oraz uczytelniło teren cmentarza montując w rogach fragmenty ogrodzenia. Tablica (warstwa z tekstem) w lutym 2016 już była zamontowana.


Osadnictwo w Jarkach.

Historia

Patrz: http://kamiennakamieniu.wordpress.com/2013/02/28/to-juz-nie-te-jarki/

Ludzie

Księga adresowa z 1903 roku zawiera następujące nazwiska: Boldt (młyn, sołtys), Buckow (karczma), Dahlke, Fenske, Grundemann (nauczyciel), Muller (strażnik leśny), Pechmann (nauczyciel), Sonnenberg

Lista strat w I wojnie światowej zawiera następujące nazwiska: Bohlmann, Fenske, Gerth, Hauff, Jakob, Janetzki, Klinkau, Kollmann, Martin, Papke, Raaatz, Schattschneider, Swierkowski, Wendland

Księga adresowa z 1928 roku zawiera następujące nazwiska: Bukow (karczma), Heilemann (młyn, tartak)

Księga adresowa z 1941 roku zawiera następujące nazwiska: Bukow (karczma), Heilemann (młyn, tartak)


Bibliografia:

 1. 3076 Schirpitz, Topographische Karte (Meßtischblatt) 1:25000, Preuss. Landesaufnahme, 1910. comp.jpg
 2. Adressbuch für die Stadt Inowrazlaw und die Kreise Inowrazlaw und Strelno : mit den Städten Urgenau, Kruschwitz, Strelno sowie Mogilno und Pakosch, Inowrazlaw: Kujawischer Bote, 1903. comp.jpg
 3. Becker-ahnen - Beckers um Thorn / Hohensalza. [dostęp: 13.02.2013] comp.jpg
 4. Deutsches Reichs Adressbuch. Die Ostgebiete, Berlin: Buch- und Tiefdruck Gesellschaft, 1941, s. 217. comp.jpg
 5. Księga adresowa Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa, Warszawa: Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej, 1928, s. 1319. comp.jpg
 6. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych T. 10, Województwo Poznańskie. Warszawa: GUS, 1926. comp.jpg
 7. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski i in., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa, 1880-1902, t. IX, s. 700. comp.jpg
 8. A. Szafkowski, Leśnie cmentarze, artykuł z 09.11.2015 r., http://www.cierpiszewo.torun.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/lesne-cmentarze#.Vkrh67_RsZP [dostęp: 17.11.2015]
 9. Verzeichniss sämmtlicher Ortschaften des Regierungs-Bezirks Bromberg, Bromberg: M. Aronsohn, 1860, s. 80-81. comp.jpg
 10. M. Wiśniewski, jarki raz jeszcze, wpis na blogu "Kamień na kamieniu z 20.03.2014, comp.jpg [dostęp: 30.06.2015]
 11. M. Wiśniewski, To już nie te Jarki, wpis na blogu "Kamień na kamieniu" z 28.02.2013, comp.jpg [dostęp: 08.01.2014]
 12. A. Werner, Geschichte der evangelischen Parochieen in der Provinz Posen, Posen: W. Decker, 1898, s. 116-118. comp.jpg
 13. Wykaz użytków ekologicznych Nadleśnictwa Cierpiszewo, http://www.torun.lasy.gov.pl/web/cierpiszewo/35 [dostęp: 08.01.2014]

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License