Cmentarz ewangelicki - Jazdrowo

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

jazdrowo.jpg

Opis cmentarza

zabudowany.png chronione.png
Położenie

Cmentarz położony na wschodnim skraju wsi. Stojąc przy dawnej szkole mamy na południe od niej w zasięgu wzroku maleńki budynek kuźni. Tu skręcamy w lewo kierując się w stronę najbliższego starego domu z czerwonej cegły. Dalej prosto i po nieco ponad 100 metrach mamy po prawej stronie szklarnie, a po lewej cmentarz. Obiekt od północy sąsiaduje z gruntem ornym, od wschodu z ścieżką, od południa ze szklarniami, a od zachodu z gospodarstwem domowym.

Podstawowe informacje
Data założenia XIX w.
Wyznanie ewangelicki
Ówczesna parafia Sypniewo (od 1888), Stare Gronowo (1657-1888)
Status nieczynny
Powierzchnia ~0,36 ha
Nr działki 123
Kształt prostokąt
Najstarszy zachowany nagrobek k. XIX w
Istniejąca dokumentacja ?
Zagrożenia śmieci
Stan zachowania ZŁY, Typ III
Data zamknięcia, likwidacji 1945, ?
Roślinność
Drzewa dąb, klon, …
Krzewy lilak
Inne bluszcz, …

Brak zarejestrowanych pomników przyrody. Układ cmentarza czytelny.

Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce NIE - - - -
Krzyże NIE - - - -
Obeliski NIE - - - -
Mogiły obmurowane TAK >20 k. XIX - I poł. XX w. lastryko, beton
Mogiły ziemne NIE - - - -
Płyty poziome NIE - - - -
Płyty pionowe NIE - - - -
Pola grobowe TAK 1 k. XIX / pocz. XX w. żeliwo krata żeliwna otaczająca 3 mogiły
Postumenty TAK 9 k. XIX w - I poł. XX w. piaskowiec, lastryko, beton przy mogiłach i osobno
Przyścienne NIE - - - -
ŁĄCZNIE > 16 stanowisk
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy NIE - - - -
Brama NIE - - - -
Kościół NIE - - - -
Kaplica NIE - - - -
Inne NIE - - - -
Inskrypcje - fot. Michał P. Wiśniewski, 2016;


Galeria zdjęć

fot. Michał P. Wiśniewski, 2016;

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8
{$caption}
fot. 9
{$caption}
fot. 10
{$caption}
fot. 11
{$caption}
fot. 12
{$caption}
fot. 13
{$caption}
fot. 14
{$caption}
fot. 15
{$caption}
fot. 16
{$caption}
fot. 17
{$caption}
fot. 18
{$caption}
fot. 19
{$caption}
fot. 20
{$caption}
fot. 21

Renowacja

Nie przeprowadzono.


Osadnictwo w Jazdrowie

Historia

Najstarsza wzmianka o Jazdrowie sięga 1653 roku. Według katastru fryderycjańskiego z 1773 była to wieś gburska bez folwarku, ale z młynem i smolarnią. Według informacji Królewskiej Komisji Generalnej z 1821 Jazdrowo należało już do Józefa Götzendorff-Grabowskiego (właścicieli Sypniewa od 1711), który nabył wieś droga spadku od ojca. Wówczas składała się z wolnego majątku sołtysiego, 11 gospodarstw gburskich, szynku, smolarni, szkoły, podleśnictwa, kuźni, 2 szałasów. W skład Jazdrowa wchodził Werski Most. W 1824 właścicielem Sypniewa i wszystkich jego posiadłości został Królewski Bank Główny w Berlinie i wydzierżawił część gruntów Jazdrowa jednemu z gospodarzy Georgowi Marquardtowi. W 1840nowy właściciel Sypniewa, Johann Friedrich Nagel odkupuje dzierżawę.
Wedle dokumentów pierwsza szkoła została założona w 1786 jednak wizytacja archidiakonatu kamieńskiego z 1766 wymienia dom modlitwy (pełniący funkcję szkoły). Protestanci przynależeli do parafii w Starym Gronowie, a od 1888 do parafii w Sypniewie. W latach 80. XIX w. ewangelicy liczyli 78% mieszkańców, a w 1921 prawie 83%.

Ludzie

Gospodarze z 1821: Michael Maeck (sołtys), Kottke I, Kottke II, Bettke, Thom, Frase, Kottke III, Marquardt, Stolp, Bethke, Braun, Litom, Kottke (szynk), Dams (smolarnia)

Lista strat z I wojny światowej: Blumberg, Drews, Gerth, Hanke, Karau, Kottke, Marquardt, Migawa, Rakowski, Schultz, Stolp. Szmeiter, Thom, Wegner, Winter, Wordelmann, Zuch

Kalendarz nauczycielski: Rudolf Jethon (1925)

W księdze adresowej z 1928 r. wymieniono nazwiska: Bethke (właściciel gospodarstwa), Geske (murarz), Kottke (krawiec), Rool (murarz), Schluter (kowal), Sieg (właściciel gospodarstwa)

W księdze adresowej z 1941 r. wymieniono nazwiska: Bethke (szewc), Marquardt (krawiec), Stenk (szewc)


Bibliografia:

 1. 2570 Wilhelmsbruch, Topographische Karte (Meßtischblatt) 1:25000, Reichsamt für Landesaufnahme, 1941. comp.jpg
 2. E. Calier, Powiat nakielski w XVI stuleciu. Szkic geograficzno-historyczny, Poznań: W. Simon, 1886, s. 18. comp.jpg
 3. Deutsches Reichs Adressbuch. Die Ostgebiete, Berlin: Buch- und Tiefdruck Gesellschaft, 1941, s. 95 (Hirschahen). comp.jpg
 4. J. Dorawa, Szkice z dziejów wsi podsępoleńskich, [w:] "Dzieje Sępólna Krajeńskiego" pod red. Z. Biegańskiego, 2010, s. 173, 518-520.
 5. A. Harnoch, Chronik und Statistik der evangelischen Kirchen in den Provinzen Ost- und Westpreussen, Neidenburg, 1890, s. 484-485. comp.jpg
 6. Informacje o Jazdrowie na stronie powiatu sępoleńskiego, https://www.powiat-sepolno.pl/193,jazdrowo.html
 7. Kalendarz nauczycielski na rok 1925, Tuchola, 1924, s. 49. comp.jpg
 8. Księga adresowa Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa, Warszawa: Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej, 1928, s. 1167. comp.jpg
 9. A. Mietz, Archidiakonat kamieński archidiecezji gnieźnieńskiej. Struktura terytorialna i stan kościołów w czasach staropolskich 1512-1772, Włocławek: Lega, 2005, s. 96.
 10. F. W. F. Schmidt, Der Der Kreis Flatow in seinem gesammten Beziehungen, Thorn, 1867, s. 294. comp.jpg
 11. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych T. 11, Województwo Pomorskie. Warszawa: GUS, 1926, s. 42. comp.jpg
 12. Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego gminy Sępólno Krajeńskie. Cz. I. Uwarunkowania, 2010. comp.jpg
 13. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski i in., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa, 1880-1902, t. III, s. 537. comp.jpg
 14. M. Wojciechowski, Powiat sępoleński w latach 1920-1939, Sępólno Krajeńskie, 2009, s. 147.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License