Cmentarz ewangelicki - Jeziora Małe

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

CBd5KAXbaNExFR48kkv5MX55QAfK0wre_HznzVGD35J6PP0LD-GzVyee-KV1DpYt9AkqMNnRkZqmS1k=w320

Opis cmentarza

las.png mennonici.png
Położenie

Cmentarz położony w lesie, na północ od głównego traktu biegnącego przez wieś. Drogą z Jezior Wielkich jedziemy na Dobsko, po czym skręcamy w lewo w Jeziora Małe. Jedziemy ok. 800 metrów, a potem tuż za domem nr 124 skręcamy w prawo i po 100 metrach stajemy. Po lewej stronie widzimy krzaki - tu jest cmentarz.

Podstawowe informacje
Data założenia I poł. XIX w.?
Wyznanie ewangelicki
Ówczesna parafia Jeziora Wielkie (od 1867), Strzelno (1788-1867)
Status nieczynny
Powierzchnia ~ 0,10 ha
Nr działki 71 i kawałek 70
Kształt pięciokąt nieforemny
Najstarszy zachowany nagrobek ?
Istniejąca dokumentacja ?
Zagrożenia śmieci, zaoranie
Stan zachowania LIKWIDACJA NAGROBKÓW BEZ ZMIANY FUNKCJI TERENU, Typ Ib
Data zamknięcia, likwidacji ?, ?

Według podziału katastralnego w Geoportalu działka cmentarna to ta z nr 71, a cmentarz zajmuje również kawałeczek działki nr 70. Teren cmentarza zaznaczony na warstwie rastrowej w Geoportalu niedokładnie pokrywa się z obszarem cmentarza na mapie historycznej. Na niej cmentarz nie rozpoczyna się bezpośrednio przy drodze a ok. 30 m wgłąb lasu. Miał również ok. 0,1 ha.

Roślinność
Drzewa ?,
Krzewy lilak, …
Inne ….

Brak zarejestrowanych pomników przyrody. Brak alei. Układ wewnętrzny cmentarza nieznany, układ zewnętrzny częściowo zatarty.

Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce NIE - - - -
Krzyże NIE - - - -
Obeliski NIE - - - -
Mogiły obmurowane NIE - - - -
Mogiły ziemne NIE - - - -
Płyty poziome NIE - - - -
Płyty pionowe NIE - - - -
Pola grobowe NIE - - - -
Postumenty NIE - - - -
Przyścienne NIE - - - -
ŁĄCZNIE -
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy NIE - - - -
Brama NIE - - - -
Kościół NIE - - - -
Kaplica NIE - - - -
Inne NIE - - - -
Inskrypcje

Nie znaleziono.


Galeria zdjęć

fot. Urszula Karolczak, 2016

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5

Renowacja

Nie przeprowadzono.


Osadnictwo w Jeziorach Małych

Historia

Jeziora Małe to osada olęderska będąca wchodząca w skład dóbr właścicieli majątku Nożyczyn. Nie udało się znaleźć daty założenia osady, ale najprawdopodobniej powstała w drugiej połowie XVIII wieku. A zatem jeśli wchodziła w skład klucza majątkowego Nożyczyna to niewykluczone, że osadników sprowadzili Tomiccy. Według spisu z 1818 holendry Klein Jeziory liczyły 11 gospodarstw, a zamieszkujący tam protestanci podlegali pod parafię ewangelicką w Strzelnie. W spisie statystycznym z 1860 nadal figurują jako wieś włościańska należąca do majątku. Już wówczas dzieci uczęszczały do szkoły ewangelickiej w Jeziorach Dużych, w których od 1867 funkcjonowała nowa parafia ewangelicka. Stała się ona macierzystą również dla Jeziorek Małych. Zniemczenie nazwy na Kleinsee nastąpiło w 1881. Według statystyk ewangelicy stanowili największy odsetek u progu lat 70. XIX wieku - 49% (w 1833 ewangelicy mieli stanowić 100% (!)), ale z czasem było ich coraz mniej. Na początku XX wieku naliczono ich 31%, a już po odzyskaniu niepodległości w 1921 zaledwie 13%.

Ludzie

Księga adresowa z 1903 r. zawiera następujące nazwiska: Borowiak, Bethke, Basler (murarz), Blum (właściciel młyna), Grzelak (leśniczy), Kruger, Kwiatkowski, Kociński, Lewicki, Lindemann (karczma), Nowak, Patuszak, Riedel, Siewert, Stanny, Skonieczny,

Lista strat z I wojny światowej zawiera następujące nazwiska: Blum, Dąbrowski, Kociński, Kolbe, Neumann, Nowak, Quint, Rucinski, Schramm, Schulz, Sendecki, Siewert, Wosniewicz

Księga adresowa Polski z 1928 r. zawiera następujące nazwiska: E. Timm (wiatrak)


Bibliografia:

 1. 3475 Siedlimowo, Topographische Karte (Meßtischblatt) 1:25000, Reichsamt für Landesaufnahme, 1940. comp.jpg
 2. Adressbuch für die Stadt Inowrazlaw und die Kreise Inowrazlaw und Strelno, Inowrazlaw: Kujawischer Bote, 1903, s. 194. comp.jpg
 3. J. N. Bobrowicz, Opisanie historyczno-statystyczne Wielkiego Księstwa Poznańskiego, 1846, s. 483. comp.jpg
 4. T. Ciałkowski, Gmina Jeziora Wielkie. Zarys monograficzny, 1998, s. 96.
 5. "Gazeta Toruńska" z 31.03.1881, nr 73, s. 4. comp.jpg
 6. Księga adresowa Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa, Warszawa: Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej, 1928, s. 1322. comp.jpg
 7. K. Rauer, Hand-Matrikel der in sämmtlichen Kreisen des preussischen Staats auf Kreis- und Landtagen vertretenen Rittergüter, 1857, s. 299. comp.jpg
 8. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych T. 10, Województwo Poznańskie. Warszawa: GUS, 1926, s. 82. comp.jpg
 9. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski i in., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa, 1880-1902, t. III, s. 580. comp.jpg
 10. Uebersicht der Bestandtheile und Verzeichniss aller Ortschadten des Bromberger Regierungsbezirks, 1818, s. 86. comp.jpg
 11. Verzeichniss aller Ortschaften des Bromberger Regierungs-Bezirks : mit einer geographisch-statistischen Übersicht derselben, 1833, s. 68. comp.jpg
 12. Verzeichniss sämmtlicher Ortschaften des Regierungs-Bezirks Bromberg, Bromberg: M. Aronsohn, 1860, s. 100-101. comp.jpg
 13. A. Werner, Geschichte der evangelischen Parochieen in der Provinz Posen. Posen: W. Decker, 1898, s. 113. comp.jpg

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License