Cmentarz ewangelicki - Kamień

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

D4AnGXD9-fo6yttRJqyhoNQ-yiMO7GnzGbe_KiN4BZ5NOuoOu4VrVf1v8PZIuBcSzOScr_7CO5ubN-0fPoY=w320

Opis cmentarza

polny.png chronione.png mennonici.png
Położenie

Cmentarz polny położony około 100 metrów od drogi wojewódzkiej nr 543, która przechodzi przez wieś. Jedziemy z Jabłonowa w kierunku Brodnicy DW nr 543. Cmentarz znajduje się tuż przed gospodarstwem nr 4.

Uwaga: właściciel pobliskiego gospodarstwa nie życzy sobie wizyt na cmentarzu pod pretekstem usiłowania kradzieży jego własności.

Podstawowe informacje
Data założenia przynajmniej 1783*
Wyznanie ewangelicki
Ówczesna parafia Konojady** (od 1890 r.), przedtem Lisnowo (1722-1890)
Status nieczynny
Powierzchnia ~0,23ha
Nr działki 237
Kształt prostokąt
Najstarszy zachowany nagrobek 1882
Istniejąca dokumentacja ?
Zagrożenia śmieci, odpady budowlane
Stan zachowania ZŁY, Typ III
Data zamknięcia, likwidacji 1945?, -

[*] szkoła powstała ok. 1773, osadników sprowadzono w latach 30. XVIII wieku zatem cmentarz zapewne założony został szybciej aniżeli napisano w rubryce. Podano tam najwcześniejszą udowodnioną datę roczną pochówku.
[**] U Harnocha pierwszą siedzibą parafii były Górale

Roślinność
Drzewa dąb, jesion, świerk, klon, …
Krzewy lilak, …
Inne barwinek, bluszcz, …

Układ zewnętrzny cmentarza czytelny. Układ wewnętrzny częściowo czytelny. Brak pomników przyrody.

Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mogiły obmurowane TAK 23 k. XIX - I poł. XX w. beton, lastryko
Mogiły obmurowane z postumentem TAK 13 k. XIX - I poł. XX w. beton, lastryko, piaskowiec -
Mogiły ziemne ? - - - -
Pola grobowe TAK 1 I poł. XX w. lastryko -
Krzyże NIE - - - -
Postumenty TAK 1 1887 piaskowiec?
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce NIE - - - -
Płyty poziome NIE - - - -
Przyścienne NIE - - - -
Inne NIE - - - -
RAZEM >34 stanowisk
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy NIE - - - -
Brama NIE - - - -
Kościół NIE - - - -
Kaplica NIE - - - -
Inne NIE - - - -

Brak informacji na temat grobów o znaczeniu historycznym oraz osób szczególnie zasłużonych.

Inskrypcje


Galeria zdjęć

fot. Grzegorz Becmer, 2018

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8
{$caption}
fot. 9
{$caption}" link=https://lh3.googleusercontent.com/7xc9CtGPpswEpNXbU4gESNGolTylYFjabWZNPbzq1bUgc4RXYqu99zymzO9Y_zFiqi1ML6I6CXgiB-AxN8A=w1600
fot. 10
{$caption}
fot. 11
{$caption}
fot. 12
{$caption}
fot. 13
{$caption}
fot. 14
{$caption}
fot. 15
{$caption}
fot. 16
{$caption}
fot. 17
{$caption}
fot. 18
{$caption}
fot. 19
{$caption}
fot. 20
{$caption}
fot. 21
{$caption}
fot. 22
{$caption}
fot. 23
{$caption}
fot. 24
{$caption}
fot. 25
{$caption}
fot. 26
{$caption}
fot. 27
{$caption}
fot. 28
{$caption}
fot. 29
{$caption}
fot. 30
{$caption}
fot. 31
{$caption}
fot. 32
{$caption}
fot. 33

Renowacja

Nie przeprowadzono.


Osadnictwo w Kamieniu

Historia

Najwcześniejsza wzmianka o Kamieniu pochodzi z 1322 roku. Według danych z 1414 była to własność rycerska na terenie komturstwa brodnickiego. Ściślej istniały dwie wsie: Duży Kamień (Gross Steyn) i Mały Kamień (Klein Steyn). Już w okresie I Rzeczpospolitej (1570) pojawiła się polska nazwa Kamień, zaś wieś była jednym organizmem bez podziału na część Dużą i Małą. Nadal była własnością prywatną, posiadającą aż 6 właścicieli. Nowy rozdział w dziejach osady napisali grudziądzcy Jezuici kupując Kamień w 1644. Według wizytacji parafialnej z 1743 już od około 10 lat temu sprowadzeniu zostali protestanci. A zatem osadnicy musieli przybyć w latach 30. XVIIII wieku. Jezuci pozostawali właścicielami aż do pierwszego rozbioru, po którym rząd pruski konfiskował majątki kościelne. Pierwsza informacja o istnieniu szkoły ewangelickiej pochodzi z 1773. Wówczas tutejsi protestanci podlegali pod oddalona o 15 km parafię ewangelicką w Lisnowie. Dopiero od 1890 mieli bliżej, gdy założono nową parafie w Konojadach.
Według pierwszego spisu powszechnego z 1921 ewangelicy stanowili 41% mieszkańców. Przed pierwszą wojną światową dominowali we wsi. Było ich w granicach 80%. Najstarszy poświadczony przez księgi kościelne pochówek odbył się w 1783. Zmarła wówczas Elisabeth Stoike. Rodzina o tym nazwisku była obecna w Kamieniu do końca II wojny światowej.

Ludzie

Najstarsze narodziny w Kamieniu: Eva Karau (1745)

Najstarsze zgony odnotowane na cmentarzu w Kamieniu (na podstawie Westpreussen.de):
Johannes Stoike (1771)*, Andreas Drawert (1777)*, Elisabeth Stoike (1783), Johann Bukowski (1784), George Stoike (1784), Johann Klettke (1785), Christoph Paszkowitz (1785), George Engelmann (1786), Christina Friedel (1786), Andreas Stoike (1786), Heinrich Stoike (1786), Jakob Zobel (1786), Erdmann Fiedler (1787), Jakob Denzer (1788), Elisabeth Schielke (1788), Frosina Engelmann (1789), Katharina Schielke (1789), Marianna Aured (1798), Frosina Stoike (1789)
[*] - brak miejsca pochówku na podstawie księgi zmarłych parafii ewangelickiej w Lisnowie

Nauczyciele: Christoph Paszkowitz (przed 1785), Johann Chall (1796-1803)

Lista strat z I wojny światowej: Adams, Berg, Brandt, Brunst, Daley, Dombrowski, Fedde, Figurski, Foth, Fodde, Gogolin, Goretzki, Gorny, Hagenau, Hirsch, Kawski, Klein, Klimek, Kruger, Laabs (Labs), Lange, Lehrmann, Maliszewski, Pawlitz, Pruszynski, Ross, Schielke, Stoyke (Stoike), Thom, Waselski, Wengelewski, Werner

Nauczyciel w 1925: Franciszek Jettka

Księga adresowa Polski z 1928 r. wymienia następujące nazwiska: Donner (zajazd), Carl Holatz (właściciel ziemski, 66ha), Lubowiejski (kowal), Murawski (kołodziej), Erwin Stoyke (właściciel ziemski, 311ha), Johann Stoyke (właściciel ziemski, 214ha), R. Stoyke (wiatrak), Uzarski (rzeźnik), Wasilewski (artykuły ogrodnicze)

Księga adresowa z 1941 r. zawiera następujące nazwiska: Donner (zajazd, sklep), Murawski (stelmach)


Źródła i opracowania:

 1. 2681 Lemberg, Topographische Karte (Meßtischblatt) 1:25000, Preuss. Landesaufnahme, 1911. comp.jpg
 2. S. Bilski, Region brodnicki. Historia, zabytki, krajobraz, Toruń: TTK, 1985, s. 71. comp.jpg
 3. Deutsches Reichs Adressbuch. Die Ostgebiete, Berlin: Buch- und Tiefdruck Gesellschaft, 1941, s. 98. comp.jpg
 4. J. F. Goldbeck, Volständige Topographie des Königreichs Preussen, Marienwerder, 1789, s. 89. comp.jpg
 5. A. Harnoch, Chronik und Statistik der evangelischen Kirchen in den Provinzen Ost- und Westpreussen. Neidenburg, 1890, s. 540-541. comp.jpg
 6. E. Jacobson, Topographisch-statistisches Handbuch für den Regierungsbezirk Marienwerder, 1868, s. 182-183. comp.jpg
 7. Kalendarz nauczycielski na 1925, 1924, s. 25. comp.jpg
 8. Kamień na stronie Słownika historyczno-geograficznego ziem polskich w średniowieczu, http://www.slownik.ihpan.edu.pl/search.php?id=937&q=kamie%C5%84&d=0&t=0
 9. Księga adresowa Polski, 1928, s. 1168. comp.jpg
 10. H. Plehn, Geschichte des Kreises Strasburg in Westpreussen, 1900, s. 53, 94, 217, 274, comp.jpg
 11. H. Plehn, Ortsgeschischte des Kreises Strasburg in Westpreussen, Königsberg, 1900, s. 57. comp.jpg
 12. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych T. 11, Województwo Pomorskie. Warszawa: GUS, 1926, s. 3. comp.jpg
 13. Sulimierski F., Chlebowski B., Walewski W. i in., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa, 1880-1902, t. III., s. 740. comp.jpg

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License