Cmentarz ewangelicki - Kawki

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

kawkikk.jpg

Opis cmentarza

zabudowany.png church.png chronione.png Znak_Zabytkowy.jpg
Położenie

Cmentarz położony przy kościele parafii rzymskokatolickiej pw Św. Antoniego Padewskiego, od strony północnej i południowej. Będąc na głównym skrzyżowaniu w Kawkach skręcamy w lewo (na zachód) w stronę kościoła. Po ok. 160 m. jesteśmy przy kościele.

Podstawowe informacje
Data założenia 1867
Wyznanie ewangelicki
Ówczesna parafia Kawki (od 1867), przedtem Brodnica (świątynia wybudowana w 1830, protestantyzm w Brodnicy sięga 1553 roku)
Status nieczynny
Powierzchnia ~0,80 ha (część północna 0,28 ha, część południowa 0,42 ha
Nr działki 96 i 98
Kształt prostokąt
Najstarszy zachowany nagrobek -
Istniejąca dokumentacja -
Zagrożenia śmieci, likwidacja
Stan zachowania BARDZO ZŁY, Typ III
Data zamknięcia, likwidacji 1947, -

Cmentarz wpisany do rejestru zabytków 26.06.2010, nr rej.: A/1565/1-2

Roślinność
Drzewa
Krzewy lilak…
Inne trawa, bluszcz. …

Układ cmentarza czytelny. Istniały aleje i podział na kwatery.

Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce NIE - - - -
Krzyże NIE - - - -
Obeliski NIE - - - -
Mogiły obmurowane TAK ? k. XIX - I poł. XX w piaskowiec, lastryko, beton -
Mogiły ziemne TAK - - - -
Płyty poziome NIE - - - -
Płyty pionowe NIE - - - -
Pola grobowe NIE - - - -
Postumenty TAK ? k. XIX - I poł. XX w. piaskowiec, lastryko, beton -
Przyścienne NIE - - - -
ŁĄCZNIE > 70 stanowisk
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy NIE - - - -
Brama NIE - - - -
Kościół TAK 1 1867 cegła kiedyś ewangelicki, dziś rzymskokatolicki
Kaplica NIE - - - -
Inne NIE - - - -

Brak danych o osobach znanych i zasłużonych pochowanych na cmentarzu. Znajduje się nagrobek 2 jeńców armii radzieckiej, poległych w styczniu 1945

Inskrypcje - fot. Anna i Michał Chabros, 2015; Mariusz Kaniecki, 2015;


Galeria zdjęć

fot. A. i M. Chabros, 2015

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8
{$caption}
fot. 9
{$caption}
fot. 10
{$caption}
fot. 11
{$caption}
fot. 12
{$caption}
fot. 13
{$caption}
fot. 14
{$caption}
fot. 15

fot. M. Kaniecki, 2015

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 4

Renowacja

Nie przeprowadzono. Teren wydaje się być raz na jakiś czas koszony. Zadbany jest tylko jeden nagrobek - pochowanych jeńców z armii radzieckiej. Reszta tkwi pod ziemią bądź w zaroślach. Zostało niewiele postumentów, a fragmenty niektórych leżą w kupkach, co świadczy o planowej akcji rozbiórkowej w przeszłości. Odpady z dekorowania nagrobka jeńców rzucane są w sąsiedztwo nagrobków ewangelickich. Warto raz jeszcze przypomnieć, że nie tylko kościół, ale także cała południowa część cmentarza znajdują się w rejestrze zabytków.


Osadnictwo w Kawkach

Historia

Najwcześniejsze źródła pisane pochodzą z 1303 roku i mówią o Kawkach jako wsi włościańskiej należącej do zakonu krzyżackiego leżącej w granicach komturstwa kowalewskiego. Od co najmniej drugiej połowy XIV wieku istniał w Kawkach kościół rzymskokatolicki, który podobnie jak wieś ucierpiał w czasie konfliktu polsko-krzyżackiego (wojna głodowa, wojna trzynastoletnia). W czasie I Rzeczpospolitej Kawki były własnością królewską podlegająca pod starostwo brodnickie. Już wtedy w Kawkach pojawili się pierwsi protestanci, którzy użytkowali tutejszy kościół. Według przekazów kronikarskich doprowadzili budynek do ruiny, której ostateczny cios zadał potop szwedzki. Parafii katolickiej nie odbudowano, katolicy przyłączeni zostali do parafii w Nieżywięciu. Folwark istniał już co najmniej w 1738, a w 1752 starosta brodnicki oddał na prawie emfiteutycznym grunty wiejskie gburom w 40 letnią dzierżawę. Znani właściciele majątku kawkowskiego to: Antoni Tokarski (1773), Michał Czyżewski z Pląchot (od 1782), Piotr Czyżewski (od 1808), Johann Sartorius von Schwanenfeld (od 1827, drogą przymusowej licytacji), radca prawny J. Henning (od 1836), Julius Henning (od 1845), Johann Tiedemann (od 1864), Max Borchmann (od 1872), Antoni Czarnowski, Karwat i Jan Pieniążek (lata 20. XX w.)
Od 1867 roku wieś jest siedzibą parafii ewangelickiej, której kościół został ufundowany przez bremeńskiego kupca , a zarazem właściciela Pląchot Johanna Tiedemanna. Dzwony (3 sztuki) sprowadzono z Bochum. Na ołtarz wykonany przez rzeźbiarza Rosenbauma z Bydgoszczy składały się m. in. figury Mojżesza i Św. Pawła. Główny obraz przedstawiał Jezusa zmartwychwstałego, namalowany przez Rednera z Pelplina. Dwa lata wcześniej w 1865 Tiedemann zmienił nazwę wsi na Hermannsruhe na pamiątkę po zmarłym przedwcześnie synu. Obecność parafii zdecydowanie wzmocniła wpływy ewangelickie. W latach 80. XIX w. społeczność ewangelicka w Kawkach liczyła 82% na terenie wsi i 30% na folwarku. Szkołę wybudowano w 1887, a w 1893 zmieniono status administracyjny łącząc obszar dworski i wieś w wieś gminną. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę ewangelicy stanowili już mniejszą, lecz nadal liczną grupę mieszkańców. Spis powszechny z 1921 mówi o 50% populacji. Z czasem ich liczebność powoli malała do 1939. Niestety wśród miejscowych Niemców w drugiej połowie lat 30. XX w. występowały osoby o sympatiach prohitlerowskich skupione w JDP. Wśród nich znajdował się miejscowy pastor Arnold Sulzberger.
Koniec obecności społęczności niemieckiej wyznania ewangelickiego nastąpił w 1945. Od 1947 kościół został przekazany katolikom. Stanowi filiał pw. Św. Antoniego Padewskiego parafii w Nieżywięciu.

Ludzie

Spis strat z I wojny światowej zawiera następujące nazwiska: Brode, Bunn, Ciwinski, Eichberg, Fischer, Garbe, Gienau, Godzinski, Grapentin, Gorke, Jahnke, Karschke, Klak, Klatt, Kopp, Krupp, Kruschinski, Lampert, Maslowski, Padowski, Poniatowski, Preuss, Riedel, Runde, Rutkowski, Schakowski, Schielke, Schielemann, Schulz, Sielaskiewicz, Treichel, Tussinski, Wilmowitz, Wisniewski, Zebrowski, Zielaskiewicz

Nauczyciel w 1925: Walter Wilmański, Helena Tutajówna

Księga adresowa z 1928: Doddek (krawiec), Fritz (zboże), Gazda (zajazd), Karwat (właściciel ziemski), Klonowski (kowal), Kluszczyński (kołodziej), Malinowski (szewc), Pieniążek (właściciel ziemski)


Bibliografia:

 1. 2781 Wrotzk, Topographische Karte (Meßtischblatt) 1:25000, Reichsamt für Landesaufnahme, 1911. comp.jpg
 2. F. Calsow, General-Adressbuch der Ritterguts- und Gutsbesitzer in Norddeutschland, T. IV Westpreussen, Berlin, 1872, s. 54-55. comp.jpg
 3. Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Bobrowo na lata 2010-2014, s. 11, 12-13, 15, 16
 4. Handbuch des Grundbesitzes im Deutschen Reiche, Berlin, 1880, s. 96-97. comp.jpg
 5. A. Harnoch, Chronik und Statistik der evangelischen Kirchen in den Provinzen Ost- und Westpreussen, Neidenburg, 1890, s. 542. comp.jpg
 6. Kalendarz nauczycielski na rok 1925, Tuchola, 1924, s. 26. comp.jpg
 7. Kawki na PolskieZabytki.pl, http://www.polskiezabytki.pl/m/obiekt/8897/Kawki/
 8. Kawki w Słowniku historyczno-geograficznym ziem polskich w średniowieczu, http://www.slownik.ihpan.edu.pl/search.php?id=952&q=kawki&d=0&t=0
 9. Książka adresowa gospodarstw rolnych ponad 50 hektarów wojew. pomorskiego, Toruń, 1923, s. 56 comp.jpg
 10. Księga adresowa gospodarstw rolnych ponad 50 hektarów województwa pomorskiego, Toruń, 1929, s. 76 comp.jpg
 11. Księga adresowa Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa, Warszawa: Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej, 1928, s. 1170. comp.jpg
 12. A. Mańkowski, J. Paczkowski, Opis królewszczyzn w województwach chełmińskim, pomorskim i malborskim w roku 1664, 1938, s. 58. comp.jpg
 13. H, Plehn, Geschichte des Kreises Strasburg in Westpreussen, Leipzig, 1900, s. 328, 330. comp.jpg
 14. H. Plehn, Ortsgeschischte des Kreises Strasburg in Westpreussen, Königsberg, 1900, s. 47-48. comp.jpg
 15. Provinz Westpreussen. Im Auftrag der Landwirtschaftskammer unter Mitwirkung der Königlichen Behörden der Provinz, Berlin, 1909, s. 284-285. comp.jpg
 16. K. Rauer, Hand-Matrikel der in sämmtlichen Kreisen des preussischen Staats auf Kreis- und Landtagen vertretenen Rittergüter, 1857, s. 49. comp.jpg
 17. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych T. 11, Województwo Poznańskie. Warszawa: GUS, 1926, s. 4 comp.jpg
 18. R. Stawski, Walka o polskie majątki, "Czas Brodnicy" wyd. internetowe, z 1710.2013, http://www.czasbrodnicy.pl/czasbrodnicy/1,93191,14794686,Walka_o_polskie_majatki.html
 19. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bobrowo. Część A. Uwarunkowania i diagnoza stanu zagospodarowania przestrzennego, Bobrowo 2010, s. 17, 37, http://www.bobrowo.bip.net.pl/?a=1399 [dostęp: 05.10.2015]
 20. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski i in., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa, 1880-1902, t. III, s. 917. comp.jpg
 21. S. Turowski, Mniejszość niemiecka na terenie miasta i powiatu brodnickiego w latach 1920-1939, "Szkice brodnickie, t. I" pod red. Stefana Bilskiego, Brodnica-Toruń, 1988, s. 132, 138. comp.jpg
 22. Westpreussisches Güter-Adressbuch, Stettin: P. Niekammer, 1903, s. 160-161. comp.jpg
 23. J. Wultański, Historia ewangelicyzmu brodnickiego, Brodnica 1998
 24. J. Wultański, Kawki, "Ziemia Michałowska" 1994, nr 13/14, s. 12. comp.jpg
 25. Wykaz zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków - stan na 31 grudnia 2015 r., s. 6, http://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/rejestr-zabytkow/zestawienia-zabytkow-nieruchomych/stan%20na%2031.12.2015/KUJ-rej.pdf

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License