Cmentarz ewangelicki - Kierz Półwieski

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

Przechwytywanie.jpg

Opis cmentarza

polny.png mennonici.png szkolny.png
Położenie

Cmentarz położony w polu przy drodze prowadzącej z Półwieska Małego do Wąpielska. Będąc na skrzyżowaniu dróg przy krzyżu w Półwiesku Małym prowadzących na Płonne, Zduniec i Wąpielsk kierujemy się na Wąpielsk. Po przejechaniu ok. 2, 3 km będziemy mieli po lewej stronie drogę prowadzącą do gospodarstwa, a przy niej dość duży zagajnik leśny. Cmentarz znajduje się po prawej stronie tego zagajnika. Ze wszystkich stron sąsiaduje z nieużytkami bądź polami uprawnymi.

Uwaga: z powodu zmiany granic administracyjnych miejscowości cmentarz de facto położony jest na terenie wsi Wąpielsk, a jeszcze dokładniej na terenie dawnej kolonii Lisiny będącej częścią Kierza Półwieskiego dokąd sprowadzono osadników niemieckich.

Podstawowe informacje
Data założenia II poł. XVIII w. (w 1780 na pewno już był)
Wyznanie ewangelicki
Ówczesna parafia Rypin (od 1938), Michałki-Rypin (1863-1938), Michałki (1784-1863), we wsi kantorat od 1720 r.
Status nieczynny
Powierzchnia ~0,31 ha
Nr działki nie wyodrębniono, na terenie działki nr 219
Kształt prostokąt
Najstarszy zachowany nagrobek ?
Istniejąca dokumentacja ?
Zagrożenia śmieci, dewastacja
Stan zachowania FATALNY, Typ III

Układ cmentarza nieznany czytelny. Brak informacji o alei.

Roślinność
Drzewa klon, jesion, …
Krzewy lilak, grochodrzew, …
Inne

Brak alei albo zatarta. Brak zarejestrowanych pomników przyrody.

Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce TAK 1 ? cegła w środku pusto
Krzyże TAK 2 I poł. XX w. piaskowiec, beton, … 2 potłuczone
Mogiły obmurowane TAK >10 k. XIX - I poł. XX w. piaskowiec, beton
Mogiły ziemne NIE - - - -
Obeliski NIE - - - -
Płyty poziome NIE - - - -
Płyty pionowe NIE - - - -
Pola grobowe TAK 3 k. XIX - p. XX w. piaskowiec, beton -
Postumenty TAK >6 k. XIX - I poł. XX w. lastryko, beton, piaskowiec przy mogiłach, osobno oraz same cokoły lub destrukty
Przyścienne NIE - - - -
RAZEM >15 stanowisk
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy NIE - - - według jednego z opisów cmentarz posiadał wał ziemisto-kamienny
Brama TAK 1 pocz. XX w. 1 pozostały słupki
Kościół NIE - - - -
Kaplica NIE - - - -
Inne TAK 1 2014 beton, granit, marblit tablica informacyjna

Brak informacji na temat grobów o znaczeniu historycznym oraz osób szczególnie zasłużonych.

Inskrypcje - fot Tymoteusz Słowikowski, 2015;


Galeria zdjęć

fot. Piotr Jachowski, 2016;

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8

fot. Grzegorz Becmer, 2016;

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8
{$caption}
fot. 9

fot. Tymoteusz Słowikowski, 2015;

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8
{$caption}
fot. 9
{$caption}
fot. 10
{$caption}
fot. 11
{$caption}
fot. 12
{$caption}
fot. 13
{$caption}
fot. 14
{$caption}
fot. 15
{$caption}
fot. 16
{$caption}
fot. 17
{$caption}
fot. 18
{$caption}
fot. 19
{$caption}
fot. 20
{$caption}
fot. 21
{$caption}
fot. 22

Renowacja

Nie przeprowadzono. Znicze na nagrobkach świadczą o świadomości istnienia tego cmentarza wśród lokalnych mieszkańców. Niestety na jego terenie znajduje się sporo dołów wykopanych przez zwierzęta (i nie tylko…), a co za tym idzie walają się kości (nie tylko zwierzęce).


Osadnictwo w Kierzu

Historia

Kantorat w Kierzu został założony w 1720 roku zatem niemieccy osadnicy musieli zostać sprowadzeni przez Kuczborskich, ówczesnych właścicielki majątku w Półwiesku Małym, a zarazem ziem składających się na rumunek Kierz. Od 1738 roku właścicielami majątku byli Cissowscy. Z pewnością istnienie kantoratu jako najmniejszej jednostki parafialnej oznaczało istnienie szkoły i cmentarza. Niemniej najwcześniejsze zapiski historyczne dokumentujące istnienie szkoły pochodzą z 1765, a cmentarza z 1780 (wizytacja parafialna). Lutrzy także z dawna w tej parafii mieszkający mają w mieszkalnym domu szkołę na Rumunku Kierz Półwieski nazywanym, do której na swoje śpiewanie się schodzą. Jest ta szkoła ich w mieszkalnym domu i kierkut też ich tamże na polu w miejscu cale nieznacznym i nieogrodzonym - czytamy. Według danych statystycznych szkoła w 1867 była budynkiem drewnianym, w której uczyło się 15 uczniów. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę szkoła została zamknięta jednak według Treichela utworzono wówczas "tzw. kantorat". Nie jest jasne co przez to chciał powiedzieć autor gdyż poprzednio szkoła działała jako kantoralna. faktem jest, że spis powszechny z 1921 wykazał, że 100% mieszkańców Kierza to ewangelicy. Protestanci mieszkali także w sąsiednim Półwiesku Dużym i kolonii Psia Droga (wraz z 8 Żydami).
Mieszkańcy korzystali z posługi kantora natomiast na nabożeństwo udawali się do Michałek, a potem do Rypina. Najwcześniejszy opis budynku zboru i jego losów zawdzięczamy jednemu z nauczycieli z Kierza.

Ludzie

Kantorzy: David Gorning, Johann Schultz, Michael Schultz, Michael Harbart, Leopold Loppe, Johann Meller, Erdmann Grapatin, Karl Brauer, Johann Baar


Bibliografia:

 1. 150 Jahre evangelisch-lutherische Gemeinde Michałki-Rypin, wersja elektroniczna, 2008, s. 9. comp.jpg
 2. 2881 Hammer, Topographische Karte (Meßtischblatt) 1:25000, OKH/G StdH, 1941. comp.jpg
 3. A. Breyer, Deutsche Gaue in Mittelpolen, "Deutsche Monatshefte in Polen", Heft 10, 1935. Wersja elektroniczna 2006, s. 22, 24, comp.jpg
 4. E. H. Busch, Beitrage zur Geschichte und Statistik des Kirchen und Schulwesens der Ev.-Augsburg. Gemeinden im Konigreich Polen, Leipzig, 1867, s. 192.
 5. P. Gałkowski, Genealogia ziemiaństwa ziemi dobrzyńskiej XIX - XX wieku, Rypin, 1997, s. 230. comp.jpg
 6. P. Gałkowski, Szlachta okolic Wąpielska (XV-XIX w.), "Ziemia Dobrzyńska", t. VII, 2000, s. 69-115. comp.jpg
 7. W. Gawarecki, Opis topograficzno - historyczny Ziemi Dobrzyńskiéy, Płock, 1825, tabelka na końcu. comp.jpg
 8. M. Grzybowski, Katolickie kaplice dworskie oraz miejsca kultu innowierców na Mazowszu w drugiej połowie XVIII w. [c. d.] Materiały źródłowe z wizytacji kościelnych, "Studia Płockie", 1985, t. 13, s. 292-293. comp.jpg
 9. E. Kneifel, Die evangelisch-augsburgischen Gemeinden in Polen 1555-1939. Eine Parochialgeschichte in Einzeldarstellungen. Vierkirchen über München : Selbstverlag des Verfassers, 1971, s. 59.
 10. E. Kneifel, Geschichte der Evangelisch-Augsburgischen Kirche in Polen. Winsen an der Luhe: Selbstverlag, 1964, s. 40, 45. comp.jpg
 11. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych T. 1, Miasto Stołeczne Warszawa, Województwo Warszawskie. Warszawa: GUS, 1925, s. 161. comp.jpg
 12. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski i in., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa, 1880-1902, t. IV, s. 50. comp.jpg
 13. Ł. Szewczyk, Dobrzyńskie nazwy części wsi z członem Rumunek/Rumunki, "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki humanistyczno-społeczne. Filologia polska", Toruń: Wydawnictwo UMK, 1981, z. 18 (118), s. 92, 95. comp.jpg
 14. A. Treichel, Geschichte des Deutschtums von Rippin und Umgegend, 1943, s. 27, 37, 39, 45, 49, 60, 61, 62, 68, 80.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License