Cmentarz ewangelicki - Kikół

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

kikol.PNG

Opis cmentarza

zabudowany.png
Położenie

Cmentarz położony przy ul. Cichy Zaułek. Wjeżdżamy do Kikoła od strony Torunia. W pewnym momencie mamy drogowskaz w lewo z napisem Kikół. Tam skręcamy z drogi krajowej nr 10 w ulicę Toruńską w prawo. Następnie po ok. 80 metrach skręcamy w lewo w ul. Cichy Zaułek. Dalej droga skręca w lewo, po ok. 120 m. zatrzymujemy się tuż przed skrętem ulicy w prawo. Po lewej mamy teren cmentarza. Cmentarz sąsiaduje ze wszystkich stron z terenami gospodarstw domowych.

Podstawowe informacje
Data założenia pocz. XX w.
Wyznanie ewangelicki
Ówczesna parafia Lipno (od 1799), Białowieżyn (1782-1798)
Status nieczynny
Powierzchnia ~0,13 ha
Nr działki 33
Kształt zbliżony do kwadratu
Najstarszy zachowany nagrobek dwudziestolecie międzywojenne XX w.
Istniejąca dokumentacja ?
Zagrożenia śmieci, dewastacja, splantowanie terenu
Stan zachowania UPORZĄDKOWANY I UPAMIĘTNIONY, Typ VIb

Układ cmentarza zatarty.

Roślinność
Drzewa klon, jesion, …
Krzewy
Inne trawa, …

Brak zarejestrowanych pomników przyrody.

Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce NIE - - - -
Krzyże NIE - - - -
Mogiły obmurowane TAK 10 I poł XX w. piaskowiec, lastryko, beton
Mogiły ziemne NIE - - - -
Obeliski NIE - - - -
Płyty poziome NIE - - - -
Płyty pionowe NIE - - - -
Pola grobowe NIE - - - -
Postumenty TAK 2 I poł. XX w. beton, piaskowiec 1 postument i 1 fundamenty
Przyścienne NIE - - - -
RAZEM 12 stanowisk
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy NIE - - - -
Brama NIE - - - -
Kościół NIE - - - -
Kaplica NIE - - - -
Inne NIE - - - -

Brak informacji na temat grobów o znaczeniu historycznym oraz osób szczególnie zasłużonych.

Inskrypcje


Galeria zdjęć

fot. Tymoteusz Słowikowski, 2018

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6

fot. Karolina Falleńczyk, 2015

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8
{$caption}
fot. 9
{$caption}
fot. 10
{$caption}
fot. 11
{$caption}
fot. 12
{$caption}
fot. 13
{$caption}
fot. 14
{$caption}
fot. 15
{$caption}
fot. 16
{$caption}
fot. 17
{$caption}
fot. 18
{$caption}
fot. 19
{$caption}
fot. 20
{$caption}
fot. 21

fot. Damian Koralewski, 2015

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8
{$caption}
fot. 9
{$caption}
fot. 10
{$caption}
fot. 11
{$caption}
fot. 12
{$caption}
fot. 13

Renowacja

Porządkowanie cmentarza realizowane jest przez uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół w Kikole w ramach projektu "Przypomnieć zapomniane". 31.X.2015 wraz z księdzem Dariuszem Przybyłowskim, wikariuszem parafii kikolskiej odmówiono modlitwę za zmarłych i zapalono symboliczny znicz. 7. XI. 2015 przeprowadzono pierwsze prace porządkowe. Zgrabiono liście, zebrano śmieci, odsłonięto część nagrobków, a także wycięto zbędną roślinność. W pracach pomogli pracownicy Urzędu Gminy Kikół. Nawiązano także współpracę z Parafią Ewangelicko-Augsburską w Lipnie.
Koordynatorami projektu są nauczyciele historii i języka polskiego Zespołu Szkół w Kikole: Pani Jolanta Kuczkowska, Pani Renata Kilanowska i Pan Damian Koralewski. W ten sposób szkoła wypełnia założenia programu "Uczniowie adoptują zabytki" prowadzonego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.
Następne prace uczniów i pracowników Urzędu Gminy miały miejsce 20.05.2016 roku. Odsłonięto wówczas kolejny nagrobek i wygrabiono teren, a także zabrano fragment słupka od dawnej bramy. W czerwcu 2016 zamontowano pamiątkową tablicę.


Osadnictwo w Kikole

Historia

Co prawda protestanccy osadnicy zostali sprowadzeni przez właścicieli Kikoła, rodzinę Zboińskich, już w II połowie XVIII w. jednak przez ponad 100 lat albo nie było ich na terenie miasta wcale albo była to bardzo mała mniejszość w porównaniu z mieszkańcami wyznania katolickiego i mojżeszowego. Głównym miejscem zamieszkania ewangelików pozostawały niedaleki Makówiec i Janowo, a także dawne centrum protestantyzmu w granicach dóbr Zboińskich, czyli Grodzeń. Na pewno w 1867 r. nie istniał żaden kantorat. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego nie wymienia obywateli ewangelickich wcale w ilości mieszkańców z lat 80. XIX w. Według wykazu płatników składek na rzecz parafii ewangelicko-augsburskiej w Lipnie z 1910 roku istniało 10 płatników z Kikoła, co oznacza że 10 rodzin (szacunkowo 50 mieszkańców) było ewangelikami. Natomiast pierwszy polski spis powszechny z 1921 roku podaje, że ewangelicy stanowili 2% mieszkańców miasta i obszaru wiejskiego łącznie (29 osób na 1271).

Ludzie


Bibliografia:

  1. 3080 Massau, Topographische Karte (Meßtischblatt) 1:25000, OKH/G StdH, 1944. comp.jpg
  2. M. M. Grzybowski, Katolickie kaplice dworskie oraz miejsca kultu innowierców na Mazowszu w drugiej połowie XVIII wieku [c. d.]: materiały źródłowe z wizytacji kościelnych, "Studnia Płockie", 1985, nr 13, s. 263. comp.jpg
  3. K. Kłodawski, Z dziejów parafii ewangelicko-augsburskiego wyznania w Lipnie (od końca XVIII wieku do roku 1914), "Notatki Płockie" 2008, nr 3 (216), s. 4, 7, 8. comp.jpg
  4. E. Kneifel, Die evangelisch-augsburgischen Gemeinden in Polen 1555-1939. Eine Parochialgeschichte in Einzeldarstellungen. Vierkirchen über München : Selbstverlag des Verfassers, 1971, s. 57-58.
  5. Informacje ze strony UG Kikół.
  6. Księga adresowa Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa, Warszawa: Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej, 1928, s. 1999. comp.jpg
  7. Rys historyczny Kikoła, http://www.nasze.kujawsko-pomorskie.pl/ciekawostki/miejscowosci/k/445-kikol-gm-kikol-pow-lipnowski.html [dostep: 12.11.2015]
  8. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych T. 1, Miasto Stołeczne Warszawa, Województwo Warszawskie. Warszawa: GUS, 1925, s. 61. comp.jpg
  9. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski i in., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa, 1880-1902, t. IV, s. 95-96. comp.jpg

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License