Cmentarz ewangelicki - Klamry (Dołki)

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

dolken.JPG

Opis cmentarza

zabudowany.png mennonici.png
Położenie

Cmentarz położony na niewielkim wzniesieniu, przy głównej drodze biegnącej przez dawną wieś Dołki (obecnie część Klamer), tuż obok dawnej szkoły ewangelickiej pełniącej również funkcję domu modlitwy. Niecałe 1,2 km na wschód od granicy miasta Chełmno - wyjazd ul. Łunawską. od północy graniczy ze wspomnianą drogą asfaltową, od wschodu z dawną szkołą (fot. 8), od południa z nieużytkami, a od zachodu z nieużytkami i gospodarstwem.

Podstawowe informacje
Data założenia II poł. XIX w.
Wyznanie ewangelicki
Ówczesna parafia Chełmno
Status nieczynny
Powierzchnia ~0,09 ha
Nr działki 43
Kształt czworobok zbliżonu do prostokąta
Najstarszy zachowany nagrobek lata 20. XX w.
Istniejąca dokumentacja ?
Zagrożenia śmieci, dewastacja
Stan zachowania ZŁY, Typ III
Data zamknięcia 1945?, -
Roślinność
Drzewa -
Krzewy lilak
Inne -

Brak zarejestrowanych pomników przyrody. Układ cmentarza czytelny. Brak informacji o istnieniu alei.

Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce NIE - - - -
Krzyże NIE - - - -
Obejścia NIE - - - -
Obeliski NIE - - - -
Mogiły obmurowane TAK ok. 25 I poł. XX w. lastryko, beton
Mogiły ziemne NIE - - - -
Płyty poziome NIE - - - -
Płyty pionowe NIE - - - -
Postumenty NIE - - - -
Przyścienne NIE - - - -
ŁĄCZNIE ok. 25 stanowisk
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy NIE - - - -
Brama NIE - - - -
Kościół NIE - - - -
Kaplica NIE - - - -
Inne TAK 1 2001 r. lastryko pomnik upamiętniający z granitową tablicą

Brak informacji na temat grobów o znaczeniu historycznym oraz osób szczególnie zasłużonych.

Inskrypcje - fot. Michał P. Wiśniewski, 2014


Galeria zdjęć

fot. Michał P. Wiśniewski, 2014

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8

Renowacja

O jakiejkolwiek renowacji nic mi nie wiadomo. W tym przypadku trudno utożsamiać upamiętnienie tablicą w 2001 r. z uporządkowaniem, o czym świadczy stan cmentarza na zdjęciach. Dobrym prognostykiem jest fakt, że pozostałe dwa cmentarze w Klamrach zostały już uporządkowane.


Osadnictwo w Dołkach.

Historia

Wieś najprawdopodobniej założona po 1772 r., na prawie olęderskim.

Ludzie


Bibliografia:

  1. 2676 Culm, Topographische Karte (Meßtischblatt) 1:25000, Preuss. Landesaufnahme, 1936. comp.jpg
  2. Rys historyczny o Klamrach i Dołkach na stronie gminy Chełmno, http://www.gmina-chelmno.pl/index.php/solectwa/klamry [dostęp: 17.02.2014]
  3. A. Mietz, Wiejskie cmentarze protestanckie w dolinie Wisły pod Chełmnem w XVII - XVIII w. Katalog cmentarzy [w:] Rocznik Grudziądzki t. XI. Grudziądz: Polskie Towarzystwo Historyczne, Muzeum w Grudziądzu, 1994, s. 175-205. comp.jpg
  4. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych T. 11, Województwo Pomorskie. Warszawa: GUS, 1926, s. 7 comp.jpg
  5. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski i in., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa, 1880-1902, t. II, s. 108. comp.jpg

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License