Cmentarz ewangelicki - Kosowo (gm. Świecie nad Wisłą)

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

CLSddYJRyJ8YOBf0Jn75OHiVnrFvsH2gA71mviSEocJAaCo_HJx74C5qI5gMuQ_-ZdrBKHVx0Xxu554=w320

Opis cmentarza

polny.png mennonici.png
Położenie

Cmentarz położony przy drodze wojewódzkiej nr 245 po zachodniej stronie miejscowości. Przy kościele w Grucznie skręcamy w stronę Kosowa i po ok. 1,9 km, po prawej stronie znajduje się cmentarz. Od północy sąsiaduje z drogą, a z pozostałych stron z gruntami ornymi.

Podstawowe informacje
Data założenia przynajmniej 1722 (wilkierz wzorowany był na wcześniejszym, zatem można przyjąć, że powstał jeszcze w XVII wieku)
Wyznanie ewangelicki
Ówczesna parafia ewangelicy - Fliederhof: Gruczno (1887-1904), Świecie (1775-1887); Kossowo: Gruczno (od między 1905, a 1910), Świecie (1775-1905/1910); mennonici - Przechówko (do 1832)
Status nieczynny
Powierzchnia 0,30ha
Nr działki 2
Kształt prostokąt
Najstarszy zachowany nagrobek 1772
Istniejąca dokumentacja -
Zagrożenia dewastacja, śmieci
Stan zachowania ZŁY, Typ III
Data zamknięcia, likwidacji 1945?, -

Obszar dworski Fliederhof (Folwark Kosowo) został włączony do wsi Kosowo w 1904 i należał do parafii ewangelickiej w Grucznie od roku jej powstania. Wieś Kosowo do przynajmniej 1905 roku należała do parafii ewangelickiej w Świeciu. Zmiana parafii ewangelickiej na Gruczno nastąpiła miedzy 1905, a 1910.

Roślinność
Drzewa
Krzewy lilak, grochodrzew, dzika róża, …
Inne trawa, pokrzywy …

Zewnętrzny układ cmentarza czytelny. Układ wewnętrzny nieczytelny. Brak pomników przyrody. Brak informacji o alei.

Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce NIE - - - -
Krzyże TAK 1 1847 żeliwo -
Mogiły obmurowane TAK >21 k. XIX - I poł. XX w. lastryko, beton
Mogiły ziemne NIE - - - -
Obeliski NIE - - - -
Pola grobowe TAK 2 k. XIX w żeliwo obejścia niekompletne, wewnątrz postumenty
Postumenty TAK >10 1772 - I poł. XX w. beton, piaskowiec, lastryko -
Płyty poziome NIE - - - -
Płyty pionowe NIE - - - -
Przyścienne NIE - - - -
RAZEM > 35 stanowisk
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy NIE - - - -
Brama NIE - - - -
Kościół NIE - - - -
Kaplica NIE - - - -
Krzyż NIE - - - -
Inne NIE - - - -
Inskrypcje - fot. Michał P. Wiśniewski, 2016;


Galeria zdjęć

fot. Michał P. Wiśniewski, 2016
{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8
{$caption}
fot. 9
{$caption}
fot. 10
{$caption}
fot. 11
{$caption}
fot. 12
{$caption}
fot. 13
{$caption}
fot. 14
{$caption}
fot. 15
{$caption}
fot. 16
{$caption}
fot. 17
{$caption}
fot. 18
{$caption}
fot. 19
{$caption}
fot. 20
{$caption}
fot. 21
{$caption}
fot. 22
{$caption}
fot. 23
{$caption}
fot. 24
{$caption}
fot. 25
{$caption}
fot. 26
{$caption}
fot. 27
{$caption}
fot. 28
{$caption}
fot. 29
{$caption}
fot. 30
{$caption}
fot. 31
{$caption}
fot. 32
{$caption}
fot. 33
{$caption}
fot. 34
{$caption}
fot. 35
{$caption}
fot. 36
{$caption}
fot. 37
{$caption}
fot. 38
{$caption}
fot. 39
{$caption}
fot. 40
fot. Karolina Falleńczyk, 2016
{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8
{$caption}
fot. 9
{$caption}
fot. 10
{$caption}
fot. 11
{$caption}
fot. 12
{$caption}
fot. 13
{$caption}
fot. 14
{$caption}
fot. 15
{$caption}
fot. 16
{$caption}
fot. 17
{$caption}
fot. 18
{$caption}
fot. 19
{$caption}
fot. 20
{$caption}
fot. 21
{$caption}
fot. 22
{$caption}
fot. 23

Renowacja

Nie przeprowadzono. Około 2010 roku przeprowadzono wycinkę roślinności.


Osadnictwo w Kosowie

Historia

Kosowo to dawne dobro szlacheckie. Najstarsze pisemne wzmianki o jego istnieniu pochodzą z 1346 roku. W okresie nowożytnym teren większości ziem należących do folwarku objęto osadnictwem olęderskim. Trudno wskazać datę zasiedlenia Kosowa przez olędrów. Co prawda w wizytacji parafii Gruczno wykonanej w 1584 na zlecenie biskupa Hieronima Rozdrażewskiego mówi się o heretykach z Gdańska, ale wydaje się, że chodzi tu raczej o tzw. Pomorynków. Na pewno osadnicy olęderscy, w tym menonici, byli obecni przed rokiem 1650 skoro wsie Kosowo i Chrystkowo stały się odbiorcami królewskiego przywileju z 1650. Zgodnie z jego treścią król Jan Kazimierz brał w opiekę menonitów żyjących w dolinie Wisły przed żołnierskimi kontrybucjami. W niektórych opracowaniach pojawiają się daty: 1600 albo 1642 jako lata sprowadzenia do Kosowa menonitów, lecz nie są one potwierdzone źródłowo. Bardziej prawdopodobne wydają się być lata 40. XVII wieku - w tym czasie właścicielami Kosowa byli Konopaccy, którzy prowadzili w swoich włościach osadnictwo olęderskie na wielką skalę. Dopiero kontrakt z 1722 spisany pomiędzy olędrami wsi Kosowo i Chrystkowo, a ówczesną właścicielkę tych ziem, Konstancję Denhoff jednoznacznie potwierdza istnienie menonitów. Prócz kontraktu uchwalono także zbiór regulacji obowiązujący w obu wsiach zwany wilkierzem. Najprawdopodobniej został zatwierdzony w tym samym roku co spisany kontrakt. Co najważniejsze jeden z artykułów wilkierza odwołuje się do jego poprzedniej wersji, zatem mamy tym samym potwierdzenie, że istniał wcześniejszy, jeszcze z XVII wieku. W wilkierzu mowa także o istniejącej już szkole i cmentarzu. Kolejne znane kontrakty z 1747, 1751 i 1763 spisano z późniejszymi właścicielami, Czapskimi. Wówczas menonici stanowili już nieliczną grupę wśród osadników objętych prawem olęderskim. Wizytacja parafii Gruczno z 1780 wykonana z polecenia biskupa Józefa Rybińskiego wskazuje, że akatolicy posiadają własne szkoły i domy modlitwy. W tym czasie menonitów wedle istniejących spisów już nie było. Kataster pruski z 1772 wymienia 4 menonitów (głowa rodziny) zamieszkałych w Kosowie, a spis menonitów z całych Prus Zachodnich z 1776 żadnego.
Kosowscy menonici należeli do zboru w Przechówce reprezentującego wyjątkowo konserwatywny nurt anabaptyzmu, tzw. staroflamandzki. Najwyraźniej niedogodności ze strony rządu pruskiego spowodowały, że opuścili oni Kosowo jeszcze szybciej niż nastąpiło zamknięcie tego zboru (1832). W Kosowie i Chrystkowie już przed pierwszym rozbiorem dominowali luteranie, których odsetek wynosił 97% według statystyk z 1868 roku. Dominacja ewangelików trwała aż do odzyskania niepodległości przez Polskę. Według szacunków pierwszego spisu powszechnego (1921) stanowili 77% mieszkańców wsi. Do 1939 ten odsetek nieznacznie spadł. Ewangelicy należeli początkowo do parafii ewangelickiej w Świeciu nad Wisłą i dopiero pomiędzy 1905, a 1910 przeniesiono ich do parafii w Grucznie.
Część Kosowa stanowił folwark kosowski zwany po niemiecku Fliederhof usytuowany wedle XIX wiecznych map na południu wsi przy drodze do Gruczna. Tutaj stosunki wyznaniowe wyglądały inaczej. W 1858 tylko 50% mieszkańców było ewangelikami. Folwark pozostawał w rękach właścicieli całej wsi, a zatem posiadali go Kosowscy, Konopaccy, Kwiecińscy, Czartoryscy, Denhoffowie, Czapscy (także na krótko Mielżyńscy i Pawłowscy). Od Czapskiego w 1773 wydzierżawił go na prawie emfiteutycznym Adam Gortz. W latach 1844-1860 posiadali go Windmullerowie. Według Maerckera kolejnym właścicielem był Otto Feilke, lecz spisy statystyczne wymieniają w 1872 jako właścicielkę panienkę Klicką (Fraulein von Klicka). Otto Feilke stał się właścicielem folwarku między 1872, a 1880 i przestał nim być zbywając go pruskiej komisji kolonizacyjnej w 1903. Rok później ziemię wchodzące w skład folwarku przyłączono do wsi Kosowo. Co ciekawe protestanci z kosowskiego folwarku należeli do parafii ewangelickiej w Grucznie od samego jej utworzenia (1887).
Rzeczą do sprawdzenia jest, czy część Kosowa, na której leży cmentarz rzeczywiście należała do Gruczna jak sugerują polskie mapy międzywojenne.

Ludzie

Menonici z Chrystkowa i Kosowa z 1676: Johann Block, Heinrich Commsen, Evert Ewertsen, Franz Kopper, Peter Leucke, Johann Tyartz

Kataster pruski z 1772 (tylko 4 menonitów - M): Christian Altrocke, Aegidius Becker, Matthias Beczinski, Adam Beltz, George Beltz, Christian Beyer (M), Martin Bork, Michel Bruschke, Peter Carl, wdowa Dicken, Johann Ditbrenner, Christoph Domner, Martin Drews, Jacob Gehrtz (M), Adam Gerthz, Jac. Goyer, Johann Hammerschmid, Martin Hermann, Jacob Heyse, Johann Jantz (M), Peter Jantz, Martin Ketelke, Martin Kurzhals, Jakob Kurzhaltz, George Leek, Martin Luedtke, George Mallon, Peter Mallon, Jacob Manteufel, Michael Mehl, Peter Mehl, David Meller, Jacob Meyer, Johann Raczinski, Peter Reincke, Daniel Remer, Franz Remer, Johann Riaths, Johann Richert (M), Michael Schinkler, Johann Steffen, Bartos Tadrowski, Martin Wendt, Paul Windmueller, Martin Winkler, Jacob Winter, Christoph Witzkowski, Christian Wohlschalaeger, Johann Wohlschlaeger, Daniel Zimmer

Lista strat w I wojnie światowej zawiera następujące nazwiska: Bucholz, Franciszek Cieślak, Czerwinski, Döring, Karl Feilke, Greschkowiak, Götz, Haß, Hinz, Adam Karwat, Stanisław Karwat, Klawitter, Kohnert, Kutscher, Kühn, Manteufel, Münter, Oparka, Papierowski, Papke, Pruski, Przechomski, Rüdiger, Scheidler, Semrau, Wichert, Wierczewski, Wolfram, Wordel

Kalendarz nauczycielski z 1925: Bronisław Lewandowski, Gertruda Dommerówna

Księga adresowa Polski z 1928: Pekrul (zajazd), Rachnau (właściciel gospodarstwa, 55ha), Schönrock (kowal), Sieg (właściciel gospodarstwa, 56ha)

Księga adresowa z 1941: Grünke (kowal), Pekrul (zajazd)

Inne z lat 30. XX w.: Adamczyk, Arczyński, Jendryczka, Majewski, Timm

1939: Athur Studziński (lekarz)


Bibliografia:

 1. 2676 Culm, 1:25 000 Meßtischblatt, Reichsamt für Landesaufnahme, 1906. comp.jpg
 2. F. Calsow, General-Adressbuch der Ritterguts- und Gutsbesitzer in Norddeutschland, T. IV Westpreussen, Berlin, 1872, s. 16-17. comp.jpg
 3. Deutsches Reichs Adressbuch. Die Ostgebiete, Berlin: Buch- und Tiefdruck Gesellschaft, 1941, s. 104. comp.jpg
 4. Die Bibel, oder Die ganze Heilige Schrift des alten und neuen Testaments, 1841, s. 491. comp.jpg
 5. "Gazeta Toruńska" z 30.10.1902, nr 253, s. 2. comp.jpg
 6. "Gazeta Toruńska" z 26.02.1903, nr 46, s. 2. comp.jpg
 7. Gemeindelexikon die Regierungsbezirke Allenstein, Danzig, Marienwerder, Posen, Bromberg und Oppeln : auf Grund der Ergebnisse der Volkszählung vom 1. Dezember 1910 und anderer amtlicher Quellen, Berlin, 1912, s. 60-61. comp.jpg
 8. J. F. Goldbeck, Volständige Topographie des Königreichs Preussen, Marienwerder, 1789, s. 99. comp.jpg
 9. Handbuch des Grundbesitzes im Deutschen Reiche, Berlin, 1880, s. 82-83. comp.jpg
 10. A. Harnoch, Chronik und Statistik der evangelischen Kirchen in den Provinzen Ost- und Westpreussen, Neidenburg, 1890, s. 533, 539. comp.jpg
 11. W. Hubatch, Die evangelischen General-Kirchenvisitationen in den von Ost- und Westpreußen sowie Posen 1920 abgetrennten Kirchenkreisen, Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1971, s. 183-184.
 12. E. Jacobson, Topographisch statistisches Handbuch fur den Regierungsbezirk Marienwerder, Danzig, 1869, s. 158-159. comp.jpg
 13. E. Jakus-Borkowa, Toponimia powiatu świeckiego, 1987, s. 52. comp.jpg
 14. Kalendarz nauczycielski na rok 1925, Tuchola, 1924, s. 55. comp.jpg
 15. J. Krzepela, Rody ziem pruskich, cz. I, Kraków, 1927, s. 43. comp.jpg
 16. Książka adresowa gospodarstw rolnych ponad 50 hektarów wojew. pomorskiego, Toruń, 1923, s. 348-349 comp.jpg
 17. Księga adresowa gospodarstw rolnych ponad 50 hektarów województwa pomorskiego, Toruń, 1929, s. 526. comp.jpg
 18. Księga adresowa Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa, Warszawa: Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej, 1928, s. 1174. comp.jpg
 19. W. Kujawski, Repetytorium Ksiąg Wizytacyjnych Diecezji Kujawsko-Pomorskiej przechowywanych w Archiwum Diecezjalnym we Włocławku, cz. 2: Wizytacje XVIII wieku, Z 3: Wizytacje pierwszej połowy XVIII wieku, "Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne”, 2000, t. 73, s. 376.
 20. S. Kujot, Visitationes archidiaconatus Pomeraniae Hieronymo Rozrażewski Vladislaviensi et Pomeraniae : episcopo factae, 1897, s. 134. comp.jpg
 21. L. Ledebur, Adellexikon der preussischen Monarchie, 1854, s. 185. comp.jpg
 22. H. Maercker, Eine polnische Starostei und ein preußischer Landkreis. Geschichte des Schwetzer Kreises 1473-1873, Band II, "Zeitschrift des Westpreußischen Geschichtsvereins, 1886-1888, H. 17-19", s. 234-236. comp.jpg
 23. K. Mikulski, Zarys dziejów osadnictwa olęderskiego w Polsce (ze szczególnym uwzględnieniem obecnego województwa bydgoskiego), "Materiały do dziejów kultury i sztuki Bydgoszczy i regionu" z. 1, 1996, s. 107. comp.jpg
 24. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych T. 11, Województwo Pomorskie, Warszawa: GUS, 1926, s. 49. comp.jpg
 25. Spis abonentów sieci telefonicznych Dyrekcji Okręgu Poczt i Telegrafów w Bydgoszczy i Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej w mieście Bydgoszczy na 1939 r., Warszawa, 1939, s. 73. comp.jpg
 26. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski i in., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa, 1880-1902, t. IV, s. 468. comp.jpg
 27. M. Targowski, Wilkierz wsi Kosowo i Chrystkowo z pierwszej połowy XVIII wieku, Gruczno, 2013. comp.jpg
 28. Westpreussisches Güter-Adressbuch, Stettin: P. Niekammer, 1903, s. 150-151. comp.jpg
 29. H. Wiebe, Das Siedlungswerk niederländischer Mennoniten im Weichseltal zwischen Fordon und Wiessenberg bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts, 1952, s. 12, 29, 30, 62.
 30. Wzmianka o cmentarzu w Kosowie na stronie ZPKChiN, http://dolnawisla.home.pl/dolnawisla/warto-zobaczyc/121-cmentarz-menonici-w-kosowie.html
 31. Wzmianki o Kosowie w kwerendzie genealogicznej Adalberta Goertza comp.jpg

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License