Cmentarz ewangelicki - Kotnowo

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

kot.jpg

Opis cmentarza

polny.png
Położenie

Cmentarz położony przy przystanku PKS, niecałe 50 m. na południe od skrzyżowania dróg Błędowo-Płużnica i Gorzuchowo-Wieldządz. Od północy graniczy z przystankiem PKS, nieużytkami i boiskiem, od wschodu i południa z polem uprawnym, a od zachodu z drogą.

Podstawowe informacje
Data założenia Pocz. XX w. - ok. 1908
Wyznanie ewangelicki
Ówczesna parafia Wieldządz (od 1888), Radzyń Chełmiński (1795-1888, od 1780 dom modlitwy)
Status nieczynny
Powierzchnia ~0,05 ha
Nr działki prawie cała 64 i kawałeczek 66/1
Kształt zbliżony do kwadratu
Najstarszy zachowany nagrobek I ćw. XX w.
Istniejąca dokumentacja -
Zagrożenia śmieci, dewastacja, splantowanie terenu
Stan zachowania FATALNY, Typ III
Data zamknięcia 1945?, -

Pierwotnie cmentarz zajmował ok. 0,09 ha - analiza porównawcza poprzez nałożenie starej mapy na obraz satelitarny.

Roślinność
Drzewa dąb,…
Krzewy lilak, …
Inne

Brak zarejestrowanych pomników przyrody. Układ cmentarza nieznany.

Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce NIE - - - -
Krzyże NIE - - - -
Obeliski NIE - - - -
Mogiły obmurowane TAK 1 I poł. XX w. lastryko/beton
Mogiły ziemne NIE - - - -
Płyty poziome NIE - - - -
Płyty pionowe NIE - - - -
Pola grobowe NIE - - - -
Postumenty NIE - - - -
Przyścienne NIE - - - -
ŁĄCZNIE 1 stanowisko
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy NIE - - - -
Brama NIE - - - -
Kościół NIE - - - -
Kaplica NIE - - - -
Inne NIE - - - -

Brak danych o osobach znanych i zasłużonych pochowanych na cmentarzu. W styczniu 1945 w okolicach Kotnowa zginęło 4 żołnierzy niemieckich i 4 żołnierzy Armii Czerwonej, którzy wedle dokumentacji archiwalne zostali pochowani w Kotnowie - prawdopodobnie spoczywają na tym cmentarzu.

Inskrypcje

Nie znaleziono.


Galeria zdjęć

fot. Kornel Pleskot, 2016;

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6

Renowacja

Nie przeprowadzono. Podobno podczas budowania boiska natrafiono na elementy związane z nagrobkami - co może dowodzić, że cmentarz był większy. Od strony południowej była robiona wycinka.


Osadnictwo w Kotnowie.

Historia

Najstarsza wzmianka pochodzi z 1421. Kotnowo stanowiło własność Zakonu Krzyżackiego i podlegało administracyjnie pod wójtostwo lipienieckie. W okresie I Rzeczpospolitej była to królewszczyzna w starostwie lipienieckim. Z treści lustracji przeprowadzonej po potopie wynika, że wieś zarosła lasem już za czasów pierwszej wojny szwedzkiej, czyli w I poł. XVII w. Podobnie stało się z folwarkiem. Jednak lustracja z 1765 wymienia Kotnowo, co oznacza, że dokonano powtórnego zasiedlenia.
W 1895 roku ewangelicy stanowili 46% mieszkańców. Po kupieniu ziemi przez komisję kolonizacyjną w 1903 i osadzeniu tam kolonistów ewangelicy zaczęli dominować. W 1908 komisja kolonizacyjna dokupiła grunty w Kotnowie i stworzyła dwie nowe osady dla rolników. Prawdopodobnie nabyła też w 1905 folwark w celu parcelacji. W efekcie kolonizacji pierwszy spis powszechny wykazał 89% ludności ewangelickiej w 1921. Protestanci od 1888 podlegali pod parafię ewangelicką w Wieldządzu, szkoła ewangelicka została utworzona przed 1908. Potem była to polska szkoła powszechna.
W okresie okupacji hitlerowskiej wysiedlono 11 polskich rodzin, a na ich miejsce sprowadzono niemieckich osadników z Besarabii.

Ludzie

Lista strat z I wojny światowej: Kilpinski, Lewandowski, Maser, Osinski, Piontkowski, Reetz, Rex, Westwafski, Wolter

Mieszkańcy w 1922: Reinhold Epding (sołtys), Ernst Kruger (wiatrak)

Nauczyciel w 1925: Paweł Latzke

W księdze adresowej z 1928 r. figurują nazwiska: Epding (zajazd), Krygier (wiatrak), Piotrowski (kowal)

W księdze adresowej z 1941 r. figurują nazwiska: Epding (karczma), Hauf (wiatrak), Pitrowski (kowal)

Koloniści z Besarabii sprowadzeni w latach 1941-1942: Ehni, Gessler, Hildebrand, Nannt, Renke, Reule, Schutt, Stickel, Wallwein


Bibliografia:

 1. 2678 Blandau, Topographische Karte (Meßtischblatt) 1:25000, Reichsamt für Landesaufnahme, 1911. comp.jpg
 2. Alfabet miejscowości powiatu wąbrzeskiego. Zeszyt III. Rejon Płużnicy - gmina Płużnica, pod red. Aleksandra Czarneckiego, 2009, s. 85-93.
 3. Deutsches Reichs Adressbuch. Die Ostgebiete, Berlin: Buch- und Tiefdruck Gesellschaft, 1941, s. 104. comp.jpg
 4. J. T. Dziedzic, P. Ossowski, Powiat i miasto Chełmno. Monografja krajoznawcza, Chełmno, 1923, s. 19, 110, 128, 172. comp.jpg
 5. "Gazeta Toruńska" z 08.01.1903 , nr 5, s. 1 comp.jpg
 6. "Gazeta Toruńska" z 23.05.1905 , nr 166, s. 2 comp.jpg
 7. "Gazeta Toruńska" z 21.08. 1908 , nr 192, s. 3 comp.jpg
 8. A. Harnoch, Chronik und Statistik der evangelischen Kirchen in den Provinzen Ost- und Westpreussen. Neidenburg, 1890, s. 484-485. comp.jpg
 9. R. Heling, Die Evangelischen Kirchengemeinden in Ostpreussen und Westpreussen in den Pfarr-Almanachen von 1912 und 1913. Hamburg: Selbstverlag des Vereins, 2000, s. 48.
 10. Kalendarz nauczycielski na rok 1925, Tuchola, 1924, s. 28. comp.jpg
 11. Kotnowo w internetowym Słowniku historyczno-geograficznym ziem polskich w średniowieczu, http://www.slownik.ihpan.edu.pl/search.php?id=1044&q=kotnowo
 12. Kotnowo w Płużnickie historie, http://pluznickiehistorie.pl/wsie/kotnowo/
 13. Księga adresowa Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa, Warszawa: Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej, 1928, s. 1175. comp.jpg
 14. A. Mańkowski, J. Paczkowski, Opis królewszczyzn w województwach chełmińskim, pomorskim i malborskim w roku 1664, Toruń: TNT, 1938, s. 439. comp.jpg
 15. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych T. 11, Województwo Pomorskie. Warszawa: GUS, 1926, s. 8. comp.jpg
 16. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski i in., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa, 1880-1902, t. IV, s. 496. comp.jpg

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License