Cmentarz ewangelicki - Kozielec II

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

brak cmentarza na starych mapach

Opis cmentarza

las.png chronione.png church.png
Położenie

Cmentarz położony ok. 60 metrów na zachód za dawną kaplicą ewangelicką, obecnie kościołem rzymskokatolickim pw. Niepokalanego Poczęcia NMP. Idziemy za kościół w stronę cmentarza rzymskokatolickiego i mijamy go. Tuż za nim znajduje się cmentarz ewangelicki natomiast w zasięgu wzroku widać lapidarium.

Podstawowe informacje
Data założenia 1907
Wyznanie ewangelicki
Ówczesna parafia Włóki (1912- ), Gruczno (1887-1912), Świecie (1775-1887). W Kozielcu kaplica ewangelicka od 1906
Status nieczynny
Powierzchnia 0,19ha
Nr działki nie wyodrębniono, na terenie działki nr 148/1
Kształt prostokąt
Najstarszy zachowany nagrobek I poł. XX w.
Istniejąca dokumentacja APE Malbork, sygn. 9/59/0/1830, Die Anlegung eines [neues] kommunalen Begräbnisplatzes in Koselitz, 1907
Zagrożenia -
Stan zachowania LAPIDARIUM, Typ II
Data zamknięcia, likwidacji 1945, 2014 (utworzono lapidarium)
Roślinność
Drzewa klon
Krzewy lilak, grochodrzew
Inne barwinek, …

Układ cmentarza czytelny. Istnieje aleja dzieląca cmentarz na dwie kwatery.

Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce NIE - - - -
Krzyże NIE - - - -
Mogiły obmurowane TAK 10 I poł. XX w. lastryko, beton -
Mogiły ziemne NIE - - - -
Obeliski NIE - - - -
Pola grobowe NIE - - - 2 słupki po ogrodzeniu
Postumenty TAK 4 I poł. XX w. lastryko, beton -
Płyty poziome NIE - - - -
Płyty pionowe NIE - - - -
Przyścienne NIE - - - -
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy NIE - - - -
Brama NIE - - - -
Kościół NIE - - - -
Kaplica NIE - - - -
Krzyż NIE - - - -
Inne TAK 1 2014 kamień kamień z tablicą pamiątkową

Brak informacji na temat grobów o znaczeniu historycznym oraz osób szczególnie zasłużonych.

Inskrypcje - fot. Michał P. Wiśniewski, 2015;


Galeria zdjęć

fot. Michał P. Wiśniewski, 2015
{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8
{$caption}
fot. 9
{$caption}
fot. 10
{$caption}
fot. 11
{$caption}
fot. 12
{$caption}
fot. 13
{$caption}
fot. 14
{$caption}
fot. 15
fot. Zbigniew Ziółkowski, 2014
{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4

Renowacja

W październiku 2014 roku mieszkańcy Kozielca przenieśli nagrobki we wspólne miejsce tworząc lapidarium.


Osadnictwo w Kozielcu

Historia

Miejscowość istniała już w 1290 roku. Wówczas książę pomorski Mestwin II sprzedał wieś i majątek arcybiskupom gnieźnieńskim. W tych czasach hodowano tu winorośle na wino. Dobrem kościelnym był Kozielec aż do czasów rozbiorów. W 1789 na mocy sekularyzacji majątków kościelnych stał się domeną rządu pruskiego. Majątek dzierżawiono aż wreszcie sprzedano. W 1868 właścicielem był August Freitag, w 1869 Adolf Deetjen, od 1879 wdowa po Deetjenie Erica z domu Liedtke, a od 1880 Ernst Herbig. Od co najmniej 1903 roku właścicielem Kozielca zostaje Pruska Komisja Kolonizacyjna, która rozparcelowuje majątek i sprowadza osadników. W 1906 zbudowano kaplicę ewangelicką, a rok potem założono nowy cmentarz. Być może na starym nie dokonywano już od tej pory pochówków. Obecnie kaplica ewangelicka jest kościołem rzymskokatolickim pw Niepokalanego Poczęcia NMP, filiałem dla parafii we Włókach.
W latach 80. XIX w. 37% mieszkańców była wyznania ewangelickiego. Po przejęciu terenu przez komisję osadniczą protestanci niemieccy zdominowali Kozielec. W 1921 było ich 90%. Początkowo podlegali parafii ewangelickiej w Świeciu, potem w Grucznie, a od 1912 w sąsiednich Włókach.

Ludzie

Lista strat w I wojnie światowej zawiera następujące nazwiska: Derengowski, Dymartowski, Fialkowski, Glowczewski, Golatta, Grutzki, Keise, Heyn, Hiller, Joppek, Kops, Korecki, Koslowski, Kuhn, Lutkowski, Michalski, Nowakowski, Nowicki, Reczkowski, Ribitzki, Rohde, Wernicke, Witkowski, Zwirkowski

Księga adresowa Polski z 1928 r. zawiera następujące nazwiska: Kayser (karczma)

Księga adresowa z 1941 r. zawiera następujące nazwiska: Kayser (gościniec), Nickel (szewc)


Bibliografia:

 1. APE Malbork, sygn. 9/59/0/1830, Die Anlegung eines [neues] kommunalen Begräbnisplatzes in Koselitz, 1907
 2. Deutsches Reichs Adressbuch. Die Ostgebiete, Berlin: Buch- und Tiefdruck Gesellschaft, 1941, s. 104. comp.jpg
 3. A. Harnoch, Chronik und Statistik der evangelischen Kirchen in den Provinzen Ost- und Westpreussen, Neidenburg, 1890, s. 533. comp.jpg
 4. Handbuch des Grundbesitzes im Deutschen Reiche, Berlin, 1880, s. 78-79. comp.jpg
 5. W. Hubatch, Die evangelischen General-Kirchenvisitationen in den von Ost- und Westpreußen sowie Posen 1920 abgetrennten Kirchenkreisen, Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1971, s. 378.
 6. A. Harnoch, Chronik und Statistik der evangelischen Kirchen in den Provinzen Ost- und Westpreussen, Neidenburg, 1890, s. 533. comp.jpg
 7. Historia Kozielca, http://www.kozielec.pl/historia,29,,,1.html
 8. W. Hubatch, Die evangelischen General-Kirchenvisitationen in den von Ost- und Westpreußen sowie Posen 1920 abgetrennten Kirchenkreisen, Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1971, s. 378.
 9. Księga adresowa Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa, Warszawa: Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej, 1928, s. 1175. comp.jpg
 10. A. Lattermann, Einfuehrung in die deutsche Sippenforschung in Polen und dem preussischen Osten. Poznań: Historische Geselschaft fuer Polen, 1938, s. 82. comp.jpg
 11. H. Maercker, Eine polnische Starostei und ein preußischer Landkreis. Geschichte des Schwetzer Kreises 1473-1873, Band II, "Zeitschrift des Westpreußischen Geschichtsvereins, 1886-1888, H. 17-19", s. 233. comp.jpg
 12. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych T. 11, Województwo Pomorskie, Warszawa: GUS, 1926, s. 49. comp.jpg
 13. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski i in., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa, 1880-1902, t. IV, s. 547. comp.jpg
 14. Westpreussisches Güter-Adressbuch, Stettin: P. Niekammer, 1903, s. 178. comp.jpg
 15. Wykaz cmentarzy gminy Dobrcz z PSOZ w Bydgoszczy z 1993 r., comp.jpg
 16. Z. Ziółkowski, Zapomnieni - cmentarz założony w początkach XX wieku, http://www.mmbydgoszcz.pl/artykul/zapomnieni-cmentarz-zalozony-w-poczatkach-xx-wieku,2696954,artgal,t,id,tm.html [dostęp: 13.10.2015]

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License