Cmentarz ewangelicki - Krobia

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

krobia.jpg

Opis cmentarza

zabudowany.png chronione.png mennonici.png
Położenie

Cmentarz położony po wschodniej stronie wsi (brak wzniesienia), na terenie zabudowanym, ok. 80 m. na wschód od ul. Poligraficznej idącej w stronę Mierzynka. Od strony zachodniej sąsiaduje z gospodarstwem domowym oraz małym laskiem sosnowym, od północy i południa z nieużytkami zarezerwowanymi pod budownictwo jednorodzinne, a od wschodu z małym laskiem sosnowym - terenem prywatnym.

Podstawowe informacje
Data założenia ~ XIX w.
Wyznanie ewangelicki
Ówczesna parafia Brzozówka (od 1928), Osówka (od 1838)
Status nieczynny
Powierzchnia ~0,16 ha
Nr działki 73/1
Kształt prostokąt
Najstarszy zachowany nagrobek I poł XX w.
Istniejąca dokumentacja ?
Zagrożenia śmieci, odpady budowlane
Stan zachowania UPORZĄDKOWANY, Typ VI

SUiKZP Lubicz błędnie podaje wyznanie cmentarza - nie jest to cmentarz rzymskokatolicki.

Roślinność
Drzewa dąb, …
Krzewy lilak
Inne konwalia

Brak alei lub zatarta. . Układ cmentarza czytelny. Brak pomnika przyrody.

Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce NIE - - - -
Krzyże TAK 1 XXI w. drewno współczesny drewniany krzyż z krucyfiksem wsadzony w drewnianą mogiłę
Mogiły obmurowane TAK 11 I poł XX w. lastryko, drewno 1 dziecięcy, 1 drewniana
Mogiły ziemne NIE - - - -
Obejścia NIE - - - -
Obeliski NIE - - - -
Płyty poziome TAK 2 I poł. XX w. lastryko, kamień -
Płyty pionowe TAK 1 I poł XX w. lastryko wraz z płytą poziomą
Przyścienne NIE - - - -
Inne TAK 1 1910 r. sztuczny kamień być może podstawa od krzyża
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy - - - - -
Brama TAK 1 1933 żelazo w 2014 r. poddana konserwacji
Kościół NIE - - - -
Kaplica NIE - - - -
Inne TAK 1 XXI w. - płot współczesny: siatka i betonowe słupki

Łącznie 14 zachowanych nagrobków. Brak informacji na temat grobów o znaczeniu historycznym oraz osób szczególnie zasłużonych.

Inskrypcje - fot. Michał P. Wiśniewski, 2012, 2014;


Galeria zdjęć

fot. Michał P. Wiśniewski, 2012

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8
{$caption}
fot. 9
{$caption}
fot. 10
{$caption}
fot. 11

fot. Michał P. Wiśniewski, 2014

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8
{$caption}
fot. 9
{$caption}
fot. 10
{$caption}
fot. 11
{$caption}
fot. 12
{$caption}
fot. 13
{$caption}
fot. 14
{$caption}
fot. 15
{$caption}
fot. 16
{$caption}
fot. 17
{$caption}
fot. 18
{$caption}
fot. 19
{$caption}
fot. 20
{$caption}
fot. 21

Renowacja

Prace porządkowe zostały przeprowadzone z inicjatywy Marleny Ardanowskiej, Władysława Templina, parafii ewangelicko-augsburskiej w Toruniu oraz grupy Tak Trzeba. Żelazna brama została wyremontowana, krzaki wycięte, nagrobki obkopane i wyczyszczone. Montaż bramy po konserwacji nastąpił 17 maja 2014 r. W niedalekiej przyszłości wzdłuż południowej krawędzi cmentarza ma zostać zamontowane ogrodzenie.

Relacje z prac:

  1. Prace porządkowe z 05.04.2014 r.
  2. Prace porządkowe z 07.06.2014 r.

Osadnictwo w Krobii

Historia
Ludzie

Źródła:

  1. 2978 Gramtschen, Topographische Karte (Meßtischblatt) 1:25000, Preuss. Landesaufnahme, 1944. comp.jpg
  2. Rozmowa z Marleną Ardanowską z domu Templin i Władysławem Templinem, wnukiem Anny i Edwarda Templin
  3. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych T. 11, Województwo Pomorskie. Warszawa: GUS, 1926. comp.jpg
  4. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz. Część A: Uwarunowania zagospodarowania przestrzenego, Warszawa, 2011 [dostęp: 10.03.2013] comp.jpg
  5. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski i in., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. t. XV, cz. II, Warszawa, 1880-1902, s. 165 comp.jpg

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License