Cmentarz ewangelicki - Łabędź II

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

labszkola.jpg

Opis cmentarza

polny.png chronione.png mennonici.png
Położenie

Cmentarz położony w polu. Będąc przy cmentarzu ewangelickim Łabędź I podjeżdżamy ok. 500 m w stronę Płużnicy do skrzyżowania, następnie w prawo. Potem prosto, ok. 300m. Tuż za szkołą, którą mijamy, mamy polną drogę w prawo prowadzącą na cmentarz. Dzieli nas od niego ok. 200 m. Cmentarz ze wszystkich stron sąsiaduje z polami uprawnymi.

Podstawowe informacje
Data założenia II poł. XIX w. (na mapie z 1874 jest)
Wyznanie ewangelicki
Ówczesna parafia Wąbrzeźno (od 1854), kościół już w 1836 jako filia parafii w Radzyniu Chełmińskim (od 1795)
Status nieczynny
Powierzchnia ~0,13 ha
Nr działki 45
Kształt zbliżony do prostokąta
Najstarszy zachowany nagrobek I ćw. XX w.
Istniejąca dokumentacja -
Zagrożenia śmieci, dewastacja
Stan zachowania ZŁY, Typ III
Data zamknięcia 1945?, -
Roślinność
Drzewa klon, dąb, jesion
Krzewy lilak, bez
Inne barwinek, fiołek,

Drzewostan w 50% usunięty. Na cmentarzu znajduje się pojedyncza ścieżka. Układ cmentarza czytelny.

Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce NIE - - - -
Krzyże NIE - - - -
Obeliski NIE - - - -
Mogiły obmurowane TAK >10 I poł. XX w. lastryko co najmniej 1 destrukt i 1 dziecięcy
Mogiły ziemne NIE - - - -
Płyty poziome NIE - - - -
Płyty pionowe NIE - - - -
Pola grobowe NIE - - - -
Postumenty TAK >3 I poł. XX w. lastryko, beton co najmniej 2 podstawy po krzyżach i 1 przemieszczony postument
Przyścienne NIE - - - -
ŁĄCZNIE ok. 20 stanowisk
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy NIE - - - -
Brama NIE - - - -
Kościół NIE - - - -
Kaplica NIE - - - -
Inne NIE - - - -

Brak danych o osobach znanych i zasłużonych pochowanych na cmentarzu. Wedłu danych z 2003 r. naliczono 20 stanowisk. W karcie cmentarza z 1994 r. wpisano 8 nagrobków i mogił. Była także jedna tablica z zamazanymi napisami.

Inskrypcje

Nie znaleziono.


Galeria zdjęć

fot. Anna i Michał Chabros, 2014

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8
{$caption}
fot. 9
{$caption}
fot. 10
{$caption}
fot. 11
{$caption}
fot. 12
{$caption}
fot. 13
{$caption}
fot. 14
{$caption}
fot. 15

Renowacja

Nie przeprowadzono.


Osadnictwo w Łabędziu.

Historia

Osada olęderska Łabędź oraz Ostrowy - jej część, na której leży cmentarz ewangelicki - Łabędź I, powstały na skutek akcji osadniczej prowadzonej w połowie XVIII w. w dobrach prywatnych właściciela majątku Trzcianek Adama Canden-Trzcińskiego. Obie kolonie powstały na jego ziemiach w 1751 r., przy czym Łabędź składał się z wsi oraz majątku, nad którym pieczę sprawowali Canden-Trzcińscy. W latach 1843-1847 właściciel Nielubia Karol Vogel jest w posiadaniu majątku Trzcianek wraz z wsiami Łabędź, Ostrowy oraz folwarkami Łabędź i Makswałd i wciela część koloni Ostrowy w obszar Makswałdu, a resztę w 1871 wcielono do Łabędzia.
W 1844 folwark Łabędź kupuje Karol Nickel, a po jego śmierci władali nim kolejno: Kirchfeldt, Kohn, Kummer, Fechter, Anna Biermann, Hoftmann, od 1900 kobieta o nazwisku Englisch. Z pewnością majątek był parcelowany. Na resztówce umieszczono w czasie okupacji Alberta Zuttera wysiedlając Franciszka Grabowskiego.
W latach 80. XIX w. wieś Łabędź zamieszkiwana była wyłącznie przez ewangelików, w majątku stanowili oni połowę mieszkańców. W 1921 r. było ich 75%, do czasu wybuchu II wojny światowej ilość ta malała. Protestanci podlegali ewangelickiej gminie wyznaniowej w Wąbrzeźnie i tam do 1845 r. uczęszczali do szkoły. W 1845 r. po raz pierwszy dokumenty wzmiankują o szkole ewangelickiej we wsi. Po 1920 r. stała się polską szkołą powszechną i działa do dziś jako szkoła podstawowa.

Ludzie

Gospodarze z 1829 r. (Łabędź): Hedrich, Wollenberg, Winkler, Krause, Bahr
Gospodarze z 1830 r. (Ostrowy): Hapke, E. Schielke, G. Schielke, Schreiber

Lista strat z I wojny światowej: Felske, Giese, Gortitz, Gorke, Malzahn, Manthey, Olszewski, Schlack, Schlehr, Schreiber, Seemann

W księdze adresowej z 1928 r. figurują nazwiska: Pick (kołodziej), Cieleń (kowal), Wojnowski (murarz), Daniel (zakład ogrodniczy), Bestjan (piekarz), Baumgart (stolarz), Gorczyński (stolarz), Rączka (szewc), Seeman (szewc), Willy (ślusarz)

Inne: pierwsi koloniści z 1751 (Łabędź): Adam Gahr, Samuel Meier


Bibliografia:

  1. 2779 Briesen, Topographische Karte (Meßtischblatt) 1:25000, Reichsamt für Landesaufnahme, 1911. comp.jpg
  2. B. Borysowski, Dokumentacja cmentarzy poewangelickich w powiecie wąbrzeskim, Wąbrzeźno, 2003.
  3. R. Czaja (red.), Historia gminy Wąbrzeźno t. 1, Wąbrzeźno: UG Wąbrzeźno, 2006, s. 54, 119, 201, 245, 306-309.
  4. A. Harnoch, Chronik und Statistik der evangelischen Kirchen in den Provinzen Ost- und Westpreussen. Neidenburg, 1890, s. 474-475. comp.jpg
  5. B. Heym, Geschichte des Kreises Briesen und seiner Ortschaften, Briesen am Wpr: Otto Weise, 1902, s. 283-285, 377. comp.jpg
  6. Księga adresowa Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa, Warszawa: Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej, 1928, s. 1183. comp.jpg
  7. B. Nagel, Ziemia Chełmińska. Monografia ze wstępem do regionalizmu, Toruń, 1935, s. 139. comp.jpg
  8. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych T. 11, Województwo Poznańskie. Warszawa: GUS, 1926, s. 64 comp.jpg
  9. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski i in., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa, 1880-1902, t. V, s. 558. comp.jpg (także, t. XII, s. 949)

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License