Cmentarz ewangelicki - Łączewna

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

hpCBzj6Q5EEhpE0lhceaiLYAVTFpoCOq7awP_isbfydSWfSjoGD5UdWdCBVvQfEssqTsDw-XtgB1h03ONAo=w320

Opis cmentarza

polny.png
Położenie

Cmentarz położony przy głównej drodze biegnącej przez wieś. Ze wsi Choceń kierujemy się w stronę Boniewa. Mijamy Szczytno, od tabliczki oznajmującej początek wsi Łąki Markowe do skrzyżowania z białą kapliczką jest ok. 500 metrów. Tam skręcamy w lewo i dalej jedziemy cały czas prosto główną drogą ok. 1,8 km. Cmentarz w postaci zagajnika stojącego przy drodze jest po lewej stronie. Od północy sąsiaduje z drogą, z pozostałych stron z polem uprawnym.

Podstawowe informacje
Data założenia ?
Wyznanie ewangelicko-augsburski
Ówczesna parafia Chodecz (od 1809, oficjalnie od 1817)
Status nieczynny
Powierzchnia ~0,12 ha
Nr działki 65
Kształt prostokąt
Najstarszy zachowany nagrobek brak
Istniejąca dokumentacja ?
Zagrożenia śmieci, splantowanie
Stan zachowania LIKWIDACJA NAGROBKÓW BEZ ZMIANY FUNKCJI MIEJSCA, Typ Ib
Data zamknięcia, likwidacji 1945?, ?

Opracowanie dotyczące parafii ewangelicko-augsburskich superintendentury kaliskiej z 1937 nie wspomina o istnieniu tego cmentarza. Najprawdopodobniej miał charakter prywatny.

Roślinność
Drzewa akacja, sosna, …
Krzewy lilak, grochodrzew
Inne trawa,…

Brak zarejestrowanych pomników przyrody. Układ wewnętrzny cmentarza nieznany, układ zewnętrzny czytelny

Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mogiły obmurowane NIE - - - -
Mogiły obmurowane z postumentem NIE - - - -
Mogiły ziemne ? - - - -
Pola grobowe NIE - - - -
Krzyże NIE - - - -
Postumenty NIE - - - -
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce NIE - - - -
Płyty poziome NIE - - - -
Przyścienne NIE - - - -
Inne NIE - - - -
RAZEM ? stanowisk
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy TAK - - ? resztki muru ogrodzeniowego
Brama NIE - - - -
Kościół NIE - - - -
Kaplica NIE - - - -
Inne NIE - - - podobno był krzyż drewniany
Inskrypcje

Nie znaleziono.


Galeria zdjęć

fot. Marcin Krzyżaniak, 2018;

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8
{$caption}
fot. 9
{$caption}
fot. 10
{$caption}
fot. 11
{$caption}
fot. 12
{$caption}
fot. 13
{$caption}
fot. 14

Renowacja

Nie przeprowadzono. Z rozmów z mieszkańcami wynika, że nagrobki usunięto przy okazji instalacji wodociągu, a na cmentarzu na pewno znajdował się krzyż. Według opracowania z 2011 (Zagubione ślady…) doszukano się 2 opasek od grobów ziemnych.


Osadnictwo w Łączewnej

Historia

Regestr Diecesjów Franciszka Czaykowskiego obejmujący lata 1783-1784 nie wymienia Łączewny pośród miejscowości będących własnością prywatną. Również na mapie Pertheesa z 1785 nie znajdziemy Łączewny. Wydana około 20 lat później (1803) mapa Prus Południowych Gilly'ego potwierdza istnienie osady Lonczewna Holendry. Według spisu z 1827 była to własność prywatna licząca 14 domów i 93 mieszkańców. W istocie Łączewna wchodziła w skład klucza majątku Pyszkowo. Niewykluczone, że do sprowadzenia olędrów przyczynili się Pnińscy.
Miejscowi protestanci podlegali pod parafię ewangelicką w Chodczu. Według spisu powszechnego z 1921 liczyli 29% mieszkańców wsi.

Ludzie

-


Bibliografia:

  1. M. Borucki , Ziemia kujawska pod względem historycznym, jeograficznym, archeologicznym, ekonomicznym i statystycznym, Włocławek 1882, s. 155.
  2. Kneifel L., Die evangelisch-augsbugischen Gemeiden der Kalischer Diözese, 1937, s. 103.
  3. D32 Klodawa, Karte des Westlisches Russland, 1:100 000, 1914. comp.jpg
  4. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych, t. 1: M. St. Warszawa, województwo warszawskie, Warszawa 1925, s. 205. comp.jpg
  5. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski i in., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. I, Warszawa 1880, s. 882; t. V, s. 629 i t. IX, s. 330.comp.jpg
  6. Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego, z wyrażeniem ich położenia i ludności, alfabetycznie ułożona w Biórze Kommissyi Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policyi, t. 1: A-Ł, 1827, s. 69. comp.jpg
  7. Zagubione ślady społeczności ewangelickiej we Włocławku i okolicy, 2011. comp.jpg

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License