Cmentarz ewangelicki - Leszyce

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

0xx6Daw6Rey-J6X8Il3ZZ3lDptioZUa669BH2cH5oHg5aPpmW2bAzcTT18cGIKe8Gexc7JI05YESusU=w320

Opis cmentarza

las.png mennonici.png
Położenie

Cmentarz położony w południowo-wschodniej części miejscowości. Od północy, wschodu i południa graniczy z lasem, a od zachodu z nieużytkami.

Podstawowe informacje
Data założenia XIX w.
Wyznanie ewangelicki
Ówczesna parafia Dąbrowa Wielka (od 1864), Rojewice (1835-1864, kościół w Dabrowie Wielkiej jako filialny istniał od co najmniej 1846)
Status nieczynny
Powierzchnia ~0,27ha
Nr działki 99
Kształt zbliżony do kwadratu
Najstarszy zachowany nagrobek ?
Istniejąca dokumentacja ?
Zagrożenia dewastacja
Stan zachowania ZŁY, Typ III
Data zamknięcia, likwidacji 1945?, -
Roślinność
Drzewa sosna, brzoza, …
Krzewy lilak, …
Inne trawa, …

Brak alei informacji o istnieniu alei. Brak pomników przyrody. Układ cmentarza nieczytelny.

Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce NIE - - - -
Krzyże NIE - - - -
Mogiły obmurowane TAK 8 I poł. XX w. lastryko, beton co najmniej 1 destrukt
Mogiły ziemne NIE - - - -
Obeliski NIE - - - -
Pola grobowe NIE - - - -
Postumenty TAK 1 dwudziestolecie międzywojenne lastryko
Płyty poziome NIE - - - -
Płyty pionowe NIE - - - -
Przyścienne NIE - - - -
RAZEM > 9 stanowisk
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy NIE - - - -
Brama NIE - - - -
Kościół NIE - - - -
Kaplica NIE - - - -
Inne NIE - - - -

Brak danych o pochówkach osób znanych i szczególnie zasłużonych.

Inskrypcje

Nie znaleziono.


Galeria zdjęć

fot. Filip Zieliński, 2015

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8
{$caption}
fot. 9
{$caption}
fot. 10
{$caption}
fot. 11
{$caption}
fot. 12
{$caption}
fot. 13
{$caption}
fot. 14
{$caption}
fot. 15
{$caption}
fot. 16

Renowacja

Nie przeprowadzono. SUiKZP nie wymienia takiego cmentarza.


Osadnictwo w Leszycach

Historia

Pierwsze wzmianki w źródłach pisanych o istnieniu Leszyc pojawiają się już w 1673 roku. Podobnie jak w sąsiednich leśnych osadach mieszkali tu głównie smolarze. W 1723 roku za pozwoleniem wójta bydgoskiego Stanisława Poniatowskiego osadzono kontraktem olęderskim owczarza Jerzego Beelke. Zapewne z czasem osadzono także więcej rodzin. Kontrakt ten przedłużono w 1759.
Od 1920 Leszyce składają się z dawnej wsi olęderskiej Leszyce i niewielkiej osady sąsiadującej od zachodu o nazwie Kirschgrund gdzie mieściła się siedziba nadleśnictwa. Leszyce były zdominowane przez ludność protestancką. Z początku podlegali parafii ewangelickiej w Rojewicach. Ta parafia posiadała filiał w Dąbrowie Wielkiej, który stał się samodzielną parafia w 1864.

Ludzie

Księga strat z I wojny światowej zawiera następujące nazwiska: Belz, Boymi, Gohlke, Jahnke, Kurzman, Mirheim, Reincke, Riedel, Ristau, Rubach, Schmidt, Schulz, Sommerfeld


Źródła i opracowania:

 1. 3075 Gross Wodek, Messtischblatt, 1:25 000, 1890. comp.jpg
 2. K. Bartowski, Udział starostwa i wójtowstwa bydgoskiego w kolonizacji holenderskiej, "Materiały do dziejów kultury i sztuki Bydgoszczy i regionu" z. 1, 1996, s. 109. comp.jpg
 3. J. N. Bobrowicz, Opisanie historyczno-statystyczne Wielkiego Księstwa Poznańskiego, 1846, s. 427. comp.jpg
 4. R. Guldon, Z. Guldon, Inwentarz wójtostwa bydgoskiego z 1744 roku, "Bydgoskie Towarzystwo Naukowe", Prace Wydziału Nauk Humanistycznych, Seria C, nr 10, Prace Komisji Historii, VII, 1970, s. 89.
 5. R. Kabaciński, Inwentarze starostwa i wójtostwa bydgoskiego z lat 1753-1766, "Bydgoskie Towarzystwo Naukowe. Źródła do dziejów Bydgoszczy", nr 9, 1977, s. 18-19, 58-59.
 6. S. Kozierowski, Badania nazw topograficznych na obszarze dawnej zachodniej i środkowej Wielkopolski, t. I A-Ł, Poznań, 1922, s. 452. comp.jpg
 7. G. Meinhardt, Aus Brombergs Vergangenheit. Ein Heimatbuch für den Stadt- und Landkreis,Wilhelmshaven : Bidegast-Vereinigung e. V., 1973, s. 47.
 8. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych T. 10, Województwo Poznańskie. Warszawa: GUS, 1926, s. 4. comp.jpg
 9. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski i in., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa, 1880-1902, t. V, s. 180. comp.jpg
 10. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Wieś Wielka, Nowa Wieś Wielka, 2014. comp.jpg
 11. Uebersicht der Bestandtheile und Verzeichniss aller Ortschadten des Bromberger Regierungsbezirks, 1818, s. 17. comp.jpg
 12. Verzeichniss aller Ortschaften des Bromberger Regierungs-Bezirks : mit einer geographisch-statistischen Übersicht derselben, Bromberg: Gruenauer, 1833, s. 9. comp.jpg
 13. Verzeichniss sämmtlicher Ortschaften des Regierungs-Bezirks Bromberg, Bromberg: M. Aronsohn, 1860, s. 10. comp.jpg
 14. A. Werner, Geschichte der evangelischen Parochieen in der Provinz Posen. Posen: W. Decker, 1898, s. 117. comp.jpg
 15. F. Żmidziński, Przemiany w gospodarce wiejskiej starostwa bydgoskiego, BTN, prace Wydziału Nauk Humanistycznych, Seria C, nr 13, Prace Komisji Historii, 9, 1973, s. 97.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License