Cmentarz ewangelicki - Lisi Ogon II

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

EqxQUby4b14XdfRTsnc8HjcLl9E782ZJvbhivD3Vosk_inDgIY_x6LSD_ptMv3QxGoM2LIIpnxKvY4oc50I=w320

Opis cmentarza

las.png mennonici.png
Położenie

Cmentarz położony na skraju lasu, niedaleko ul. Spacerowej. Jadąc DK10 w kierunku Pawłówka skręcamy w ul. Spacerową (jak do Agrosieci). Po ok. 290 metrach stajemy i po prawej stronie na skraju lasu widzimy uschnięte drzewo górujące nad mniejszymi drzewami i krzakami. Tam jest cmentarz. Sąsiaduje od północy i zachodu z nieużytkami, a z pozostałych stron z lasem.

Podstawowe informacje
Data założenia I poł. XIX wieku
Wyznanie ewangelicki
Ówczesna parafia Łochowo (od 1895), Bydgoszcz (1772-1895)
Status nieczynny
Powierzchnia ~0,11ha
Nr działki 170
Kształt zbliżony do prostokąta
Najstarszy zachowany nagrobek IV ćw. XIX w.
Istniejąca dokumentacja ?
Zagrożenia likwidacja, śmieci, zalesienie
Stan zachowania BARDZO ZŁY, typ III
Data zamknięcia, likwidacji 1945?, -
Roślinność
Drzewa klon, sosna, …
Krzewy lilak, grochodrzew, …
Inne trawa, …

Brak pomników przyrody. Układ zewnętrzny częściowo czytelny. Układ wewnętrzny częściowo czytelny. Brak informacji o alei.

Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mogiły obmurowane TAK 3 I poł. XX w. beton, lastryko
Mogiły obmurowane z postumentem TAK 4 I poł. XX w. beton, lastryko -
Mogiły ziemne ? - - - -
Pola grobowe NIE - - - -
Krzyże NIE - - - -
Postumenty TAK 3 I poł. XX w. lastryko w tym 1 podstawa pod krzyż
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce NIE - - - -
Płyty poziome NIE - - - -
Przyścienne NIE - - - -
Inne NIE - - - -
RAZEM >10 stanowisk
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy NIE - - - -
Brama NIE - - - -
Kościół NIE - - - -
Kaplica NIE - - - -
Inne NIE - - - -
Inskrypcje


Galeria zdjęć

fot. Michał P. Wiśniewski, 2015;

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8
{$caption}
fot. 9
{$caption}
fot. 10
{$caption}
fot. 11
{$caption}
fot. 12
{$caption}
fot. 13
{$caption}
fot. 14
{$caption}
fot. 15
{$caption}
fot. 16

Renowacja

Nie przeprowadzono.


Osadnictwo w Lisim Ogonie

Historia

W skład obecnej wsi Lisi Ogon wchodziło aż 5 dawnych jednostek osadniczych: Chwała Bogu, Nowa Erekcja (Żalsięboże), Gronów (Czersko Kraińskie), Lisiogon i Karolewo. Najstarszymi były Chwała Bogu i Nowa Erekcja przemianowana potem na Żal się Boże, które wymienione zostały w inwentarzu wójtostwa bydgoskiego z 1744. Dla Chwały Bogu w 1750, a dla Nowej Erekcji w 1752 wójt bydgoski Henryk Bruhl założył powtórne kontrakty osadnicze. Na mapie z 1774 na miejscu gdzie istniał późniejszy Lisiogon zaznaczono wieś o nazwie Töflerd. Najprawdopodobniej u jego genezy leżała budowa kanału bydgoskiego. Wbrew temu co piszą w Wikipedii, Lisiogon jest oznaczony na mapie von Schroettera z lat 1796-1802. Wówczas pojawia się po raz pierwszy Karolewo, a nazwa Nowej Erekcji zostaje zmieniona na Żalsięboże choć pierwotne określenie stosowane jest jeszcze w spisie z 1885. O folwarku Gronów, którego właścicielem było miasto Bydgoszcz dowiadujemy się po raz pierwszy ze spisu miejscowości z 1833. Według spisu z 1860 osada Chwała Bogu stworzona jest z 3 folwarków (Chwała Bogu, Karolewo, Gronów), Nowa Erekcja posiada status wsi. W 1892 powstała nowa wieś o nazwie Lisiogon (Fuchsschwanz), utworzona z połączenia Lisiegoogona, Chwały Bogu, Karolewa, Gronowa i Nowej Erekcji. Kolejna zmiana nazwy następuje w 1911 na Steinholz. Z uwagi na to, że Gronów od przynajmniej 1907 jest gospodarstwem liczącym 91 ha to jego właściciel notowany jest w księdze majątków ziemskich. A był nim Georg von Ziehlberg. W 1913 pojawia się jeszcze jeden właściciel Emil Schmidt. Kolejnym musiał być Willi Strempel, który w 1919 odsprzedał majątek Henrykowi Sienkiewiczowi, kuzynowi słynnego pisarza. W okresie międzywojennym Gronów nazywany jest Czerskiem Kraińskim (na Czersko Krajeńskie przemianowany zostanie w 1955). Pomijając okres okupacji ostatnia zmiany nazwy na współczesną Lisi Ogon nastąpiła w 1972.
Do 1895 ewangelicy z Lisiegoogona podlegali pod parafię w Bydgoszczy, a od 1895 przeniesiono ich do nowo utworzonej parafii ewangelickiej w Łochowie. W 1921 ewangelicy liczyli 59% mieszkańców.
Pierwotny Lisiogon rozciągał się wzdłuż ulicy Łowiskowej, Chwała Bogu i Karolewo to zabudowania ulicy Wyczynowej, Gminnej i Polnej, Gronów to sadyba przy Dworskiej, a Nowa Erekcja zlokalizowana była tam gdzie Spacerowa zakręca ku Przyjaznej.

Ludzie

Lista strat z I wojny światowej: Dolski, Draheim, Fritz, Gollnick, Lambrecht, Liebenau, Pryszka, Schwirtz, Sommerfeld, Ziemke

Księga adresowa Polski z 1928: Anna Brunk (właściciel ziemski, 52ha), Reinhard Schmidt (właściciel ziemski, 100ha), Anna Ziehlberg (właściciel ziemski, 112ha)


Bibliografia:

 1. 1426 Ossowitz, Topographische Karte (Meßtischblatt) 1:25000, Reichsamt für Landesaufnahme, 1878. comp.jpg
 2. K. Błażejewski, Niemcom zrobiło się żal sprzedanego gospodarstwa. Ich przyszły zięć postanowił usunąć nowych właścicieli, "Express Bydgoski" z 07.11.2015, http://www.expressbydgoski.pl/bydgoszcz/a/niemcom-zrobilo-sie-zal-sprzedanego-gospodarstwa-ich-przyszly-ziec-postanowil-usunac-nowych-wlascicieli,10828562/
 3. J. N. Bobrowicz, Opisanie historyczno-statystyczne Wielkiego Księstwa Poznańskiego, 1846, s. 426, 427. comp.jpg
 4. Z. Górski, R. Kabaciński, A. Mietz (red.), Lustracja województw wielkopolskich i kujawskich 1765. Województwo inowrocławskie, Bydgoszcz, 2011, s. 52.
 5. Z. Guldon, Opisy starostwa bydgoskiego z lat 1661-1765, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe - źródła do dziejów Bydgoszczy nr2, 1966, s. 40, 45.
 6. Gueter-Adressbuch der Provinz Posen, Stettin: Paul Niekammer, 1907, s. 156-157. comp.jpg
 7. Güter-Adressbuch für die Provinz Posen, 1913, s. 182-183. comp.jpg
 8. R. Kabaciński, Inwentarze starostwa i wójtostwa bydgoskiego z lat 1753-1766, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, źródła do dziejów Bydgoszczy, nr 9, 1977, s. 22, 66.
 9. Księga adresowa Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa, Warszawa: Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej, 1928, s. 1350. comp.jpg
 10. Lisi Ogon na Wikipedii, https://pl.wikipedia.org/wiki/Lisi_Ogon
 11. "Prawda. Tygodnik polityczny, społeczny i literacki", 1892, nr 17, s. 9. comp.jpg
 12. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych T. 10, Województwo Poznańskie, 1926, s. 4. comp.jpg
 13. Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego gminy Białe Błota, 2016, s. 46. comp.jpg
 14. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski i in., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa, 1880-1902, t. V, s. 312 (Lisi Ogon). comp.jpg (Karolewo, patrz: t. III, s. 850; Chwałaboga i Gronów, patrz: t. I, s. 657;)
 15. Uebersicht der Bestandtheile und Verzeichniss aller Ortschadten des Bromberger Regierungsbezirks, 1818, s. 16, 17. comp.jpg
 16. Verzeichniss aller Ortschaften des Bromberger Regierungs-Bezirks, Bromberg: Gruenauer, 1833, s. 9, 10, 11. comp.jpg
 17. Verzeichniss sämmtlicher Ortschaften des Regierungs-Bezirks Bromberg, Bromberg: M. Aronsohn, 1860, s. 2-3, 4-5. comp.jpg
 18. A. Werner, Geschichte der evangelischen Parochieen in der Provinz Posen. Posen: W. Decker, 1898, s. 205. comp.jpg
 19. F. Żmudziński, Przemiany w gospodarce wiejskiej starostwa bydgoskiego w latach 1661-1772, BTN, Prace Wydziału Nauk Humanistycznych, Seria C, Nr 13, Prace Komisji Historii, t. 9, 1973, s. 107.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License