Cmentarz ewangelicki - Liznowo

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

elisenau.jpg

Opis cmentarza

zabudowany.png szkolny.png
Położenie

Cmentarz położony był w południowej części wsi (dawne Liznowo Stare), bezpośrednio za (na zachód) dawną szkołą ewangelicką, stojącą przy głównej drodze prowadzącej przez wieś. Od północy, południa i zachodu sąsiadował z gruntami ornymi, a od wschodu ze wspomnianą szkołą.

Podstawowe informacje
Data założenia IV. ćw. XIX w.
Wyznanie ewangelicki
Ówczesna parafia Zelgno (od 1913 r.), Chełmża (od 1803 r.)
Status nieistniejący
Powierzchnia ~0,14 ha
Nr działki niewyodrębniona, 31, kawałek 32/2 i kawałek 32/3
Kształt prostokąt
Najstarszy zachowany nagrobek brak
Istniejąca dokumentacja ?
Zagrożenia śmieci i odpady składowane na terenie pocmentarnym
Stan zachowania CMENTARZ ZLIKWIDOWANY, Typ I

Układ cmentarza nieznany ze względu na jego likwidację.

Roślinność
Drzewa klon, sosna, brzoza
Krzewy lilak, …
Inne bluszcz, barwinek

Brak zarejestrowanych pomników przyrody. Występują aleje, lecz być może zostały one wytyczone już po likwidacji.

Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce NIE - - - -
Krzyże TAK 1 1885 żeliwo patrz INS. 2
Obejścia NIE - - - -
Obeliski NIE - - - -
Mogiły obmurowane NIE - - - -
Płyty poziome NIE - - - -
Płyty pionowe NIE - - - -
Postumenty NIE - - - -
Przyścienne NIE - - - -
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy NIE - - - -
Brama NIE - - - -
Kościół NIE - - - -
Kaplica NIE - - - -
Inne NIE - - - -

Brak informacji na temat grobów o znaczeniu historycznym oraz osób szczególnie zasłużonych.

Inskrypcje
fot. Andrzej Bogucki, 2015


Galeria zdjęć

fot. Andrzej Bogucki, 2015

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3

fot. Michał P. Wiśniewski, 2013

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7

Renowacja

Renowacja niemożliwa ze względu na likwidację cmentarza i utworzenie na jego miejscu zieleńca. Na terenie pocmentarnym znaleźć można wyżej pokazany krzyż oraz fragment tablicy inskrypcyjnej.


Osadnictwo w Liznowie

Historia

Wieś powstała dopiero w 1824 r., na skutek rozparcelowania części terenów należących uprzednio do wsi Witkowo i Szerokopas… W latach 80. XIX w. 2/3 mieszkańców było ewangelikami. Po odzyskaniu niepodległości ilość ta spadła do 45%. Protestanci przypisani byli do parafii ewangelickiej w Chełmży. Dopiero w 1913 r. otwarto dla nich kościół w Zelgnie.

Ludzie

Księga adresowa z 1908 r. wymienia następujące nazwiska: Apczyński, Autenrieb (stolarz), Babst, Bansleben, Bauer, Blum, Eggert, Gaide (murarz), Jakubowski (handel bydłem), Jung (nauczyciel), Litke, Makowski, Rutkowski, Scheubach, Scheuing, Schneider, Schwerdtle, Sengpiel (nauczyciel), Skowroński, Sonnenberg, Unruch, Volkmann, Wernicke, Will, Wolf (wiatrak), Zacharek, Zielinski

Lista osób biorących udział w I wojnie światowej zawiera następujące nazwiska: Bauer, Blum, Dalig, Fenske, Graczikowski, Jankowski, Jordan, Kalinowski, karczewski, Kasprzewski, Klaczinski, Kressin, Leichnitz, Lewandowski, Maser, Mende, Michalski, Nowakowski, Nowacki, Olszewski, Rajewski, Schening, Schumilowski, Schwertle, Skrabaczewski, Sobetzki, Szymborski, Wilaretzki, Zachareck, Zilinski, Zilz

Księga adresowa Polski z 1928 wymienia następujące nazwiska: Machalski (wiatrak), Wolff (wiatrak)

Księga adresowa z 1942 r. zawiera następujące nazwiska: Wolf (młyn/wiatrak)


Bibliografia:

  1. 2877 Culmsee, Topographische Karte (Meßtischblatt) 1:25000, Preuss. Landesaufnahme, 1909;
  2. Adressbuch für Thorn. Stadt und Land 1908, Thorn, 1908. comp.jpg
  3. Deutsches Reichs Adressbuch. Die Ostgebiete, Berlin: Buch- und Tiefdruck Gesellschaft, 1941, s. 75. comp.jpg
  4. Księga adresowa Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa, Warszawa: Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej, 1928, s. 1164. comp.jpg
  5. H. Maercker, Geschichte der ländlichen Ortschaften und der drei kleineren Städte des Kreises Thorn in seiner früheren Ausdehnung vor der Abzweigung des Kreises Briesen i. J. 1888. Danzig, 1900. comp.jpg
  6. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych T. 11, Województwo Pomorskie. Warszawa: GUS, 1926, s. 57. comp.jpg
  7. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski i in., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa, 1880-1902, t. V, s. 319. comp.jpg

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License