Cmentarz ewangelicki - Łochowice

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

lochowice.PNG

Opis cmentarza

zabudowany.png mennonici.png chronione.png
Położenie

Cmentarz położony jest przy głównej drodze biegnącej przez wieś - szosie z Łochowa w stronę Nakła nad Notecią. Z Bydgoszczy wyjeżdżamy ulicą Nakielską. Przejeżdżamy Lisi Ogon, Łochowo. Od tabliczki informacyjnej oznaczającej początek Łochowic do cmentarza dzieli nas ok. 650 m. Najlepiej tuż za nim skręcić w prawo w ul. Leśników. Cmentarz graniczy od północy z nieużytkami, od wschodu z terenem działki pod gospodarstwo domowe, od południa z drogą którą przyjechaliśmy, a od zachodu z nieużytkami i ul. Leśników.

Podstawowe informacje
Data założenia co najmniej I poł. XIX w. (w 1874 jest na mapie)
Wyznanie ewangelicki
Ówczesna parafia Łochowo (od 1895), Bydgoszcz (1772-1895)
Status nieczynny
Powierzchnia ~0,44ha
Nr działki nie wyodrębniono, na trenie działki nr 119
Kształt prostokąt
Najstarszy zachowany nagrobek I poł. XX w.
Istniejąca dokumentacja ?
Zagrożenia -
Stan zachowania TYP VI b, upamiętniony, okresowe cięcie zieleni
Data zamknięcia, likwidacji 1945?, ?

Wiek cmentarza szacowany na podstawie lip - pomników przyrody.

Roślinność
Drzewa lipa
Krzewy lilak, …
Inne trawa, …

Dwie lipy drobnolistne są pomnikami przyrody. jedna z nich ma 476 cm. Brak informacji co do istnienia alei. Układ cmentarza częściowo czytelny.

Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce TAK 1 I poł .XX w. beton -
Krzyże NIE - - - -
Obeliski NIE - - - -
Mogiły obmurowane TAK 3 I poł. XX w. lastryko, beton -
Mogiły ziemne NIE - - - -
Płyty poziome NIE - - - -
Płyty pionowe NIE - - - -
Pola grobowe TAK 1 I poł. XX w. beton, lastryko z mogiłą dziecięcą
Postumenty TAK 1 I poł. XX w. lastryko destrukt
Przyścienne NIE - - - -
ŁĄCZNIE 6 stanowisk
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy NIE - - - -
Brama NIE - - - -
Kościół NIE - - - -
Kaplica NIE - - - -
Inne TAK 1 I poł. XX w. lastryko krzyż (leży)
Inskrypcje

Nie znaleziono.


Galeria zdjęć

fot. Sławomir Sikorski, 2015

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8
{$caption}
fot. 9
{$caption}
fot. 10
{$caption}
fot. 11
{$caption}
fot. 12
{$caption}
fot. 13

fot. Michał P. Wiśniewski, 2010

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2

Renowacja

Cmentarz został upamiętniony tabliczką przed 2010 r. W 2015 r. wycięto zarastającą roślinność.


Osadnictwo w Łochowicach.

Historia

Łochowice to królewska wieś założona w 1742 r. na prawie olęderskim. Inwentarz wójtostwa bydgoskiego z 1744 r. wymienia Łochowiec (dawna nazwa) jako wieś, w której pola nie są jeszcze wymierzone. Niezależnie od tego posiadała już 2 osadników. W 1752 r. król August III potwierdził osadnikom kontrakt dzierżawny spisany przez ówczesnego posesora wójtostwa bydgoskiego Henryka Bruhla.
Ewangelicy stanowili w XIX w. ponad 80% mieszkańców wsi. Przed przed wybuchem I wojny światowej Było ich 72%. Dopiero w 1895 r. erygowano parafię ewangelicką w Łochowie. Przedtem protestanci musieli uczęszczać do kościoła w Bydgoszczy. Od co najmniej 1905 r. istniała we wsi szkoła symultanna. Po odzyskaniu niepodległości statystyki wyznaniowe uległy zmianie. Ewangelików według spisu z 1921 r. nadal było dużo bo 70%, lecz do 1939 r. utrzymała się tendencja spadkowa. Z tego powodu zlikwidowano szkołę w 1925 r.

Ludzie

Lista strat z I wojny światowej: Bistau, Demuth, Gawinski, Gollnick, Kempinski, Lauch, Luneberg, Maziemke, Rackowski, Redel, Ristau, Schwalbe, Schweikowsky, Stolpmann, Werner


Bibliografia:

 1. 2872 Bromberg, Topographische Karte (Meßtischblatt) 1:25000, Reichsamt für Landesaufnahme, 1916. comp.jpg
 2. K. Bartkowski, Udział starostwa i wójtostwa bydgoskiego w kolonizacji holenderskiej, "Materiały do dziejów kultury i sztuki Bydgoszczy i okolic", 1996, z. 1, s. 109. comp.jpg
 3. Gemeindelexikon die Regierungsbezirke Allenstein, Danzig, Marienwerder, Posen, Bromberg und Oppeln : auf Grund der Ergebnisse der Volkszählung vom 1. Dezember 1910 und anderer amtlicher Quellen, Berlin, 1912, s. 38 (Reg. Bromberg). comp.jpg
 4. R. Guldon, Z. Guldon, Inwentarz wójtostwa bydgoskiego z 1744 roku, [w:] Bydgoskie Towarzystwo Naukowe. Prace Wydziału Nauk Humanistycznych. Seria C. Nr 10. Prace Komisji Historii VII. Bydgoszcz 1970.
 5. Lustracje województw wielkopolskich i kujawskich 1765 pod red. Z. Górskiego, R. Kabacińskiego i R. Mietza, Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW, 2011, s. 52, 108.
 6. Łochowice w Wikipedii, http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81ochowice_(wojew%C3%B3dztwo_kujawsko-pomorskie), [dostęp: 30.04.2015]
 7. Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego gminy Białe Błota, 2010, s. 23, 26. comp.jpg [dostęp: 01.05.2015]
 8. Verzeichniss aller Ortschaften des Bromberger Regierungs-Bezirks, Bromberg: Gruenauer, 1833, s. 11. comp.jpg
 9. Verzeichniss sämmtlicher Ortschaften des Regierungs-Bezirks Bromberg, Bromberg: M. Aronsohn, 1860, s. 4-5. comp.jpg
 10. A. Werner, Geschichte der evangelischen Parochieen in der Provinz Posen. Posen: W. Decker, 1898, s. 205. comp.jpg
 11. F. Żmudziński, Przemiany w gospodarce wiejskiej starostwa bydgoskiego w latach 1661-1772, BTN, Prace Wydziału Nauk Humanistycznych, Seria C, Nr 13, Prace Komisji Historii, t. 9, 1973, s. 107.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License