Cmentarz ewangelicki - Lucim

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

luc.png

Opis cmentarza

polny.png smieci.png
Położenie

Cmentarz polny usytuowany na zachód od centrum wsi. Jadąc w stronę Sępólna Krajeńskiego zjeżdżamy z drogi krajowej nr 25 na głównym skrzyżowaniu w Lucimiu w lewo. Ok. 50 metrów dalej mamy rozwidlenie, na którym wybieramy drogę po lewej stronie. Po ok. 620 m. mamy następne skrzyżowanie, na którym jedziemy prosto. Po ok. 360 m. po lewej stronie przy drodze mamy zarośla. Tu jest cmentarz. Nie sięga on całego zarośniętego terenu, a ok. 60 m. wzdłuż drogi, którą dojechaliśmy. Dalej jest coś jakby dawna zarośnięta żwirownia. Od północy sąsiaduje z drogą, którą dojechaliśmy, od wschodu i południa z terenami uprawnymi, a od zachodu z wyrobiskiem.

Podstawowe informacje
Data założenia III ćw. XIX w. (prawdopodobnie w 1872, w 1874 już był)
Wyznanie ewangelicki
Ówczesna parafia Mąkowarsko (od 1895) Gogolin-Lucim-Sitowiec (1872- 1895), Koronowo (1772-1872)
Status nieczynny
Powierzchnia 0,21ha
Nr działki 83, ewentualnie część 84
Kształt czworokąt nieforemny, dawniej prostokąt
Najstarszy zachowany nagrobek ?
Istniejąca dokumentacja ?
Zagrożenia dalsze zaśmiecanie, splantowanie
Stan zachowania ZŁY, Typ III
Data zamknięcia, likwidacji 1945?, ?
Roślinność
Drzewa ?
Krzewy lilak, grochodrzew, …
Inne ?

Brak informacji o alei. Układ cmentarza nieczytelny.

Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce NIE - - - -
Krzyże NIE - - - -
Mogiły obmurowane TAK >10 I poł. XX w. lastryko, beton -
Mogiły ziemne NIE - - - -
Obeliski NIE - - - -
Pola grobowe NIE - - - -
Postumenty TAK ? > 3 I poł. XX w. część to destrukty
Płyty poziome NIE - - - -
Płyty pionowe NIE - - - -
Przyścienne NIE - - - -
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy NIE - - - -
Brama NIE - - - -
Kościół NIE - - - -
Kaplica NIE - - - -
Krzyż NIE - - - -
Inne NIE - - - -

Brak informacji na temat grobów o znaczeniu historycznym oraz osób szczególnie zasłużonych

Inskrypcje


Galeria zdjęć

fot. Karolina Falleńczyk, 2015
{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8
{$caption}
fot. 9
{$caption}
fot. 10

Renowacja

Nie przeprowadzono. Nie wiadomo, czy zachodnia część cmentarza nie została poddana likwidacji z uwagi na uruchomioną tam kiedyś żwirownię.


Osadnictwo w Lucimiu

Historia

Lucim to jedna z miejscowości należąca u zarania swoich dziejów do dóbr klasztoru w Byszewie. Pierwsze wzmianki pochodzą z 1286 roku. We wsi istnieje także zespół dworski z I poł. XIX w. Dwór został rozbudowany w latach 20. XX w.
Protestanci z Lucimia po odłączeniu się od macierzystej parafii koronowskiej w 1872 r. (parafia Gogolin-Lucim-Sitowiec) mieli do dyspozycji szkołę ewangelicką, w której odbywały się spotkania modlitewne. W 1895 r. za siedzibę parafii ostatecznie obrano Mąkowarsko. W latach 80. XIX w. wieś liczyła 32% ewangelików. Co ciekawe, wówczas ok. 34% całej populacji było analfabetami. W 1921 r. ewangelicy stanowili ok. 13% mieszkańców. Ich ilość malała do 1939 r.

Ludzie

Lista poległych w I wojnie światowej zawiera następujące nazwiska: Kaczmarzewski, Mitzalski, Olejnik, Ossowski, Serrgott, Siorkowski, Thimm, Urlich

Księga adresowa Polski z 1928 r. zawiera następujące nazwiska: Gort (krawiec), Kątny (krawiec), Łuczkowski (właściciel ziemski), Mindak (handel bydłem, rzeźnik), Polasik (szewc), Poteracki (stolarz), Regenbrecht (młyn, tartak wodny), Ruhnke (właściciel ziemski), Siuda (właściciel ziemski), Ściesieński (właściciel ziemski), Szukalski (stolarz), Tojza (kowal), Zająkała (handel bydłem, restauracja)

Księga adresowa z 1941 r. zawiera następujące nazwiska: Szoporowski (stelmach)


Bibliografia:

  1. 2672 Wierzchucyn, Topographische Karte (Meßtischblatt) 1: 25 000, Reichsamt für Landesaufnahme, 1940 comp.jpg
  2. Deutsches Reichs Adressbuch. Die Ostgebiete, Berlin: Buch- und Tiefdruck Gesellschaft, 1941, s. 112. comp.jpg
  3. Księga adresowa Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa, Warszawa: Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej, 1928, s. 1351. comp.jpg
  4. A. Lattermann, Einfuehrung in die deutsche Sippenforschung in Polen und dem preussischen Osten. Poznań: Historische Geselschaft fuer Polen, 1938, s. 82. comp.jpg
  5. Lucim na stronie Polskiezabytki.pl, http://www.polskiezabytki.pl/m/obiekt/1134/Lucim/ [dostęp: 28.08.2015]
  6. Plan Rozwoju Miejscowości Lucim, 2010, http://www.bip.koronowo.pl/?app=uchwaly&nid=3953 [dostęp: 27.08.2015]
  7. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych T. 10, Województwo Poznańskie, Warszawa: GUS, 1926, s. 4. comp.jpg
  8. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Koronowo. Cz. I. uwarunkowania rozwoju, Koronowo, 2009, s. 52, http://www.bip.koronowo.pl/?app=uchwaly&nid=3751&y=2009 [dostęp: 15.06.2015]
  9. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski i in., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa, 1880-1902, t. V, s. 468. comp.jpg
  10. A. Werner, Geschichte der evangelischen Parochieen in der Provinz Posen, Posen: W. Decker, 1898, s. 92-93. comp.jpg

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License