Cmentarz ewangelicki - Lulkowo

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

lulkowo.jpg

Opis cmentarza

zabudowany.png chronione.png
Położenie

Cmentarz położony w południowej stronie wsi przy ul. Kon-Tiki na terenie równinnym. Ok. 300 m. na południe od głównej drogi przebiegającej przez wieś (droga wojewódzka nr 552 Różankowo - Lubicz). Od wschodu graniczy z ul. Kon-Tiki, a z pozostałych stron z terenami należącymi do gospodarstw domowych.

Podstawowe informacje
Data założenia 1897 r.
Wyznanie ewangelicki
Ówczesna parafia Lulkowo, przed 1895 r. Grębocin
Status nieczynny
Powierzchnia ~0,36 ha
Nr działki 115/2 i 116
Kształt zbliżony do trapezu
Najstarszy zachowany nagrobek koniec XIX w., z inskrypcją: 1909
Istniejąca dokumentacja ?
Zagrożenia dewastacja, śmieci
Stan zachowania ZŁY, Typ III
Data zamknięcia, likwidacji po 1947 r., -

Układ cmentarza czytelny. Stan zachowania nekropolii zły z uwagi na dewastację nagrobków. W południowej część mieści się kwatera dziecięca. Po 1909 r. cmentarz został poszerzony w kierunku zachodnim (działka 115/2) - wniosek na podstawie dostępnych map (1909 i 1940). Wg Marka Pawłowskiego cmentarz założono w 1897 r., a zamknięty został w 1945 r. Przeczy temu tablica inskrypcyjna znaleziona podczas oględzin cmentarza (INS. 1), najwidoczniej w 1947 r. jeszcze dokonano pochówku. Najstarsze zachowane nagrobki posiadają daty 1909 (ilość:2), 1914 (ilość: 3) - nie znalazłem tablic z 1914, prawdopodobnie tkwią pod ziemią.

Roślinność
Drzewa robinia akacjowa, lipa, klon, dąb, grab
Krzewy
Inne pokrzywy, bluszcz, paproć

Brak zarejestrowanych pomników przyrody. Drzewostan posadzony wzdłuż granic cmentarza nie odbiega od pierwotnego - starodrzew. Nie znaleziono śladów wycięcia drzew. W południowo-wschodniej części cmentarza część drzew tworzy aleje.

Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce NIE - - - -
Krzyże NIE - - - -
Pola grobowe TAK 2 I poł. XX w. żeliwo, beton zachowała się tylko część jednego obejścia żeliwnego, drugie pole otoczone betonowym prostokątem bez słupków ani ogrodzenia
Obeliski NIE - - - -
Mogiły obmurowane TAK 72 lata 90. XIX w. - I poł. XX w. lastryko, beton, piaskowiec w tym 33 dziecięce
Mogiły ziemne NIE - - - -
Płyty poziome NIE - - - -
Płyty pionowe TAK 2 I poł. XX w. lastryko 2 powalone płyty pionowe
Postumenty TAK 20 lata 90. XIX w. - I poł. XX w. lastryko, beton, piaskowiec w tym 14 dostawionych do mogił obmurowanych(różny stan zachowania, także destrukty), 6 bez mogił obmurowanych. Łącznie 10 typu "dąbek"
Przyścienne NIE - - - -
ŁĄCZNIE 76 stanowisk wraz z destruktami
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy NIE - - - -
Brama NIE - - - -
Kościół NIE - - - -
Kaplica NIE - - - -
Inne NIE - - - -

Brak informacji na temat grobów o znaczeniu historycznym oraz osób szczególnie zasłużonych.

Inskrypcje - fot. Tymoteusz Słowikowski, 2014; fot. Michał P. Wiśniewski, 2014;


Galeria zdjęć

fot. Michał P. Wiśniewski, 2014

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8
{$caption}
fot. 9
{$caption}
fot. 10
{$caption}
fot. 11
{$caption}
fot. 12
{$caption}
fot. 13
{$caption}
fot. 14
{$caption}
fot.15
{$caption}
fot. 16
{$caption}
fot. 17
{$caption}
fot. 18
{$caption}
fot. 19
{$caption}
fot. 20
{$caption}
fot. 21
{$caption}
fot. 22
{$caption}
fot. 23
{$caption}
fot. 24
{$caption}
fot. 25
{$caption}
fot. 26
{$caption}
fot. 27
{$caption}
fot. 28
{$caption}
fot. 29
{$caption}
fot. 30
{$caption}
fot. 31
{$caption}
fot. 32
{$caption}
fot.33
{$caption}
fot. 34
{$caption}
fot. 35
{$caption}
fot. 36
{$caption}
fot. 37
{$caption}
fot.38
{$caption}
fot. 39
{$caption}
fot. 40
{$caption}
fot. 41
{$caption}
fot. 42
{$caption}
fot. 43
{$caption}
fot. 44
{$caption}
fot. 45
{$caption}
fot. 46
{$caption}
fot. 47
{$caption}
fot. 48
{$caption}
fot. 49
{$caption}
fot. 50

fot. Michał P. Wiśniewski, 2012

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8
{$caption}
fot. 9
{$caption}
fot. 10
{$caption}
fot. 11
{$caption}
fot. 12

Renowacja

Jesienią 2013 r. z inicjatywy Stowarzyszenia Odkrywców Kon-Tiki rozpoczęto porządkowanie cmentarza. Wycięto porastającą cmentarz roślinność oraz zamontowano tabliczkę z prośbą o kontakt do wszystkich, którzy chcieliby włączyć się w dalszą pracę nad renowacją i przekazać informację dotyczące jego historii oraz osób tam pochowanych. W porządkowaniu brali udział członkowie stowarzyszenia oraz mieszkańcy Lulkowa.
W 2016 roku złożono kilka następnych nagrobków (anonimowe osoby nie związane z Lulkowem)


Osadnictwo w Lulkowie

Historia

Ludzie

Źródła:

 1. 2977 Thorn, Topographische Karte (Meßtischblatt) 1:25000, Preuss. Landesaufnahme, 1909. comp.jpg
 2. Cmentarz ewangelicki w Lulkowie na forum Marienburg.pl, http://www.marienburg.pl/viewtopic.php?t=7968 [dostęp: 04.12.2012]
 3. Deutsches Reichs-Adressbuch. Berlin: Buch- und Tiefdruck Gesellschaft, 1941, s. 112. comp.jpg
 4. Księga adresowa Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa, Warszawa: Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej, 1928, s. 1182. comp.jpg
 5. H. Maercker, Geschichte der ländlichen Ortschaften und der drei kleineren Städte des Kreises Thorn in seiner früheren Ausdehnung vor der Abzweigung des Kreises Briesen i. J. 1888. Danzig, 1900, s. 371-374. comp.jpg
 6. R. Nalaskowski, Cmentarz ewangelicki w Lulkowie i jego dawni opiekunowie, [w:] Nekropolie i miejsca pamięci w regionie kujawsko-pomorskim pod red. W.Rozynkowskiego, M. Strzeleckiej i M. Targowskiego, seria „Region Kujawsko-Pomorski w przeszłości”, t. II, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014, s.203-213.
 7. Nasza nowa inicjatywa - cmentarz Lulkowo (01.11.2013), strona Stowarzyszenia Odkrywców Kon-Tiki, http://stowarzyszenieodkrywcowkontiki.wordpress.com/2013/11/01/nasza-dlugofalowa-inicjatywa-cmentarz-lulkowo/ [dostęp: 08.09.2014]
 8. M. Pawłowski, Gmina Łysomice. Od pradziejów do współczesności. Łysomice: UG Łysomice, 2004, s. 262-279.
 9. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych T. 11, Województwo Pomorskie. Warszawa: GUS, 1926, s. 57. comp.jpg
 10. O. Steinmann, Der Kreis Thorn. Statistische Beschreibung. Thorn 1866. comp.jpg
 11. F. Sulimierski, B. Chlebowski W. Walewski i in., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa, 1880-1902, t. V, s. 481; comp.jpg
 12. Zdjęcia cmentarza na stronie Nekropolie.info, aut. Katarzyna Rubiszewska, 2014, http://nekropole.info/pl/cemetery/view?id=6174#cemetery [dostęp: 10.09.2014]

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License