Cmentarz ewangelicki - Mała Nieszawka

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

mniesz.png

Opis cmentarza

zabudowany.png mennonici.png
Położenie

Cmentarz położony przy ulicy Toruńskiej 62 tuż obok szkoły podstawowej, dawnej szkoły ewangelickiej. Od północy sąsiaduje z cmentarzem rzymskokatolickim, od południa z ulicą Toruńską i terenem szkoły, od wschodu ze szkołą, od zachodu z gospodarstwem domowym.

Podstawowe informacje
Data założenia III ćw. XIX w. (1868)
Wyznanie ewangelicki
Ówczesna parafia Podgórz (od 1893), przedtem Toruń (Stare Miasto); w Wielkiej Nieszawce znajdowała się szkoła służąca za dom modlitwy
Status nieczynny
Powierzchnia ~0,47ha
Nr działki 163
Kształt wielokąt nieforemny
Najstarszy zachowany nagrobek k. XIX w.
Istniejąca dokumentacja APE Malbork, ARK, sygn. 1917 Der evangelische Begräbnisplatz zu Kostbar Band 1, 1883-1906; Karta cmentarza, oprac. H. Grecki, 1994
Zagrożenia -
Stan zachowania UPAMIĘTNIENIE SYMBOLICZNE, typ IIa
Data zamknięcia, likwidacji 1945, 1994

Najwcześniejsze informacje o cmentarzu w Małej Nieszawce (a właściwie w Koziborze) znajdziemy w archiwaliach dot. cmentarza protestanckiego w Wielkiej Nieszawce. W piśmie do starosty toruńskiego z 1868 właściciel Młyna Dulewskiego pisze o pierwszych pochówkach na tym cmentarzu. W 1880 został on powiększony - miejscowy nauczyciel przeznaczył na to część swojej ziemi.

Roślinność
Drzewa dąb, kasztanowiec, jesion, klon
Krzewy lilak
Inne

Brak zarejestrowanych pomników przyrody. Starodrzew częściowo zachowany. Pierwotna aleja wiodła tak jak dzisiejsza betonowa.

Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mogiły obmurowane TAK 1 I poł. XX w beton -
Mogiły obmurowane z postumentem TAK 1 I poł. XX w lastryko -
Mogiły ziemne ? ? ? ? -
Pola grobowe TAK 3 k. XIX - p. XX w. żeliwo 2 posiadaja ogrodzenie, 1 tylko słupki fundamentowe
Krzyże NIE - - - -
Postumenty TAK 1 k. XIX - p. XX w. ? podstawa od uciętego krzyża
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce NIE - - - -
Płyty poziome NIE - - - -
Przyścienne NIE - - - -
Inne TAK 1 I poł. XX w beton. lastryko przeniesione 3 obmurówki
RAZEM 6 stanowisk (+3)
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy NIE - - - -
Brama NIE - - - -
Kościół NIE - - - -
Kaplica NIE - - - -
Inne NIE - - - -

Brak informacji na temat grobów o znaczeniu historycznym oraz osób szczególnie zasłużonych.

Inskrypcje

Nie znaleziono.


Galeria zdjęć

fot. Michał P. Wiśniewski, 2018

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8
{$caption}
fot. 9
{$caption}
fot. 10
{$caption}
fot. 11
{$caption}
fot. 12
{$caption}
fot. 13
{$caption}
fot. 14
{$caption}
fot. 15
{$caption}
fot. 16
{$caption}
fot. 17

fot. Michał P. Wiśniewski, 2013

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8
{$caption}
fot. 9
{$caption}
fot. 10
{$caption}
fot. 11
{$caption}
fot. 12
{$caption}
fot. 13
{$caption}
fot. 14
{$caption}
fot. 15
{$caption}
fot. 16
{$caption}
fot. 17

fot. R. Patorski, 1994 (z karty cmentarza)

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5

Renowacja

Nie przeprowadzono z powodu usunięcia większości nagrobków. W latach 1989-1993 wybudowano na terenie cmentarza kaplicę rzymskokatolicką pw. Maryi Wspomożycielki Wiernych, będącą kościołem pomocniczym dla parafii rzymskokatolickiej pw. NSPJ w Małej Nieszawce. Według niepotwierdzonych informacji decyzję o założeniu cmentarza podjęto w 1991 roku. Na jego miejsce wybrano teren leżący na północ od skraju cmentarza ewangelickiego.
Ostatnie nagrobki likwidowano w 1994. W północno zachodniej części cmentarza ewangelickiego zachowało się 5 nagrobków, znajdują się tam także pozostałości po wyciągniętych obmurówkach. Kilka metrów na północ od tego miejsca, prawie przy nowych nagrobkach znajduje się jeszcze jedno stare obmurowanie.
Z inicjatywy sołtys Małej Nieszawki, Brygidy Czapiewskiej wystawiono w 2017 kamień pamiątkowy. Ponadto pani sołtys jest opiekunką zachowanych pól grobowych z ogrodzeniami.


Osadnictwo w Małej Nieszawce

Historia

Dzisiejsza Mała Nieszawka składa się z kilku wcześniejszych jednostek osadniczych: Małej Nieszawki, Koziboru, Duliniewa i części Górnej Nieszawki. Teren, na którym znajduje się cmentarz to dawny Kozibór. Tutejszym olędrom nadano wilkierz w 1729 wzorowany na wcześniejszych wilkierzach Małej i Wielkiej Nieszawki. Początki osadnictwa olęderskiego w tym rejonie sięga 1600 roku, a początki osadnictwa związanego z Zakonem Krzyżackim roku 1230. Sam Kozibór był krzyżacką wsią czynszową znaną już w 1364. Szerzej patrz: cmentarz menonicko-ewangelicki w Wielkiej Nieszawce.
Tutejsi menonici podlegali pod zbór w Wielkiej Nieszawce, ewangelicy pod parafię ewangelicką w Podgórzu jednak w Wielkiej Nieszawce znajdowała się szkoła ewangelicka z salą do modlitwy.
W okresie międzywojennym Kozibór stał się częścią wsi Mała Nieszawka. Według spisu powszechnego z 1921 odsetek ewangelików wynosił (dla Małej Nieszawki) 41%.

Ludzie (Kozibór)

Księga adresowa z 1897: Bartel, Janz, Knopf, Leu, Neumann, Pansegrau, Rahn, Ristau, Sodtke

Księga adresowa z 1912: Bartel, Deck, Farchmin, Gunter, Jacob, Janz, Kloss (nauczyciel), Lack (kowal), Leichnitzz, Leu, Pansegrau (karczma), Poschadel, Rahn, Ristau, Subinski (stelmach), Uthke, Zacharias (właściciel młyna)

Lista strat z I wojny światowej: Bartel, Fagin, Jabs, Pansegrau, Prochnow, Rosenfeld, Wartmann


Bibliografia:

 1. 3078 Podgorz, Topographische Karte (Meßtischblatt) 1:25000, Preuss. Landesaufnahme, 1909. comp.jpg
 2. APE Malbork, ARK, sygn. 1917 Der evangelische Begräbnisplatz zu Kostbar Band 1, 1883-1906.
 3. APT, AWPT, sygn. 547.
 4. P. Birecki, Gmina Wielka Nieszawka. Szkice z dziejów, 2010, s. 91,92, 223-226.
 5. Adressbuch der Stadt Thorn, Podgórz u. Mocker sowie des Landkreises Thorn fur das Jahr 1897, 1897, s. 178-179. comp.jpg
 6. Z. Guldon, R. Guldon, Osadnictwo województwa inowrocławskiego w latach 1775-1789, “Ziemia Kujawska” 1981, t. 6, s. 107, 108, 109.
 7. H. Maercker, Geschichte der ländlichen Ortschaften und der drei kleineren Städte des Kreises Thorn in seiner früheren Ausdehnung vor der Abzweigung des Kreises Briesen i. J. 1888. Danzig, 1900, s. 321-322. comp.jpg
 8. Karta cmentarza, oprac. H. Grecki, 1994
 9. P. Klassen, Menonici w Polsce i Prusach w XVI-XIX w, 2017, s. 138-139.
 10. Księga adresowa Polski, 1928, s. 1185, 1190, 1240. comp.jpg
 11. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych T. 11, Województwo Pomorskie. Warszawa: GUS, 1926, s. 57, 58. comp.jpg
 12. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski i in., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa, 1880-1902, t. VII, s. 126. comp.jpg
 13. M. Targowski, Menonici w okolicach Torunia [w:] Toruń: miasto wielu wyzwań, 2017, s. 113-128.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License