Cmentarz ewangelicki - Małocin

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

malocin.jpg

Opis cmentarza

polny.png
Położenie

Cmentarz położony w polu, na zachód od centrum wsi przy drodze w kierunku Dębowa. Udajemy się z Małocina w stronę wsi Dębowo. Po ok. 160 metrach mamy polną drogę prowadzącą do mostka na Rokitce. Od tego punktu odmierzamy ok. 170 metrów, a następnie idziemy w pole ok. 60 metrów. W punkcie gdzie się zatrzymamy na pewno stoimy na terenie cmentarza. Ze wszystkich stron cmentarz otoczony przez pole uprawne.

Podstawowe informacje
Data założenia XIX w. ?
Wyznanie ewangelicki
Ówczesna parafia Mrocza (od 1787)
Status nieistniejący
Powierzchnia ? ha
Nr działki nie wyodrębniona, na terenie nr 173
Kształt prostokąt
Najstarszy zachowany nagrobek -
Istniejąca dokumentacja ?
Zagrożenia -
Stan zachowania LIKWIDACJA CAŁKOWITA, Typ Ia
Data zamknięcia, likwidacji 1945?, po 1945
Roślinność
Drzewa -
Krzewy -
Inne żyto, pszenżyto

Brak zarejestrowanych pomników przyrody. Brak informacji o istnieniu alei. Układ cmentarza nieznany.

Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce NIE - - - -
Krzyże NIE - - - -
Obejścia NIE - - - -
Obeliski NIE - - - -
Mogiły obmurowane NIE - - - -
Mogiły ziemne NIE - - - -
Płyty poziome NIE - - - -
Płyty pionowe NIE - - - -
Postumenty NIE - - - -
Przyścienne NIE - - - -
ŁĄCZNIE -
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy NIE - - - -
Brama NIE - - - -
Kościół NIE - - - -
Kaplica NIE - - - -
Inne NIE - - - -
Inskrypcje

Nie znaleziono.


Galeria zdjęć

fot. Sławek Sikorski, 2016

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5

Renowacja

Nie przeprowadzono. Cmentarz w bliżej nieokreślonym czasie (teoretycznie po 1945) został zaorany.


Osadnictwo w Małocinie

Historia

Pierwsza wzmianka o Małocinie dotyczy zamiany majątków, a mianowicie w 1405 roku zakon Bożogrobców z Gniezna nadał ziemianom z Szardowa i Słupowa majątek Małocin w zamian za Mączniki. A zatem Małocin stał się majątkiem szlacheckim. Składał się z folwarku i wsi. Jego właścicielami była rodzina Kostka herbu Dąbrowa (I poł. XVII w.), a potem Działyńscy i poprzez koligacje rodzinne Małachowscy. W 1792 Katarzyna Działyńska-Małachowska sprzedała Małocin księciu Adamowi Ponińskiemu herbu Łodzia. Po jego śmierci w 1816 majątek stał się domeną rządu pruskiego. Pomiędzy 1860, a 1872 rokiem najpierw dzierżawi, a potem staje się właścicielem Eduard? Wilhelm Nonnemann. Wedle danych z lat 80. XIX w. Małocin zamieszkuje blisko 56% ewangelików. Od co najmniej 1907 właścicielem jest syn Walter Nonnemann. W opracowaniach znajdziemy informację, że w 1913 majątek został sprzedany pruskiej komisji kolonizacyjnej. Nie wiadomo, czy jednak do zamierzonej parcelacji doszło gdyż w pierwszym polskim spisie powszechnym z 1921 figuruje dokładnie zero ewangelickich mieszkańców w Małocinie zaś w spisie właścicieli majątków z 1923 nadal figuruje Walter Nonnemann. W następnym dostępnym z 1926 majątek jest już własnością Skarbu Państwa. Ostatnia znaleziona wzmianka z międzywojnia dotyczy roku 1928 gdy nawałnica zniszczyła 80%. zasiewów. W trakcie okupacji cały Małocin musiał zostać wysiedlony, a gospodarstwa otrzymali Niemcy z Besarabii.
Dwór rozebrano w latach 1978-1980.

Ludzie

Lista strat z I wojny światowej: Balkow, Bembnista, Deba, Glazik, Gleisig, Grauholz, Kaczmarek, Krzeczewski, Krzewski, Marquardt, Smolinski, Stenzel, Voßberg, Wilczynski, Wisian

Księga adresowa Polski z 1928: Bembnista (właściciel ziemski), Rohlof (kołodziej), Stekaniak (kowal)

W Małocinie urodził się pisarz i wykładowca Friedrich Nonnemann (1857 - ?). Na pewno żona Eduarda Nonnemanna, Johanna Charlotte Friederike z domu ??? (1825-1907) zmarła w Małocinie.

Lista mieszkańców z 1945: Balmer, Eichele, Fink, Dreher, Gaiser, Hafner, Haisch, Held, Holk, Knoll, Kramer, Markus, Muller, Rahn, Reinke, Scherbiński, Schlick, Schmidtke, Schoon, Sohn


Bibliografia:

 1. 2871 Nakel a. d. Netze, Topographische Karte (Meßtischblatt) 1:25000, Reichsamt für Landesaufnahme, 1940. comp.jpg
 2. Adressbuch des Grundbesitzes im Grossherzogthum Posen dem Areal nach von 500 Morgen, Berlin, 1872, s. 162-163. comp.jpg
 3. J. N. Bobrowicz, Opisanie historyczno-statystyczne Wielkiego Księstwa Poznańskiego, 1846, s. 546. comp.jpg
 4. Deutsches Geschlechterbuch, 1966, t. 141, s. 467. comp.jpg
 5. "Gazeta Sępoleńska" z 14.06.1928, nr 65, s. 3. comp.jpg
 6. Gueter-Adressbuch der Provinz Posen, Stettin: Paul Niekammer, 1907, s. 238-239. comp.jpg
 7. S. Kozierowski, Badanie nazw topograficznych na obszarze dawnej zachodniej i środkowej Wielkopolski. Tom II M-Z, Poznań: Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1922, s. 10. comp.jpg
 8. Księga Adresowa Obywateli Ziemskich Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, 1923, s. 87. comp.jpg
 9. Księga adresowa Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa, Warszawa: Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej, 1928, s. 1447. comp.jpg
 10. Księga adresowa gospodarstw rolnych województwa poznańskiego, 1926, s. 498-499. comp.jpg
 11. Małocin na stronie PolskieZabytki.pl,http://www.polskiezabytki.pl/m/obiekt/10368/Malocin/
 12. H. Papstein, Kreis Wirsitz, ein westpreußisches Heimatbuch, Bad Zwischenahn : Heimatkreis Wirsitz/Westpreussen, 1982, s. 318.
 13. A. Pawiński, Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym. Wielkopolska, t. I, Warszawa, 1883, s. 167. comp.jpg
 14. Plan Odnowy Miejscowości Małocin, 2012, http://bip.gmina-naklo.pl/?app=uchwaly&nid=3468&y=2012
 15. "Praca. Tygodnik polityczny i literacki, illustrowany" z 15.02.1914, nr 7, s. 197. comp.jpg
 16. E. Seyfert, Güter-Adressbuch für die Provinz Posen, Leipzig: Reichenbach'sche Verlagsbuchhandlung, 1913, s. 266-267. comp.jpg
 17. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych T. 10, Województwo Poznańskie. Warszawa: GUS, 1926, s. 122. comp.jpg
 18. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski i in., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa, 1880-1902, t. VI, s. 37. comp.jpg
 19. Teki Dworzaczka, http://teki.bkpan.poznan.pl/index_regesty.html
 20. Verzeichniss aller Ortschaften des Bromberger Regierungs-Bezirks, Bromberg: Gruenauer, 1833, s. 121. comp.jpg
 21. A. Werner, Geschichte der evangelischen Parochieen in der Provinz Posen. Posen: W. Decker, 1898, s. 221-223. comp.jpg

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License