Cmentarz ewangelicki - Mały Rudnik

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

Przechwytywanie.PNG

Opis cmentarza

zabudowany.png mennonici.png
Położenie

Cmentarz położony na terenie zabudowanym. Najłatwiej kierować się zgodnie ze pieszym szlakiem niebieskim Grudziądz - Klamry, tj. Szosą Toruńska opuszczamy Grudziądz i przy cmentarzu żołnierzy radzieckich skręcamy w prawo na Pieńki Królewskie. Po minięciu tablicy informacyjnej oznaczającej koniec miejscowości Pieńki Królewskie prosto aż dotrzemy do miejsca gdzie po jednej stronie mamy przedszkole, a po drugiej remizę. Tu opuszczamy szlak niebieski i zaraz za remizą skręcamy w prawo i po ok. 160 m. znów w prawo. Po lewej stronie mamy cmentarz. Sąsiaduje od pónocy z łąką, od wschodu z terenem gospodarstwa domowego i boiskiem, a od południa i zachodu z gospodarstwem domowym.

Podstawowe informacje
Data założenia poł. XIX w. ?
Wyznanie ewangelicki
Ówczesna parafia Piaski-Rudnik (od 1893), Grudziądz (przed 1893)
Status nieczynny
Powierzchnia ~0,34 ha
Nr działki 53
Kształt czworokąt nieforemny zbliżony do trapezu
Najstarszy zachowany nagrobek k. XIX w.
Istniejąca dokumentacja APE Malbork, sygn. 9/59/0/1609, Der evangelische Begräbnisplatz in Adamsdorf, 1914
Zagrożenia śmieci, dewastacja, likwidacja
Stan zachowania ZŁY, Typ III
Data zamknięcia, likwidacji 1945?, -
Roślinność
Drzewa klon, dąb, …
Krzewy lilak, grochodrzew, …
Inne

Brak zarejestrowanych pomników przyrody. Brak informacji co do istnienia alei. Układ cmentarza nieczytelny.

Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce NIE - - - -
Krzyże NIE - - - -
Obejścia NIE - - - -
Obeliski NIE - - - -
Mogiły obmurowane TAK > 15 k. XIX - I poł. XX w. lastryko, beton -
Mogiły ziemne NIE - - - -
Płyty poziome NIE - - - -
Płyty pionowe NIE - - - -
Postumenty NIE - - - -
Przyścienne NIE - - - -
ŁĄCZNIE > 15 stanowisk
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy NIE - - - -
Brama NIE - - - -
Kościół NIE - - - -
Kaplica NIE - - - -
Inne NIE - - - -
Inskrypcje


Galeria zdjęć

fot. Marcin Kaczmarek, 2016

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8
{$caption}
fot. 9

Renowacja

Nie przeprowadzono.


Osadnictwo w Małym Rudniku.

Historia

Mały Rudnik powstał w 1681 jako nowo zasiedlone zabudowania wsi Rudnik, z inicjatywy starosty grudziądzkiego Marcina Borowskiego. Sprowadzonych osadników osiedlono na prawie olęderskim. Wśród nich znajdowali się także menonici, których z czasem było coraz mniej. W latach 80. XIX w. 88% mieszkańców stanowili protestanci uczęszczający do parafii ewangelickiej w Grudziądzu, a od 1893 do parafii Piaski-Rudnik. Wówczas naliczono także 18 dysydentów będących prawdopodobnie menonitami przypisanymi do zboru w Sosnówce. Pierwszy spis powszechny z 1921 ujawnia, że protestanci nadal stanowili spory odsetek społeczności, bo 77%. Dysydentów już nie odnotowano.

Pierwotna nazwa wsi brzmiała Adamsdorf, po raz pierwszy wymieniona w 1789 (Goldbeck). Niestety nie wiadomo, czy opisana wyżej sytuacja z 1681 w istocie odnosi się do tego terenu gdyż część opracowań (Goldbeck) utożsamia Mały Rudnik z Rudą, która obejmowała w 1789 młyn i 3 lemaństwa: Adamowo, Rudę i Stryjówkę, a część z Rudnikiem (SUiKZP za Froelichem).

Ludzie

Lista strat w I wojnie światowej: Arndt, Block, Butzkowski, Chust, Dahm, Degen, Dirks, Drawert, Engel, Fregin, Gluth, Gorke, Gors, Hess, Klinger, Kruger, Kuhn, Lange, Mahlke, Nickel, Parpach, Pettelkau, Pfahl, Pommerenke, Rehbein, Riedel, Rosenfeld, Sablotzki, Saenger, Schlaaak, Schreiber, Sanger, Tesmer, Thiart, Wetzel, Zablotzki

Księga adresowa Polski z 1928: Brach (zajazd), Koperszmidt (kowal)


Bibliografia:

  1. 1174 Graudenz, Topographische Karte (Meßtischblatt) 1:25000, Reichsamt für Landesaufnahme, 1909. comp.jpg
  2. APE Malbork, sygn. 9/59/0/1609, Der evangelische Begräbnisplatz in Adamsdorf, 1914
  3. X. Froelich, Geschichte des Graudenzer Kreises, Band I, Graudenz, 1868, s. 286-287. comp.jpg
  4. J. F. Goldbeck, Volständige Topographie des Königreichs Preussen, Marienwerder, 1789, s. 3, 38. comp.jpg
  5. A. Harnoch, Chronik und Statistik der evangelischen Kirchen in den Provinzen Ost- und Westpreussen, Neidenburg, 1890, s. 483. comp.jpg
  6. E. Jacobson, Topographisch-statistisches Handbuch für den Regierungsbezirk Marienwerder, 1868, s. 17-18. comp.jpg
  7. Księga adresowa Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa, Warszawa: Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej, 1928, s. 1186. comp.jpg
  8. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych T. 11, Województwo Pomorskie. Warszawa: GUS, 1926, s. 20. comp.jpg
  9. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, 2013, s. 103-104,http://www.bip.grudziadz.lo.pl/?app=uchwaly&nid=2170&y=2013
  10. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski i in., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa, 1880-1902, t. IX, s. 934. comp.jpg

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License